Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-470

SQL Server logo

 • Gepubliceerd:
  zondag 10 augustus 2014
 • Talen:
  Engels, Japans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server 2014
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSE

Recertification for MCSE: Business Intelligence

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Een multidimensionale Analysis Services-database bouwen
 • Een kubus implementeren
  • SSDT-BI (SQL Server Data Tools - Business Intelligence) gebruiken voor het maken van de kubus; SSDT-BI gebruiken om niet-additieve of semi-additieve maateenheden in een kubus uit te voeren, maateenheden definiëren, perspectieven opgeven, omzettingen definiëren, dimensiegebruik definiëren, kubusspecifieke dimensie-eigenschappen definiëren, maateenheidgroepen definiëren, referentiedimensies implementeren, veel-op-veel-relaties implementeren, feitelijke relaties implementeren, rollenspelrelaties implementeren, gekoppelde maateenheidgroepen en gekoppelde dimensies maken en beheren, handelingen maken
 • Aangepaste logica implementeren in een gegevensmodel
  • KPI's (key performance indicators) definiëren; berekende onderdelen definiëren; relatieve metingen maken (groei, jaar-op-jaar, zelfde periode vorig jaar), percentage van totaal met gebruik van MDX, benoemde sets; Time Intelligence toevoegen; rangorde en percentiel implementeren; MDX-script definiëren voor het importeren van gedeeltelijk PowerPivot-model
 • Een geschikt model voor gegevensanalyse selecteren
  • Tabelvormig selecteren in plaats van multidimensionaal, op basis van schaalbaarheidsvereisten, traditionele hiërarchie of gegevensvolume; de geschikte organisatorische BI selecteren, zoals bedrijfs-BI of PowerBI, plus BI-vereisten en gegevensstatus van team en personen
Een SSAS-database (SQL Server Analysis Services) beheren en onderhouden, en fouten in de database oplossen
 • Gegevensmodellen verwerken
  • Verwerking van tabellen of partities voor tabelvormige en multidimensionale modellen definiëren; verwerking van databases, kubussen en dimensies voor multidimensionale modellen definiëren; volledige verwerking of incrementele verwerking selecteren; externe verwerking definiëren; vertraagde aggregaties definiëren; automatiseren met AMO (Analyse Management Objects) of XMLA (XML for Analysis); partities verwerken en beheren via PowerShell
 • Een SSAS-exemplaar installeren en onderhouden
  • SSAS installeren; ontwikkelprogramma's installeren; aandachtspunten voor ontwikkeling en productie-installatie vaststellen; SSAS-exemplaar upgraden; locatie van gegevens- en programmabestand definiëren; plannen voor beheerdersaccounts, beveiliging op server- en databaseniveau definiëren; ondersteuning voor uitbreiden met kenmerk Alleen-lezen; SSAS (servicepacks) updaten; elk exemplaartype van Analysis Services, waaronder PowerPivot, installeren en onderhouden; PowerPivot herstellen en importeren; back-up maken en herstellen via PowerShell
Een tabelvormig gegevensmodel samenstellen
 • Een tabelvormig gegevensmodel implementeren
  • Tabellen definiëren, gegevens importeren, berekende kolommen definiëren, relaties definiëren, hiërarchieën en perspectieven definiëren, zichtbaarheid van kolommen en tabellen beheren, koppelingen insluiten, BISM optimaliseren voor Power View, een datumtabel markeren, een kolom sorteren op een andere kolom
 • Gegevenstoegang implementeren voor een tabelvormig gegevensmodel
  • Partities en verwerking beheren, xVelocity of DirectQuery selecteren voor gegevenstoegang
Een rapport opstellen met SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Een rapport ontwerpen
  • Rapportcomponenten (kruistabelrapport, tablix, ontwerptabel, gegevensvisualisatie-onderdelen) selecteren, rapportsjablonen ontwerpen (Report Definition Language), de gegevensbron en parameters vaststellen; een groeperingsstructuur ontwerpen; rapporten met meer details, analyserapporten; bepalen of expressies nodig zijn om gegevens die niet rechtstreeks uit de gegevensbron komen weer te geven
 • Een rapportomgeving beheren
  • Abonnementen en abonnementinstellingen beheren; gegevensgestuurde abonnementen definiëren; gegevensbronnen beheren; SharePoint Server integreren; instellingen voor leveren van e-mails definiëren; aantal momentopnamen beheren; schema's, taken in uitvoering en rapportserverlogboeken beheren; rapportserverdatabases beheren; coderingssleutels beheren; rapportering uitvoeringslogboek instellen; rapporten bekijken; instellingen op siteniveau configureren; levenscyclus rapport ontwerpen; beheer van Reporting Services automatiseren; een structuur voor rapportindeling maken; Reporting Services installeren en configureren; aangepaste assembly's implementeren
 • Gegevensbronnen en gegevenssets van rapporten configureren
  • De juiste querytypen selecteren (opgeslagen procedure/tabelvormig/alleen tekst); geparametriseerde verbindingsreeksen configureren (dynamische verbindingsreeksen); filterlocatie definiëren (gegevensset/query); gegevensbronopties configureren, bijvoorbeeld meerdere gegevensbronnen extraheren en ermee verbinden; gedeelde en ingesloten gegevensbronnen en gegevenssets; aangepaste expressies gebruiken in gegevensbronnen; verbinding maken met Microsoft Azure SQL-database; verbinding maken met Microsoft Azure Marketplace; DAX- en MDX-query's implementeren om passende gegevenssets op te halen; werken met niet-relationele gegevensbronnen, zoals XML- of SharePoint-lijsten; verbinden met HDInsight Server
BI-infrastructuur (Business intelligence) plannen
 • Plannen voor prestaties
  • Batchprocedures optimaliseren: extraheren, transformeren, laden (ETL) in SSIS (SQL Server Integration Services)/SQL en verwerkingsfase in Analysis Services; proactieve cachebewerking configureren voor verschillende scenario's in SSAS (SQL Server Analysis Services); gevolgen voor de prestaties begrijpen van benoemde query's in een gegevensbronweergave; prestaties analyseren en optimaliseren, waaronder MDX- en DAX-query's, respectievelijk Multidimensional Expression en Data Analyse Expression; weten wat het verschil is tussen partitionering voor taakprestaties en queryprestaties in SSAS; een feitentabel op passende wijze indexeren; Analysis Services-kubussen optimaliseren in SQL Server Data Tools; aggregaties maken
BI-infrastructuur ontwerpen
 • Een strategie voor hoge beschikbaarheid en herstel na noodgeval ontwerpen
  • Een herstelstrategie ontwerpen, back-up maken van SSRS-databases en deze herstellen, de SSIS-catalogus verplaatsen en herstellen, een AlwaysON-oplossing ontwerpen
Een rapportoplossing ontwerpen
 • Een Reporting Services-gegevensset ontwerpen
  • Passende parameters voor gegevensquery ontwerpen, passende SQL-query's maken, passende DAX-query's maken voor een toepassing, gegevensrechten en beveiliging beheren, gegevens van Analysis Services extraheren door middel van MDX-query's, evenwicht vinden tussen op query gebaseerde verwerking en op filter gebaseerde verwerking, gegevenssets beheren met gebruik van opgeslagen procedures
 • Excel Services/rapportage voor SharePoint beheren
  • Schema's voor gegevensvernieuwing configureren voor naar SharePoint gepubliceerde PowerPivot, BI-info publiceren naar SharePoint, SharePoint gebruiken voor administratieve BI-taken, Power View installeren en configureren, PowerPivot en Power View publiceren naar SharePoint
 • Architectuur voor BI-rapportoplossing ontwerpen
  • Gekoppelde drilldown-rapporten, drillthrough-rapporten en subrapporten; strategieën voor rapportmigratie ontwerpen; toegang tot Report Services-API; strategieën voor onderliggende code ontwerpen; identificeren wanneer Reporting Services (RS), Report Builder (RB) of PowerView moet worden gebruikt; ontwerp en implementatie van contextoverdracht bij het onderling koppelen van alle typen rapporten (RS, RB, Power View, Excel); BI-hulpprogramma's voor rapportage in SharePoint (Excel Services versus PowerView versus Reporting Services); een abonnementstrategie selecteren; gegevensmeldingen inschakelen; kaartvisualisatie ontwerpen
BI-gegevensmodellen ontwerpen
 • Datawarehouse ontwerpen
  • Een gegevensmodel ontwerpen dat is geoptimaliseerd voor rapportage; kubus bovenaan ontwerpen en bouwen; EDW- (enterprise data warehouse) en OLAP-kubussen ontwerpen; kiezen tussen natuurlijke sleutels en surrogaatsleutels bij ontwerpen van datawarehouse; datawarehouse ontwerpen, implementeren en onderhouden met SQL Server, met inbegrip van partitionering, langzaam veranderende dimensies (SCD), gegevensregistratie wijzigen (CDC), indexweergaven en kolomopslagindexen; beste werkwijzen voor ontwerp vaststellen; veel-op-veel-relaties implementeren in een OLAP-kubus; een omgekeerde datamart/warehouse ontwerpen vanuit een Analysis Services-kubus; incrementele gegevensbelasting implementeren; kiezen tussen uitvoering van aggregatiebewerkingen in de SSIS-pipeline of in de relationele engine
 • Kubusarchitectuur ontwerpen
  • Kubussen partitioneren en aggregatiestrategieën bouwen voor de afzonderlijke partities; een gegevensmodel ontwerpen; de juiste partitioneringsstrategie kiezen voor het datawarehouse en de kubus; de indeling van gegevensbestanden ontwerpen; de aggregatiemethode voor een maateenheid in een MOLAP-kubus identificeren; prestaties van een MOLAP-kubus afstemmen met aggregaties; een gegevensbronweergave ontwerpen; ontwerpen voor gedetailleerde analyse van kubussen en terugschrijfacties; de juiste granulatie van gegevens kiezen voor opslag in een maateenheidgroep; Analysis Services-verwerking ontwerpen met behulp van indexen, geïndexeerde weergaven en ORDER BY-instructies
Een ETL-oplossing ontwerpen
 • SSIS-pakketuitvoering ontwerpen
  • Het nieuwe projectimplementatiemodel gebruiken; waarden doorgeven tijdens uitvoering; parameters delen tussen pakketten; plannen voor incrementele belasting versus volledige belasting; uitvoering optimaliseren met behulp van BDD (Balanced Data Distributor); optimale verwerkingsstrategie kiezen (waaronder scripttransformatie, incrementele belasting van platte bestanden en transformatie van afgeleide kolommen)
 • Plannen om SSIS-oplossingen te implementeren
  • Het pakket implementeren op een andere server met andere beveiligingseisen, veilige Integration Services-pakketten die worden ingezet in het bestandssysteem, kennis van SSIS-pakketten/-projecten aantonen en van de manier waarop deze reageren op omgevingen (inclusief herstelbaarheid), kiezen tussen uitvoeren van aggregatiebewerkingen in de SSIS-pipeline of in de relationele engine, plannen om SSIS-implementatie te automatiseren, het beheer van de SSIS-catalogusdatabase plannen

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: Examen 466

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Matthew Roche, Senior Program Manager van de SQL Server-productgroep, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 466.

Examenvoorbereiding: 70-466: MCSE: Business Intelligence, SQL Server

Deze Exam Prep-sessie is gericht op alles wat u moet weten om te slagen voor examen 70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server. De sessie wordt geleid door MCT (Microsoft Certified Trainer) Armando Lacerda. Hij vertelt u wat de doelstellingen van het examen zijn, geeft u een aantal algemene examentips en bespreekt de beste werkwijzen voor het werken met SQL Server-technologie.

Microsoft Certification PREP Talk: Examen 467

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Matthew Roche, Senior Program Manager van de SQL Server-productgroep, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 467.

Examenvoorbereiding: 70-467: MCSE: Business Intelligence, SQL Server

Deze Exam Prep-sessie is gericht op alles wat u moet weten om te slagen voor examen 70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server. De sessie wordt geleid door MCT (Microsoft Certified Trainer) Armando Lacerda. Hij vertelt u wat de doelstellingen van het examen zijn, geeft u een aantal algemene examentips en bespreekt de beste werkwijzen voor het werken met SQL Server-technologie.

Van de community

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor het behoud van de MCSE: Data Platform-certificering. Het is gebaseerd op de examendoelstellingen van 466 en 467.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.