Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-466

Windows

 • Gepubliceerd:
  maandag 11 juni 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSE

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Implementing Data Models & Reports with Microsoft SQL Server

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf 18 februari 2016 bevat dit examen vragen over SQL Server 2012 en 2014. Dit examen omvat geen vragen over functies of mogelijkheden die alleen deel uitmaken van het product SQL Server 2012. Voor meer informatie, download en lees dit document.

Een multidimensionale Analysis Services-database bouwen (35-40%)
 • Dimensies en metingen ontwerpen
  • Bij een bepaalde vereiste de te selecteren dimensie-/maateenheidgroeprelatie identificeren; patronen ontwerpen voor de representatie van zakelijke feiten en dimensies (veel-op-veelrelaties); dimensies ontwerpen ter ondersteuning van meerdere gerelateerde maateenheidgroepen (veel gerelateerde feitentabellen); losstaande dimensies in een kubus afhandelen; de kenmerken voor dimensies identificeren; de maateenheden identificeren; aggregatiegedrag voor de maateenheden identificeren; hiërarchieën bouwen; granulatie van dimensierelaties definiëren
 • Dimensies implementeren en configureren in een kubus
  • Vertalingen; kenmerkrelaties definiëren; hiërarchieën implementeren; SSAS-dimensies en -kubussen (SQL Server Analysis Services) implementeren; de benodigde kenmerkrelaties voor een bepaalde reeks kenmerken in een dimensie maken; nieuwe aangepaste kenmerken voor dimensies ontwikkelen; eventuele ontwerpfouten in kenmerkrelaties detecteren; tijddimensies in kubussen implementeren; boven-/onderliggende SSAS-dimensies beheren; dimensietype
 • Een schema ontwerpen ter ondersteuning van kubusarchitectuur
  • Multidimensionale modellering vanuit een star-schema; relationele modellering voor een gegevensbronweergave; een topologie kiezen of maken; de juiste gegevenstypen met de juiste precisie en grootte identificeren
 • Metingen maken en configureren
  • Metingen logisch groeperen en eigenschappen voor metingsgroepen configureren, de juiste aggregatiefuncties selecteren, metingen opmaken, de metingsgroep ontwerpen voor de juiste granulariteit
 • Een kubus implementeren
  • SSDT-BI (SQL Server Data Tools - Business Intelligence) gebruiken voor het maken van de kubus; SSDT-BI gebruiken om niet-additieve of semi-additieve maateenheden in een kubus uit te voeren, maateenheden definiëren, perspectieven opgeven, omzettingen definiëren, dimensiegebruik definiëren, kubusspecifieke dimensie-eigenschappen definiëren, maateenheidgroepen definiëren, referentiedimensies implementeren, veel-op-veel-relaties implementeren, feitelijke relaties implementeren, rollenspelrelaties implementeren, gekoppelde maateenheidgroepen en gekoppelde dimensies maken en beheren, handelingen maken
 • MDX- (Multidimensional Expressions) en DAX- (Data Analysis Expressions) query's maken
  • De structuren van MDX en de algemene functies identificeren, waaronder tuples, sets, TopCount, SCOPE en nog veel meer; identificeren welke MDX-instructie het gewenste resultaat retourneert; een aangepaste MDX- of logische oplossing implementeren voor een voorbereide casusopdracht; de structuren van DAX en de algemene functies identificeren, waaronder CALCULATE, EVALUATE en FILTER; identificeren welke DAX-query het vereiste resultaat retourneert
 • Aangepaste logica implementeren in een gegevensmodel
  • KPI's (key performance indicators) definiëren; berekende onderdelen definiëren; relatieve metingen maken (groei, jaar-op-jaar, zelfde periode vorig jaar), percentage van totaal met gebruik van MDX, benoemde sets; Time Intelligence toevoegen; rangorde en percentiel implementeren; MDX-script definiëren voor het importeren van gedeeltelijk PowerPivot-model
 • Opslagontwerp implementeren in een multidimensionaal model
  • Aggregaties maken; partities en opslagmodi maken; proactieve cacheopslag definiëren; terugschrijfpartities beheren; gekoppelde kubussen implementeren; gedistribueerde kubussen implementeren
 • Een geschikt model voor gegevensanalyse selecteren
  • Tabelvormig selecteren in plaats van multidimensionaal, op basis van schaalbaarheidsvereisten, traditionele hiërarchie of gegevensvolume; de geschikte organisatorische BI selecteren, zoals bedrijfs-BI, plus BI-vereisten en gegevensstatus van team en personen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een SSAS-database (SQL Server Analysis Services) beheren en onderhouden, en fouten in de database oplossen (15-20%)
 • Modelprestaties analyseren
  • Gevolgen voor prestaties van een ontwerp voor een gegevensbronweergave identificeren; prestaties optimaliseren door het ontwerp van de kubus of dimensie te veranderen; prestaties van een MDX/DAX-query analyseren en optimaliseren; query's optimaliseren voor grote gegevenssets; MDX optimaliseren in de berekeningen; prestatiemeteritems; de juiste dynamische beheerweergaven selecteren voor Analysis Services; prestatiemeteritems analyseren en definiëren; groei van de cache bewaken; logboekregistratieopties definiëren en weergeven
 • Gegevensmodellen verwerken
  • Verwerking van tabellen of partities voor tabelvormige en multidimensionale modellen definiëren; verwerking van databases, kubussen en dimensies voor multidimensionale modellen definiëren; volledige verwerking of incrementele verwerking selecteren; externe verwerking definiëren; vertraagde aggregaties definiëren; automatiseren met AMO (Analyse Management Objects) of XMLA (XML for Analysis); partities verwerken en beheren via PowerShell
 • Problemen met gegevensanalyse oplossen
  • SQL Profiler gebruiken; fouten met de verwerking van dimensies met dubbele sleutels oplossen; foutenlogboeken en gebeurtenislogboeken van SVR; gegevens komen niet overeen: verkeerde relaties of aggregaties; problemen met dynamische beveiliging; logica en berekeningen valideren
 • SSAS-databases implementeren
  • Implementatiewizard; SSDT-BI implementeren; SSMS implementeren; oplossing na implementatie testen; besluiten om wel of niet te verwerken; verschillende rollen testen
 • Een SSAS-exemplaar installeren en onderhouden
  • SSAS installeren; ontwikkelprogramma's installeren; aandachtspunten voor ontwikkeling en productie-installatie vaststellen; SSAS-exemplaar upgraden; locatie van gegevens- en programmabestand definiëren; plannen voor beheerdersaccounts, beveiliging op server- en databaseniveau definiëren; ondersteuning voor uitbreiden met kenmerk Alleen-lezen; SSAS (servicepacks) updaten; elk exemplaartype van Analysis Services, waaronder PowerPivot, installeren en onderhouden; PowerPivot herstellen en importeren; back-up maken en herstellen via PowerShell

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een tabelvormig gegevensmodel samenstellen (15-20%)
 • Bevoegdheden en rollen in een tabelvormig model configureren
  • Serverrollen configureren; SSAS-databaserollen configureren; dynamische beveiliging implementeren (aangepaste beveiligingsbenaderingen); op rollen gebaseerde toegang; beveiligingsmachtigingen testen; machtigingen op celniveau implementeren
 • Een tabelvormig gegevensmodel implementeren
  • Tabellen definiëren, gegevens importeren, berekende kolommen definiëren, relaties definiëren, hiërarchieën en perspectieven definiëren, zichtbaarheid van kolommen en tabellen beheren, koppelingen insluiten, BISM optimaliseren voor Power View, een datumtabel markeren, een kolom sorteren op een andere kolom
 • Bedrijfslogica implementeren in een tabelvormig gegevensmodel
  • Maateenheden en KPI's implementeren; Data Analysis Expressions (DAX) implementeren; relatienavigatie definiëren; time intelligence implementeren; contextwijziging implementeren
 • Gegevenstoegang implementeren voor een tabelvormig gegevensmodel
  • Partities en verwerking beheren, xVelocity of DirectQuery selecteren voor gegevenstoegang

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een rapport opstellen met SQL Server Reporting Services (SSRS) (25-30%)
 • Een rapport ontwerpen
  • Rapportcomponenten (kruistabelrapport, tablix, ontwerptabel, gegevensvisualisatie-onderdelen) selecteren, rapportsjablonen ontwerpen (Report Definition Language), de gegevensbron en parameters vaststellen; een groeperingsstructuur ontwerpen; rapporten met meer details, analyserapporten; bepalen of expressies nodig zijn om gegevens die niet rechtstreeks uit de gegevensbron komen weer te geven
 • Een rapportlay-out implementeren
  • Opmaak; voorwaardelijke opmaak toepassen; paginaconfiguratie; kop- en voetteksten implementeren; matrices, tabel, grafiek, afbeeldingen, lijst, indicatoren, kaarten en groeperingen implementeren in rapporten; Report Builder gebruiken om een rapportindeling te implementeren; een scala aan rapporten maken met behulp van verschillende gegevensgebieden; aangepaste velden definiëren (verschillende delen van het rapport implementeren); verzamelingen implementeren (algemene verzamelingen); expressies definiëren; gegevensvisualisatieonderdelen implementeren; rapportonderdelen identificeren; groepsvariabelen en rapportvariabelen implementeren; ontwerpen voor meerdere bezorgingsextensie-indelingen
 • Verificatie en autorisatie voor een rapportoplossing configureren
  • Op rollen gebaseerde beveiliging configureren op server- en itemniveau; beveiliging configureren van rapportageservice (rollen instellen of toevoegen); verificatie met gegevensbron; referentiegegevens opslaan; beveiligingsarchitectuur van rapportserver en beveiliging op siteniveau beschrijven; rollen maken op systeemniveau; beveiliging op itemniveau; een nieuwe roltoewijzing maken; Windows-gebruikers toewijzen aan rollen; rapporten beveiligen met rollen; SharePoint-groepen en -machtigingen configureren; verschillende inhoud voor verschillende rollidmaatschappen definiëren
 • Interactiviteit in een rapport implementeren
  • Inzoomen; detailanalyse; interactief sorteren; parameters: (gegevensgebonden parameters, parameters met meerdere waarden); dynamische rapporten maken in SSRS met parameters; implementatie van het weergeven/verbergen van eigenschappen; acties (naar rapport springen); filters; parameterlijst; vaste koppen; documentstructuur en ingesloten HTML
 • Problemen met Reporting Services oplossen
  • Query's uitvoeren voor de rapportserverdatabase; logbestanden van Reporting Services bekijken; Windows Reliability and Performance-gegevens (Betrouwbaarheidscontrole en Prestatiemeter) gebruiken voor probleemoplossing; de rapportserver gebruiken: service- en webservice-objecten definiëren; controleren op langlopende rapporten, rendering- en connectiviteitsproblemen; SQL Profiler gebruiken; gegevensafstemming uitvoeren voor onjuiste relaties of aggregaties; problemen met dynamische beveiliging detecteren; logica en berekeningen valideren
 • Een rapportomgeving beheren
  • Abonnementen en abonnementinstellingen beheren; gegevensgestuurde abonnementen definiëren; gegevensbronnen beheren; SharePoint Server integreren; instellingen voor leveren van e-mails definiëren; aantal momentopnamen beheren; schema's, taken in uitvoering en rapportserverlogboeken beheren; rapportserverdatabases beheren; coderingssleutels beheren; rapportering uitvoeringslogboek instellen; rapporten bekijken; instellingen op siteniveau configureren; levenscyclus rapport ontwerpen; beheer van Reporting Services automatiseren; een structuur voor rapportindeling maken; Reporting Services installeren en configureren; aangepaste assembly's implementeren
 • Gegevensbronnen en gegevenssets van rapporten configureren
  • De juiste querytypen selecteren (opgeslagen procedure/tabelvormig/alleen tekst); geparametriseerde verbindingsreeksen configureren (dynamische verbindingsreeksen); filterlocatie definiëren (gegevensset/query); gegevensbronopties configureren, bijvoorbeeld meerdere gegevensbronnen extraheren en ermee verbinding maken; gedeelde en ingesloten gegevensbronnen en gegevenssets; aangepaste expressies gebruiken in gegevensbronnen; verbinding maken met Microsoft Azure SQL-database; DAX- en MDX-query's implementeren om passende gegevenssets op te halen; werken met niet-relationele gegevensbronnen, zoals XML- of SharePoint-lijsten

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 466

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Matthew Roche, Senior Program Manager van de SQL Server-productgroep, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 466.

Exam Prep: 70-466: MCSE: Business Intelligence, SQL Server

Deze Exam Prep-sessie is gericht op alles wat u moet weten om te slagen voor Exam 70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server. De sessie wordt geleid door MCT (Microsoft Certified Trainer) Armando Lacerda. Hij vertelt u wat de doelstellingen van het examen zijn, geeft u een aantal algemene examentips en bespreekt de beste werkwijzen voor het werken met SQL Server-technologie.

Training in uw eigen tempo

Implementing Data Models & Reports with Microsoft SQL Server

Deze cursus is ontworpen voor BI-professionals (Business Intelligence) die zich richten op het maken van BI-oplossingen. Als voor uw oplossingen de implementatie van multidimensionale gegevensmodellen wordt vereist en ook de implementatie en het onderhoud van OLAP-kubussen en het maken van informatieweergaven voor gebruik in besluitvorming, dan is deze cursus geschikt voor u. Met deze cursus kunt u zich ook beter voorbereiden op examen 70-466. U leert van experts en ontvangt heel veel praktische informatie en tips die u meteen kunt gebruiken.

Van de community

Wiki voor examen 70-466

Forum voor examen 70-466

Volg @MSLearning en @sqlserver

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor BI-ontwikkelaars (Business Intelligence) die zich richten op het maken van BI-oplossingen waarbij de implementatie van multidimensionale gegevensmodellen wordt vereist, alsook de implementatie en het onderhoud van OLAP-kubussen en het maken van informatieweergaven voor gebruik in besluitvorming.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.