Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-467

Windows

 • Gepubliceerd:
  maandag 11 juni 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSE

Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Designing BI Solutions with Microsoft SQL Server

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf 18 februari 2016 bevat dit examen vragen over SQL Server 2012 en 2014. Dit examen omvat geen vragen over functies of mogelijkheden die alleen deel uitmaken van het product SQL Server 2012. Voor meer informatie, download en lees dit document.

BI-infrastructuur (Business intelligence) plannen (15–20%)
 • Plannen voor prestaties
  • Batchprocedures optimaliseren: extraheren, transformeren, laden (ETL) in SSIS (SQL Server Integration Services)/SQL en verwerkingsfase in Analysis Services; proactieve cachebewerking configureren voor verschillende scenario's in SSAS (SQL Server Analysis Services); gevolgen voor de prestaties begrijpen van benoemde query's in een gegevensbronweergave; prestaties analyseren en optimaliseren, waaronder MDX- en DAX-query's, respectievelijk Multidimensional Expression en Data Analyse Expression; weten wat het verschil is tussen partitionering voor taakprestaties en queryprestaties in SSAS; een feitentabel op passende wijze indexeren; Analysis Services-kubussen optimaliseren in SQL Server Data Tools; aggregaties maken
 • Plannen voor schaalbaarheid
  • Bindingsopties voor partities wijzigen; de juiste multidimensionale OLAP (MOLAP), relationele OLAP (ROLAP) en hybride OLAP (HOLAP) opslagmodi kiezen
 • Upgrades plannen en beheren
  • Wijzigingsbeheer voor een BI-oplossing plannen
 • Serverstatus onderhouden
  • Een automatiseringsstrategie ontwerpen

Informatiebronnen voor voorbereiding

BI-infrastructuur ontwerpen (15–20%)
 • Een beveiligingsstrategie ontwerpen
  • Beveiliging en imitatie tussen SQL Server-service, Analysis Services en front-end configureren; dynamische dimensiebeveiliging in een kubus implementeren; beveiliging voor een extranetomgeving configureren; Kerberos-beveiliging configureren; verificatiemechanismen ontwerpen; beveiligingstests ontwerpen; end-to-end beveiligingsoplossingen bouwen; rollen ontwerpen voor berekende maateenheden; inzicht krijgen in de voor- en nadelen van SSAS-beveiliging en dynamische beveiliging
 • Een SQL-partitioneringsstrategie ontwerpen
  • De juiste partitioneringsstrategie kiezen voor het datawarehouse en de kubus; een parallelle werkbelasting voor feitentabellen implementeren met behulp van partitiewisseling; gegevenscompressie gebruiken
 • Een strategie voor hoge beschikbaarheid en herstel na noodgeval ontwerpen
  • Een herstelstrategie ontwerpen, back-up maken van SSRS-databases en deze herstellen, de SSIS-catalogus verplaatsen en herstellen, een AlwaysON-oplossing ontwerpen
 • Een strategie ontwerpen voor logboekregistratie en controle
  • Een nieuwe infrastructuur voor SSIS-logboekregistratie ontwerpen (bijvoorbeeld informatie die beschikbaar is via de catalogusweergaven); valideren of gegevens correct zijn verdeeld en worden afgestemd

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een rapportoplossing ontwerpen (20–25%)
 • Een Reporting Services-gegevensset ontwerpen
  • Passende parameters voor gegevensquery ontwerpen, passende SQL-query's maken, passende DAX-query's maken voor een toepassing, gegevensrechten en beveiliging beheren, gegevens van Analysis Services extraheren door middel van MDX-query's, evenwicht vinden tussen op query gebaseerde verwerking en op filter gebaseerde verwerking, gegevenssets beheren met gebruik van opgeslagen procedures
 • Excel Services/rapportage voor SharePoint beheren
  • Schema's voor gegevensvernieuwing configureren voor naar SharePoint gepubliceerde PowerPivot, BI-info publiceren naar SharePoint, SharePoint gebruiken voor administratieve BI-taken, Power View installeren en configureren, PowerPivot en Power View publiceren naar SharePoint
 • Een strategie voor gegevensacquisitie ontwerpen
  • De gegevensbronnen identificeren die moeten worden gebruikt om de gegevens binnen te halen; de wijzigingen (incrementele gegevens) in de gegevensbron (tijdvenster) bepalen; de relatie tussen en afhankelijkheden van de gegevensbronnen identificeren; bepalen wie toegang heeft tot welke gegevens; bepalen welke gegevens hoe lang kunnen worden bewaard (naleving van regelgeving, gegevensarchivering, ouderdomsperiode), een strategie voor gegevensverplaatsing ontwerpen; brongegevens profileren
 • Configuratie van Reporting Services plannen en beheren
  • De juiste Reporting Services-vereisten kiezen (waaronder native modus en SharePoint-modus)
 • Architectuur voor BI-rapportoplossing ontwerpen
  • Gekoppelde drilldown-rapporten, drillthrough-rapporten en subrapporten; strategieën voor rapportmigratie ontwerpen; toegang tot Report Services-API; strategieën voor onderliggende code ontwerpen; identificeren wanneer Reporting Services (RS), Report Builder (RB) of PowerView moet worden gebruikt; ontwerp en implementatie van contextoverdracht bij het onderling koppelen van alle typen rapporten (RS, RB, Power View, Excel); BI-hulpprogramma's voor rapportage in SharePoint (Excel Services versus PowerView versus Reporting Services); een abonnementstrategie selecteren; gegevensmeldingen inschakelen; kaartvisualisatie ontwerpen

Informatiebronnen voor voorbereiding

BI-gegevensmodellen ontwerpen (30–35%)
 • Datawarehouse ontwerpen
  • Een gegevensmodel ontwerpen dat is geoptimaliseerd voor rapportage; kubus bovenaan ontwerpen en bouwen; EDW- (enterprise data warehouse) en OLAP-kubussen ontwerpen; kiezen tussen natuurlijke sleutels en surrogaatsleutels bij ontwerpen van datawarehouse; datawarehouse ontwerpen, implementeren en onderhouden met SQL Server, met inbegrip van partitionering, langzaam veranderende dimensies (SCD), gegevensregistratie wijzigen (CDC), indexweergaven en kolomopslagindexen; beste werkwijzen voor ontwerp vaststellen; veel-op-veel-relaties implementeren in een OLAP-kubus; een omgekeerde datamart/warehouse ontwerpen vanuit een Analysis Services-kubus; incrementele gegevensbelasting implementeren; kiezen tussen uitvoering van aggregatiebewerkingen in de SSIS-pipeline of in de relationele engine
 • Een schema ontwerpen
  • Multidimensionale modellering vanuit een star- of snowflake-schema; relationele modellering ontwerpen voor een datamart
 • Kubusarchitectuur ontwerpen
  • Kubussen partitioneren en aggregatiestrategieën bouwen voor de afzonderlijke partities; een gegevensmodel ontwerpen; de juiste partitioneringsstrategie kiezen voor het datawarehouse en de kubus; de indeling van gegevensbestanden ontwerpen; de aggregatiemethode voor een maateenheid in een MOLAP-kubus identificeren; prestaties van een MOLAP-kubus afstemmen met aggregaties; een gegevensbronweergave ontwerpen; ontwerpen voor gedetailleerde analyse van kubussen en terugschrijfacties; de juiste granulatie van gegevens kiezen voor opslag in een maateenheidgroep; Analysis Services-verwerking ontwerpen met behulp van indexen, geïndexeerde weergaven en ORDER BY-instructies
 • Feitentabellen ontwerpen
  • Een datawarehouse ontwerpen dat veel-op-veeldimensies met feitentabellen zonder feiten ondersteunt
 • BI Semantic Models ontwerpen
  • Plan voor een multidimensionale kubus; een veel-op-veelrelatie tussen tabellen ondersteunen; kiezen tussen multidimensionaal en tabelvormig, afhankelijk van het type gegevens en werkbelasting
 • MDX-berekeningen ontwerpen en maken
  • MDX-query's ontwerpen; de structuren van MDX en de algemene functies identificeren (onder andere tuples, sets, TopCount, SCOPE en VisualTotals); berekende leden maken in een MDX-instructie; identificeren welke MDX-instructie het vereiste resultaat retourneert; een aangepaste MDX- of logische oplossing voor een voorbereide casusopdracht implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een ETL-oplossing ontwerpen (10–15%)
 • SSIS-pakketuitvoering ontwerpen
  • Het nieuwe projectimplementatiemodel gebruiken; waarden doorgeven tijdens uitvoering; parameters delen tussen pakketten; plannen voor incrementele belasting versus volledige belasting; uitvoering optimaliseren met behulp van BDD (Balanced Data Distributor); optimale verwerkingsstrategie kiezen (waaronder scripttransformatie, incrementele belasting van platte bestanden en transformatie van afgeleide kolommen)
 • Plannen om SSIS-oplossingen te implementeren
  • Het pakket implementeren op een andere server met andere beveiligingseisen, veilige Integration Services-pakketten die worden ingezet in het bestandssysteem, kennis van SSIS-pakketten/-projecten aantonen en van de manier waarop deze reageren op omgevingen (inclusief herstelbaarheid), kiezen tussen uitvoeren van aggregatiebewerkingen in de SSIS-pipeline of in de relationele engine, plannen om SSIS-implementatie te automatiseren, het beheer van de SSIS-catalogusdatabase plannen
 • Pakketconfiguraties ontwerpen voor SSIS-pakketten
  • Het telkens opnieuw invoeren van configuratiegegevens in SSIS-pakketten vermijden, en configuratiebestanden gebruiken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 467

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Matthew Roche, Senior Program Manager van de SQL Server-productgroep, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 467.

Exam Prep: 70-467: MCSE: Business Intelligence, SQL Server

Deze Exam Prep-sessie is gericht op alles wat u moet weten om te slagen voor Exam 70-467 Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server. De sessie wordt geleid door MCT (Microsoft Certified Trainer) Armando Lacerda. Hij vertelt u wat de doelstellingen van het examen zijn, geeft u een aantal algemene examentips en bespreekt de beste werkwijzen voor het werken met SQL Server-technologie.

Training in uw eigen tempo

Designing BI Solutions with Microsoft SQL Server

Deze cursus is ontworpen voor BI-professionals (Business Intelligence) en biedt tips en ideeën voor de implementatie van BI-oplossingen. Deze cursus helpt u ook zich voor te bereiden op examen 70-467. Deskundigen nemen samen met u door hoe u een BI-oplossing kunt plannen en ontwerpen op basis van SQL Server 2014 en andere Microsoft BI-technologieën. Leer hoe u een datawarehouse-infrastructuur plant, een passende benadering voor herstel na noodgevallen definieert, een evenwicht vindt tussen op query gebaseerde verwerking en op filter gebaseerde verwerking, en nog veel meer.

Van de community

Wiki voor examen 70-467

Forum voor examen 70-467

Volg @MSLearning en @sqlserver

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor BI-architecten (Business Intelligence) die verantwoordelijk zijn voor het algehele ontwerp van een BI-infrastructuur en de relaties tussen deze infrastructuur en andere gebruikte gegevenssystemen.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.