Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-498

Windows

 • Gepubliceerd:
  zondag 8 juni 2014
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Visual Studio 2015
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSD

Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Een doeltreffende end-to-end levenscyclus voor softwareontwikkeling definiëren (SDLC) (15-20%)
 • De waarde kennen van een end-to-end weergave van ALM-hulpprogramma's (levensduurbeheer van toepassingen) en -procedures
  • Begrijpen dat een waarneembaar probleem een aanwijzing kan zijn van een algemener procesprobleem; het verschil kunnen uitleggen tussen het optimaliseren van een gedeelte van het ALM-proces, zoals handmatig testen, en het optimaliseren van het gehele ALM-proces
 • De voordelen van snelle feedback uitleggen
  • Het belang van snelle feedback uitleggen met betrekking tot de communicatievereisten; uitleggen wat de voordelen van feedback van eindgebruikers zijn ten aanzien van vroege software-iteraties
 • Strategieën implementeren om end-to-end cyclusduur te verkorten
  • Knelpunten in het leveringsproces identificeren; metrische gegevens identificeren die knelpunten markeren; mogelijke oplossingen maken waarvan de doeltreffendheid kan worden gevalideerd; de relatie begrijpen tussen onderhanden werk (WIP) en cyclusduur
 • Strategieën implementeren om de softwarekwaliteit te verbeteren
  • Processtappen identificeren waarmee u defecten kunt vaststellen; het end-to-end kwaliteitsproces begrijpen; vroeg in de ontwikkelingscyclus kwaliteit inbrengen
 • Strategieën implementeren om afval te verminderen
  • Verspillende activiteiten identificeren; strategieën maken om afval te elimineren; de doeltreffendheid van afvalverwijderingsactiviteiten
 • Een procesverbeteringsplan maken
  • Strategieën maken om organisatorische veranderingen te implementeren; belangrijke metrische gegevens identificeren die tijdens een verbeteringsproces moeten worden gevolgd; consensus voor de verandering bereiken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Het ALM-proces definiëren (15-20%)
 • Rol van verschillende ALM-processen
  • Inzicht in de kosten en baten van de belangrijkste ALM-processen, waaronder agile, scrum, waterfall en Capability Maturity Model Integration (CMMI)
 • Een scrum/agile-proces implementeren
  • Zichzelf organiserende teams tot stand brengen; een vergadering voor een scrum/agile-planning houden; dagelijkse scrum/stand-upvergaderingen houden; retrospectieve vergaderingen houden; scrumcontrolevergaderingen houden
 • Een scrum/agile proces voor een team definiëren
  • Criteria vaststellen om te bepalen wanneer een sprint/iteratie moet worden geannuleerd, hulpprogramma's en processen voor scrumartefacten (flexibele artefacten) vaststellen, de scrumdefinitie van 'done' vaststellen, lengte van sprint/iteratie bepalen, bepalen hoe achterstallige items/gebruikersverhalen die niet zijn voltooid in een sprint/iteratie moeten worden afgehandeld, bepalen hoe toezicht wordt gehouden op vordering van sprint/iteratie, samenwerkingsprogramma's gebruiken
 • Microsoft Solution Framework (MSF) implementeren voor CMMI-procesverbetering
  • Projectdrivers (op basis van bereik, datum) tot stand brengen; productvereisten toewijzen aan iteraties; wijzigingen beheren; problemen beheren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een software-iteratie definiëren (15-20%)
 • Een release plannen
  • Een flexibiliteitsmatrix identificeren; releases identificeren op basis van prioriteiten in flexibiliteitsmatrix en releasecriteria; resourceplanning (scrumteam is verantwoordelijk voor de toewijzing van teamleden); technieken identificeren om een team te optimaliseren dat geografisch is verspreid; een projectmethodiek selecteren; risicobeheer
 • Een proces voor het bijhouden van projecten definiëren
  • Een portfolio met meerdere projecten plannen en beheren, een hulpprogramma voor het bijhouden van projecten en een bijbehorend proces (zoekopdracht, bugbeheer) vaststellen, definiëren hoe inzet wordt beheerd, beheer van teamprognoses bepalen, een prioriteitregeling definiëren, bepalen hoe projectstatus wordt gevalideerd
 • Het bereik van een project bepalen
  • Het inspanningsbereik voor een release bepalen; het ontwerpproces voor een architectuur definiëren; grenzen van een bereik (is/is niet in lijst) definiëren; de definitie van 'gereed' bepalen; een proces definiëren wanneer de geschatte inspanningen aanzienlijk onnauwkeurig zijn

Informatiebronnen voor voorbereiding

Eindwaarde voor de software-iteratie definiëren (15-20%)
 • Vereisten op het gebied van duidelijkheid
  • Projectvereisten definiëren; vereisten controleren en verduidelijken; acceptatiecriteria definiëren; UI-platformvereisten (internet, mobiel) definiëren; een zakelijke voordeel toewijzen
 • Vereisten schatten
  • Geschatte inspanningen beheren en toewijzen (argumenten toewijzen); gebruikersvereisten opsplitsen in kleinere, beheerbare delen; taken uitsplitsen; de minimale vereisten schatten
 • Vereisten voor documenten
  • Acceptatiecriteria definiëren; vereisten opsommen; details van vereisten toevoegen; UI-storyboards ontwerpen
 • Vereisten een prioriteit geven
  • Kritieke vereisten identificeren; onmisbare vereisten identificeren; mogelijk maken dat het hele team (inclusief klanten) deelneemt aan de prioriteitsaanduiding van vereisten; afhankelijkheden identificeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Klantwaarde met hoge kwaliteit ontwikkelen (15-20%)
 • Kwaliteitsindicaties voor de code definiëren
  • Coderevisie uitvoeren, waaronder beveiligings- en prestatieanalyse; code analyseren op algemene gebreken; codedekking berekenen; architectuurvalidatie uitvoeren
 • Het testen van modules opnemen
  • Normen voor het testen van modules instellen; een strategie ontwikkelen voor het toevoegen van moduletests aan bestaande toepassingen; het type moduletest selecteren; het doel van de codedekking instellen, shims en stubs gebruiken om uw toepassing te isoleren
 • Code ontwikkelen
  • Onderhoudbare code ontwikkelen; coderingsnormen definiëren; toepassingsarchitectuur definiëren; proces en hulpprogramma's voor configuratiebeheer definiëren, inclusief bronbeheerstructuur, vertakkingsstrategie, oplossingsstructuur en beleid voor beheren/inchecken van bron; meerdere opslagplaatsen beheren met Git; architectuur, model en ontwikkelingshulpprogramma's gebruiken; kwaliteit en diagnostische hulpmiddelen gebruiken
 • Kwaliteit valideren
  • Testartefacten, zoals testcases, -suites, -plannen en -eisen, indelen; teststrategie definiëren; testuitvoering beheren; op cloud gebaseerde belastingen testen; testtypen en bijbehorende hulpprogramma's vaststellen; omgevingen identificeren en configureren; testuitvoeringen analyseren
 • Een projectteam aanpassen
  • Een werkitem aanpassen; werkitemquery's aanpassen; Team-portal aanpassen; gebieden en iteraties identificeren; rollen en bijbehorende machtigingen beheren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Ontwikkeling en uitvoering integreren (15-20%)
 • Een geautomatiseerd implementatieproces implementeren
  • Een geautomatiseerde build ontwerpen en een workflow implementeren, geautomatiseerde tests integreren, implementatie automatiseren in zowel test- als productieomgevingen, diagnostische logbestanden evalueren voor builds, releases beheren inclusief Release Management
 • Pre-productieomgevingen implementeren
  • Het maken van virtuele testlabomgevingen automatiseren; implementatie in virtuele testomgevingen automatiseren
 • Feedback tussen ontwikkeling en uitvoering beheren
  • Hulpmiddelen implementeren om de communicatie te vereenvoudigen; de belangrijkste analyse- en prestatie-indicaties (KPI), zoals cyclusduur en gemiddelde tijd tot herstel (MTTR) identificeren, meten en rapporteren; de juiste gedeelde artefacten en processen maken om communicatie te vergemakkelijken; vereiste artefacten voor foutenrapporten standaardiseren; strategieën maken voor hergebruik van testcases (zowel geautomatiseerde als handmatige) in productie; een toepassing in productie bewaken om gebruik en prestaties te optimaliseren
 • Productieproblemen oplossen
  • Foutgegevens als gevolg van bugs verzamelen in een productiesituatie; bruikbare gegevens verstrekken aan het ontwikkelingsteam; toepassingen in productie bewaken voor potentiële problemen; reactietijd bij incidenten gezamenlijk beheren door ontwikkeling en uitvoering, Application Insights op de juiste manier gebruiken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Examenvoorbereidingsvideo

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 70-498

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Richard Hundhausen, ALM MVP, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 70-498.

Training in uw eigen tempo

Applying ALM with Visual Studio 2012 Jump Start.

Deze on-demand Jump Start-training is gericht op ontwikkelingsteams die ALM (Application Lifecycle Management) willen gebruiken om hun ontwikkelingsprocessen te verbeteren en om voortdurend kwaliteit te leveren met Visual Studio 2012. Deze snelle cursus is op maat gemaakt voor ervaren ontwikkelaars die deze vaardigheden meteen in de praktijk willen brengen.

Van de community

Exam 70-498 wiki

Exam 70-498 forum

Volg @MSLearning en @visualstudio

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld om kandidaten een beoordeling te geven van hun kennis van fundamentele serverbeheerbegrippen. Het kan ook dienen als opstapje naar de Microsoft Certified Technology Specialist-examens. Het is raadzaam dat de kandidaten vertrouwd raken met de hier beschreven begrippen en technologieën door relevante trainingscursussen te volgen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze enige praktijkervaring hebben met Windows Server, Windows-netwerken, Active Directory, accountbeheer en hulpprogramma's voor en begrippen met betrekking tot systeemherstel.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.