Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-511

Visual Studio logo

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 2 juli 2010
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Ontwikkelaars
 • Technologie:
  Microsoft Visual Studio 2010
 • Tegoed voor certificering:
  MCTS

TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4

Dit examen is buiten gebruik gesteld

Raadpleeg voor momenteel beschikbare opties de Lijst met Microsoft-certificeringsexamens.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Een gebruikersinterface maken met basistechnieken (23%)
 • De meest geschikte besturingselementklasse kiezen
  • Ontwerpvereisten evalueren en vervolgens de meest geschikte besturingselementklasse kiezen op basis van die vereisten; herkennen wanneer geen van de standaardbesturingselementen voldoen aan de vereisten; itembesturingselementen, menubesturingselementen; inhoudsbesturingselementen
  • Deze doelstelling omvat niet: het ontwerpen van een aangepast besturingselement
 • Een schermindeling implementeren met geneste besturingselementhiërarchieën
  • Van panelen afgeleide besturingselementen gebruiken, eigenschappen koppelen
  • Deze doelstelling omvat niet: besturingselementen voor items, besturingselementen aanpassen
 • Stijlen en thema's maken en toepassen
  • Stijlen op toepassingsniveau, stijlen overschrijven, overname van stijlen, Generic.xaml, kenmerken van thema's
  • Deze doelstelling omvat niet: het delen van de stijl van de gegevensrasterweergave
 • Herbruikbare bronnen beheren
  • Lettertypen, stijlen, gegevensbronnen, afbeeldingen, bronwoordenlijsten, DLL's met uitsluitend bronnen
 • Een animatie in WPF implementeren
  • Een storyboard maken; tijdlijnen controleren; het gedrag aansturen als de animatie klaar is; dubbel-, kleur- en puntanimaties; een animatie starten vanuit code en vanuit XAML-browsertoepassingen
  • Deze doelstelling omvat niet: direct weergegeven updates, sleutelframe-animaties implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een gebruikersinterface verbeteren met geavanceerde technieken (21%)
 • Gerouteerde gebeurtenissen beheren in WPF
  • Tunneling- versus bubbling-gebeurtenissen, verwerkings- en annuleringsgebeurtenissen
  • Deze doelstelling omvat niet: eenvoudige verwerking van gebeurtenissen; het maken van aangepaste gebeurtenissen
 • WPF-opdrachten configureren
  • WPF-opdrachten definiëren op basis van RoutedCommand; opdrachten koppelen aan besturingselementen; opdrachten verwerken; opdrachtbindingen; invoerbewegingen
  • Deze doelstelling omvat niet: het maken van aangepaste opdrachten door ICommand te implementeren
 • De visuele interface wijzigen tijdens runtime
  • Besturingselementen toevoegen of verwijderen tijdens runtime; de visuele structuur bewerken; de levenscyclus beheren; een sjabloon dynamisch genereren
  • Deze doelstelling omvat niet: het instantiëren van vormen en eenvoudige aanpassing van besturingselementeigenschappen tijdens runtime
 • Door de gebruiker gedefinieerde besturingselementen implementeren
  • Vaststellen of u een gebruikers- of composietbesturingselement of een uitgebreid of aangepast besturingselement moet gebruiken; een gebruikers- of composietbesturingselement of een uitgebreid of aangepast besturingselement maken; uitbreiding van een bestaand besturingselement
  • Deze doelstelling omvat niet: het maken van een aangepast besturingselement door rechtstreekse overname vanuit de besturingselementklasse en het schrijven van code
 • Grafische afbeeldingen maken en weergeven
  • Het maken en weergeven van grafische afbeeldingen met geometrische transformatie; kwasten; vormen tekenen; bijsnijden; dubbele buffering; weergave overschrijven (WPF) en OnPaint (WinForms); onderscheid maken tussen behouden en niet-behouden afbeeldingen
  • Deze doelstelling omvat niet: het maken en weergeven driedimensionale afbeeldingen; interne tests uitvoeren; het maken van afbeeldingen
 • Multimedia-inhoud toevoegen aan een toepassing in WPF
  • Mediaspeler versus media-element; het toevoegen van een geluidsspeler; afbeeldingen
  • Deze doelstelling omvat niet: buffering
 • Sjablonen in WPF maken en toepassen
  • Sjabloonbinding
  • Deze doelstelling omvat niet: stijlen en thema's; gegevenssjablonen maken
 • Gegevens-, gebeurtenis- en eigenschapstriggers maken in WPF

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens beheren op de gebruikersinterfacelaag (23%)
 • Gegevensbinding implementeren
  • Bindingsopties, statische en dynamische bronnen, elementbindingen, de juiste bindingsmodus en updatemodus instellen; binding aan waarden waarvoor null is toegestaan
  • Deze doelstelling omvat niet: binding aan een specifieke gegevensbron
 • Waardeconverters implementeren in WPF
  • Aangepaste waardeconverters implementeren; multiwaardeconverters implementeren
 • Gegevensvalidatie implementeren
  • Validatie en feedback van gebruikers verwerken via de foutprovider (WinForms) of gegevenssjablonen (WPF), IDataErrorInfo, validatiebesturingselement, formuliervalidatie en besturingselementvalidatie
 • Interfaces voor wijzigingsmeldingen implementeren en gebruiken
  • INotifyPropertyChanged implementeren;INotifyCollectionChanged (ObservableCollection) gebruiken
 • Gegevensverzamelingen voorbereiden voor weergave
  • Gegevens filteren, sorteren en groeperen; LINQ; CollectionView (WPF), BindingSource-object (WinForms)
 • Binden aan hiërarchische gegevens
  • TreeView; MenuControl
 • Gegevensgebonden besturingselementen implementeren
  • Het besturingselement DataGridView (WinForms) of DataGrid (WPF) gebruiken om gegevens in een gegevensbron weer te geven en bij te werken, complexe gegevensbinding implementeren voor de integratie van gegevens uit verschillende bronnen; van ItemsControl afgeleide besturingselementen (WPF)
 • Een gegevenssjabloon maken in WPF
  • Een gegevenssjabloonselector implementeren; gebruikmaken van sjablonen met ItemsControl

Informatiebronnen voor voorbereiding

De functionaliteit en bruikbaarheid van een oplossing verbeteren (17%)
 • WinForms en WPF integreren binnen een toepassing
  • ElementHosts gebruiken binnen WinForms en ControlHosts binnen WPF; de eigenschap PropertyMap gebruiken
 • Asynchrone processen en threading implementeren
  • Asynchrone programmeringspatronen implementeren; marshal-bewerkingen uitvoeren tussen threads; UI-elementen bevriezen; timers gebruiken; taakparallelle bibliotheek; parallelle LINQ; de dispatcher gebruiken; BackgroundWorker-component
 • Globalisatie- en lokalisatiefuncties opnemen
  • Bronnen laden op basis van landinstellingen; lokaliseerbare elementen markeren; cultuurinstellingen gebruiken in validators en converters; taaleigenschappen en eigenschappen voor weergaverichting gebruiken; werken met bronbestanden voor lokalisatie, bepaling van geïnstalleerde landinstellingen; regionale instellingen
 • Sleep- en neerzetbewerkingen implementeren binnen en tussen toepassingen
  • Deze doelstelling omvat niet: DDE (Dynamic Data Exchange)
 • Beveiligingsfuncties van een toepassing implementeren
  • Het softwarerestrictiebeleid (SRP) configureren; volledig vertrouwde en gedeeltelijk vertrouwde beveiliging; interoperabiliteit met verouderd CAS-beleid; gebruikersaccountbeheer (UAC)
 • Gebruikers- en toepassingsinstellingen beheren
  • Toepassingsinstellingen maken; gebruikersinstellingen maken; instellingen laden en opslaan
  • Deze doelstelling omvat niet: het vastleggen in de database
 • Afhankelijkheidseigenschappen implementeren
  • Gegevensbinding en animatie inschakelen, metagegevens van een eigenschap, eigenschapwijzigings-callbacks

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een oplossing stabiliseren en uitgeven (16%)
 • Een WPF-teststrategie implementeren
  • Automatiserings-peer, UI-automatisering, IntelliTrace
 • Foutopsporing in XAML met behulp van de WPF-visualizer
  • De visualizer openen, inzoomen op de visuele structuur, eigenschappen weergeven en wijzigen
  • Deze doelstelling omvat niet: een onderbrekingspunt instellen en stapsgewijs code doorlopen
 • WPF-problemen opsporen met PresentationTraceSources
  • Animatie, gegevensbinding, afhankelijkheidseigenschappen
 • Een ClickOnce-implementatie configureren
  • De installatie van een WinForms-, WPF- of XBAP-toepassing configureren met de ClickOnce-technologie; geschikte instellingen kiezen om upgrades te beheren
 • Een Windows Installer-project maken en configureren
  • Een installatieproject configureren om pictogrammen toe te voegen tijdens de installatie, eigenschappen van het implementatieproject instellen, een voorwaardelijke installatie configureren op basis van besturingssysteemversies, geschikte startvoorwaarden instellen op basis van de versie van .NET Framework, aangepaste acties toevoegen aan een installatieproject, foutafhandelingscode toevoegen aan een installatieproject
 • Instellingen voor de implementatiebeveiliging configureren
  • UAC configureren en integreren met ClickOnce-implementaties; passende beveiligingsmachtigingen instellen voor de implementatie van de toepassing

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Oefentest
Van de community

Volg @MSLearning en @visualstudio

Boeken
Cover of 'MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-511): Windows Applications Development with Microsoft® .NET Framework 4'

MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-511): Windows Applications Development with Microsoft® .NET Framework 4
Gepubliceerd: 15 februari 2011

Bereid u optimaal voor op het verwerven van de vaardigheden die worden gemeten in het MCTS-examen 70-511 en op het werk. Doorloop in uw eigen tempo een serie lessen en revisies die elk examendoel volledig behandelen. Vervolgens consolideert u wat u hebt geleerd door uw kennis toe te passen in levensechte scenario's en oefeningen. Deze officiële Microsoft-studiegids is ontworpen om u te helpen uw studietijd optimaal te benutten.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

De kandidaat werkt in een ontwikkelomgeving waar Microsoft Visual Studio .NET 2010 en Microsoft .NET Framework 4.0 worden gebruikt om WinForms- en WPF-toepassingen (Windows Presentation Foundation) te maken. De kandidaat moet ten minste één jaar ervaring hebben in het ontwikkelen van Windows-toepassingen met Visual Studio en ten minste zes maanden ervaring met Visual Studio 2010 Professional.

Bovendien moet de kandidaat het volgende kunnen aantonen:

 • Gedegen kennis van de .NET Framework 4.0-oplossingenstack voor WPF- en WinForm-toepassingen
 • Ervaring in het maken van gegevensgestuurde gebruikersinterfaces voor WPF- en WinForm-toepassingen
 • Ervaring in het maken van lay-outs met XAML (Extensible Application Markup Language)
 • Ervaring in het programmeren voor het WPF- en WinForm-objectmodel
 • Ervaring in het testen van eenheden met MSTest
 • Ervaring met installatie- en implementatieprojecten

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.