Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-499

Visual Studio logo

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 1 augustus 2014
 • Talen:
  Engels, Japans
 • Doelgroepen:
  Ontwikkelaars
 • Technologie:
  Visual Studio
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSD

Recertification for MCSD: Application Lifecycle Management

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Team Foundation Server (TFS) installeren en configureren
 • Team Foundation Server installeren
  • Versieondersteuning voor SQL Server, Team Foundation Server installeren in een omgeving met meerdere lagen of meerdere machines, Team Foundation Server installeren in een omgeving met taakverdeling, een proxyserver met versiebeheer instellen, activiteiten voor automatisch back-up en herstel plannen met behulp van de TFS-beheerconsole
 • Lab Management installeren en configureren
  • Omgevingssjablonen instellen, testagents installeren en configureren, System Center Virtual Machine Manager (standaardinstallatie van Virtual Machine Manager) installeren en configureren, bibliotheekshares of resourcegroepen maken
Team Foundation Server beheren
 • Projectverzamelingen beheren
  • Projectverzamelingen verplaatsen, teamverzamelingen en -projecten beheren, teamprojectverzamelingen maken en configureren, teamproject maken met behulp van SharePoint en SSRS (SQL Server Reporting Services), teamprojectverzamelingen splitsen en opdelen
Team Foundation Server aanpassen voor teamgebruik
 • Een definitie voor teambuilding configureren
  • Instellen voor een symbool- en een bronserver; instellen voor aangepaste buildnummers, verbositeit buildlogboek configureren; definitie-eigenschappen instellen (analyse impact testen, codeanalyse, automatisch testen van eenheden en architectuurvalidatie); buildtriggers instellen (inchecken met poort, continue integratie en build samenstellen volgens schema); configureren of de build in broncodebeheer of in een fileshare wordt neergezet
Versiebeheer gebruiken
 • Werkruimten maken en beheren
  • Bedekken, verwijderen ongedaan maken en wijzigen van een werkruimte; een werkruimte verwijderen; zichtbaarheid werkruimte opgeven; uitgecheckte bestanden van andere gebruikers ontgrendelen, in afwachting van wijzigingen en code; een standaardtype werkruimte kiezen voor een verzameling; een shelveset verwijderen
Testplannen maken en configureren
 • Eigenschappen voor testplan opstellen
  • Testinstellingen selecteren; configuraties selecteren; naam, omschrijving, gebied, pad en iteratie definiëren; testomgevingen selecteren; build toewijzen aan testplan, bijvoorbeeld opgeven wanneer een build wordt toegewezen aan een plan, toegewezen build vergelijken met een andere build, testplannen en testsuites klonen
 • Testsuites maken
  • Op query gebaseerd testsuites maken aan de hand van hiërarchische query's, op vereisten gebaseerde testsuites maken, statische testsuites maken, testsuites kopiëren, een testsuitehiërarchie maken, testsuitestaten toewijzen, testsuites klonen vanaf de opdrachtregel, testsuites beheren via een webbrowser
Testcases beheren
 • Testcases maken
  • Testcases met duidelijke en meetbare stappen ontwerpen, testcase-eigenschappen (titel, gebieden en iteraties, status, prioriteit, toewijzen aan en automatiseringsstatus) toewijzen, bijlagen en koppelingen toevoegen, beschrijving en historie aan de testcase toevoegen, geteste vereisten toevoegen, testcaseworkflow (status) beheren, bulksgewijze testcases maken met behulp van een rasterweergave
Testuitvoering beheren
 • Tests uitvoeren
  • Tests uitvoeren met opties, vooruitspoelen instellen voor handmatige testopnamen, opties voor vooruitspoelen selecteren (alle stappen, meerdere stappen), statussen voor testuitvoering instellen, verwachte resultaten (commentaar toevoegen, momentopnamen) valideren, tests uitvoeren vanuit een browser, de status van meerdere testcases updaten zonder deze te openen in het testuitvoeringsprogramma, de velden met testresultaten aanpassen in MTM (Microsoft Test Manager) of webbrowser, tests pauzeren en hervatten in MTM of webbrowser, tests inline bewerken tijdens uitvoering van de tests, Windows Store-apps handmatig testen en de actielogboeken bekijken
 • Analyse uitvoeren
  • Rapporten analyseren (vereisten-gebruikersverhalen), analyseren op testsuite, analyseren op configuratie, gebieden van lage kwaliteit vaststellen, status van testplan vaststellen, testplanresultaten weergeven in MTM, werken met kant-en-klare rapporten, kant-en-klare rapporten aanpassen
Het ALM-proces definiëren
 • Een scrum/agile proces voor een team definiëren
  • Criteria vaststellen om te bepalen wanneer een sprint/iteratie moet worden geannuleerd, hulpprogramma's en processen voor scrumartefacten (flexibele artefacten) vaststellen, de scrumdefinitie van 'done' vaststellen, lengte van sprint/iteratie bepalen, bepalen hoe achterstallige items/gebruikersverhalen die niet zijn voltooid in een sprint/iteratie moeten worden afgehandeld, bepalen hoe toezicht wordt gehouden op vordering van sprint/iteratie, samenwerkingsprogramma's gebruiken
Een software-iteratie definiëren
 • Een proces voor het bijhouden van projecten definiëren
  • Een portfolio met meerdere projecten plannen en beheren, een hulpprogramma voor het bijhouden van projecten en een bijbehorend proces (zoekopdracht, bugbeheer) vaststellen, definiëren hoe inzet wordt beheerd, beheer van teamprognoses bepalen, een prioriteitregeling definiëren, bepalen hoe projectstatus wordt gevalideerd
Klantwaarde met hoge kwaliteit ontwikkelen
 • Code ontwikkelen
  • Onderhoudbare code ontwikkelen; coderingsnormen definiëren; toepassingsarchitectuur definiëren; proces en hulpprogramma's voor configuratiebeheer definiëren, inclusief bronbeheerstructuur, vertakkingsstrategie, oplossingsstructuur en beleid voor beheren/inchecken van bron; meerdere opslagplaatsen beheren met Git; architectuur, model en ontwikkelingshulpprogramma's gebruiken; kwaliteit en diagnostische hulpmiddelen gebruiken
 • Kwaliteit valideren
  • Testartefacten, zoals testcases, -suites, -plannen en -eisen, indelen; teststrategie definiëren; testuitvoering beheren; op cloud gebaseerde belastingen testen; testtypen en bijbehorende hulpprogramma's vaststellen; omgevingen identificeren en configureren; testuitvoeringen analyseren
Ontwikkelingen en uitvoering integreren
 • Een geautomatiseerd implementatieproces implementeren
  • Een geautomatiseerde build ontwerpen en een workflow implementeren, geautomatiseerde tests integreren, implementatie automatiseren in zowel test- als productieomgevingen, diagnostische logbestanden evalueren voor builds, releases beheren

Voorbereidingsopties

Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 70-496

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Brian Keller, Technical Evangelist, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 70-496.

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 70-497

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Brian Keller, Technical Evangelist, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 70-497.

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 70-498

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Richard Hundhausen, ALM MVP, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 70-498.

Training in uw eigen tempo

Administering Visual Studio TFS 2012 Jump Start

Met deze cursus, die aansluit bij de criteria voor examen 70-496, een belangrijk onderdeel van de MCSD: ALM-certificering (Application Lifecycle Management), leert u hoe u Team Foundation Server (TFS) beter kunt inzetten voor uw teamprocessen en de wijze waarop u communiceert. De persoon die de TFS-infrastructuur bouwt en implementeert, kan leren om de typen beschikbare werkitems en de bijbehorende kenmerken beter te definiëren, om het TFS-platform optimaal te benutten voor ALM.

Software Testing with Visual Studio 2012 Jump Start

Bekijk deze Jump Start om de manier te verbeteren waarop uw team de te testen elementen beheert om zo problemen in het volledige ontwikkelingsproces van uw onderneming glad te strijken. U kunt gebruikmaken van de ingebouwde hulpprogramma's in Visual Studio 2012 om met werkitems en testcases te verwijzen naar zakelijke doelstellingen en meetbare eisen om testen een waardevol onderdeel van uw ALM (application lifecycle management) te maken. Bekijk deze Jump Start met Steven Borg, medeoprichter en Strategist van Northwest Cadans, en Anthony Borton, Lead ALM Consultant voor Enhance ALM Pty Ltd. Deze Jump Start is bedoeld voor ervaren testers en ontwikkelaars die in hoog tempo leren hoe ze deze vaardigheden meteen in praktijk kunnen brengen.

Applying ALM with Visual Studio 2012 Jump Start

Deze on-demand Jump Start-training is gericht op ontwikkelingsteams die ALM (Application Lifecycle Management) willen gebruiken om hun ontwikkelingsprocessen te verbeteren en om voortdurend kwaliteit te leveren met Visual Studio 2012. Deze snelle cursus is op maat gemaakt voor ervaren ontwikkelaars die deze vaardigheden meteen in de praktijk willen brengen.

Van de community

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor personen die hun MCSD: Application Lifecycle Management-certificering willen behouden. Het is gebaseerd op de examendoelstellingen van 496, 497 en 498.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.