Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-696

Windows

 • Gepubliceerd:
  23 januari 2015
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Microsoft Intune
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSE

Administering System Center Configuration Manager and Intune

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf februari 2016 is dit examen afgestemd op de bijgewerkte scenario's en vereisten en alle verwante servicepackupdates van Windows 10. Wilt u meer weten over deze wijzigingen en de impact op gemeten vaardigheden? Dan kunt u het document met wijzigingen voor examen 70-696 downloaden en lezen.

Virtuele toepassingen implementeren en beheren (10-15%)
 • Virtuele toepassingen voorbereiden
  • Toepassingen sequentiëren, de sequencer-omgeving installeren en configureren, toepassingen voorbereiden voor implementatie in verschillende omgevingen, de interactie tussen en het delen van virtuele toepassingen configureren
 • Virtualisatieomgevingen voor toepassingen beheren
  • App-V configureren, de toepassingscache beheren, switches voor systeemvak/SFTTray.exe. configureren, toepassingsextensies met gevirtualiseerde toepassingen configureren, instellingen van toepassingen configureren met groepsbeleid
 • RemoteApp implementeren en beheren
  • Instellingen voor RemoteApp- en bureaubladverbindingen configureren, groepsbeleidsobjecten (Group Policy Objects, GPO's) configureren voor ondertekende pakketten, een abonnement nemen op de feeds van RemoteApp- en bureaubladverbindingen, iOS en Android ondersteunen, webtoegang via Extern bureaublad voor RemoteApp-distributie configureren, Azure RemoteApp configureren en implementeren
Toepassingen op computers en mobiele apparaten implementeren en beheren (15-20%)
 • Een strategie voor toepassingsdistributie plannen
  • Aandachtspunten, waaronder de impact op clients vanwege offlinetoegang, de implementatie-infrastructuur en externe locaties; de geschikte methode kiezen voor de distributie van toepassingen; de distributie van toepassingen naar mobiele apparaten met Windows Phone, iOS of Android plannen met Microsoft Intune; de distributie van toepassingen inclusief Windows Store-apps naar apparaten plannen
 • Toepassingen implementeren met Microsoft System Center Configuration Manager
  • Implementatietypen kiezen en configureren, gebruikersaffiniteit van apparaten configureren, vereisten configureren, de softwarebibliotheek en toepassingscatalogus beheren
 • Toepassingen implementeren met Microsoft Intune
  • Kiezen tussen automatische en handmatige implementatie, beleid voor de implementatie van toepassingen configureren, softwarepakketten toevoegen, de bedrijfsportal configureren
 • Toepassingsupgrades plannen
  • Aandachtspunten, waaronder co-existentie van toepassingsversies, compatibiliteitsproblemen en toepassingsinstellingen en configuraties migreren; toepassingen opnieuw sequentiëren/implementeren
 • Toepassingen bewaken
  • Offlinegebruik van toepassingen bewaken; realtimesessies controleren; toepassingslicentiegebruik controleren; Asset Intelligence configureren in Configuration Manager; toepassingen bewaken met Software Center
 • De distributie van inhoud beheren
  • Distributiepunten, distributiepuntgroepen en de inhoudsbibliotheek beheren; logboekbestanden controleren
Software-updates plannen en implementeren (15-20%)
 • Updates van derden plannen en implementeren
  • Ondersteuning van derden plannen, System Center Updates Publisher integreren met Configuration Manager
 • Software-updates implementeren met Configuration Manager en WSUS (Windows Server Update Services)
  • Synchronisatie van software-updatepunten naar Windows Update configureren, rapporten en controle in de console gebruiken om de vereiste updates vast te stellen, updategroepen maken, implementaties maken en bewaken, logboekbestanden analyseren, regels voor automatische implementatie (Automatic Deployment Rules, ADR) configureren, secundaire toegang bieden tot Windows Update, GPO-instellingen configureren
 • Service voor Windows bieden met behulp van Microsoft Intune en het model 'Windows as a Service'
  • Rapporten en bewaking in de console gebruiken om de vereiste updates vast te stellen, updates goedkeuren of afwijzen, instellingen voor automatische goedkeuring configureren, deadlines voor update-installaties configureren, updates van Microsoft en van derden implementeren, een servicecategorie plannen
Instellingen voor compliance en Endpoint Protection beheren (15-20%)
 • Een CI (configuratie-item) samenstellen
  • Een CI maken, een CI importeren, CI-versiebeheer instellen, herstelregels
 • Een basislijn maken en bewaken
  • Een basislijn implementeren, een configuratiepakket importeren, een aangepaste basislijn maken
 • Endpoint Protection configureren
  • Endpoint Protection-beleid maken en beheren; definities binnen het clientbeleid configureren; beleid exporteren; de meest geschikte sjabloon kiezen; uitsluitingen selecteren; Endpoint Protection configureren met Microsoft Intune; bewaking in de console gebruiken om de compliance van clients te bewaken
Configuration Manager-clients beheren (15-20%)
 • De clientagent implementeren en beheren
  • Implementatiemethoden vaststellen, instellingen van clientagents beheren
 • Incasso beheren
  • De verzamelingsstructuur plannen; regels definiëren voor verzamelingen; verzamelingspecifieke instellingen aanpassen, inclusief onderhoudsvensters en energiebeheer
 • De status van clients configureren en bewaken
  • De clientstatusinstellingen configureren, bewaking in de console gebruiken om de status van clients te bewaken, drempelwaarden voor waarschuwingen configureren, automatisch herstel van de clientstatus configureren
Inventarisatie beheren met Configuration Manager (10-15%)
 • Hardware- en software-inventarisatie beheren
  • WMI-klassen voor hardware-inventarisatie uitbreiden, instellingen van WMI-klassen exporteren en importeren, gestandaardiseerde leveranciersnamen configureren, de vastgestelde inventaris analyseren en rapporten genereren
 • Softwaremeting beheren
  • Softwaremeterregels maken, automatisch gegenereerde regels in- of uitschakelen, softwaremeterresultaten rapporteren
 • Rapporten maken
  • Rapporten klonen en wijzigen, aangepaste rapporten maken, rapporten importeren en exporteren, Asset Intelligence beheren, het Asset Intelligence-synchronisatiepunt installeren, de WMI-klassen inschakelen, categorieën en labels wijzigen, rapporten analyseren
Mobiele apparaten inrichten en beheren (10-15%)
 • Configuration Manager integreren met de Exchange ActiveSync Connector
  • ActiveSync-beleid configureren en toepassen, de inventaris voor mobiele apparaten weergeven, verbinding met een on-premises of gehoste Exchange-serveromgeving configureren, het Exchange-connectorlogboekbestand bewaken
 • Apparaten beheren met Microsoft Intune
  • Gebruikersaccounts inrichten, apparaten registreren, Microsoft Intune integreren met Configuration Manager, alle beheerde apparaten weergeven en beheren, de Microsoft Intune-abonnementen beheren, de sitesysteemrol Microsoft Intune-connector configureren, profielen en voorwaardelijke toegang beheren met Microsoft Intune
 • Verbindingsprofielen beheren met Configuration Manager
  • Extern bureaublad-profielen, certificaatprofielen, e-mailprofielen en Wi-Fi-profielen configureren

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor IT-professionals die zorgen voor het beheer en onderhoud van computers, apparaten en toepassingen in middelgrote tot grote bedrijven. Een belangrijk deel van deze doelgroep gebruikt System Center 2012 R2 Configuration Manager (of is van plan dat te gaan gebruiken) voor het beheer en de implementatie van Windows-computers en -toepassingen. Enterprise Desktop Administrator ondersteunt ook BYOD-scenario's (Bring-Your-Own-Device) binnen of buiten een domein, beheer van mobiele apparaten en beveiligde toegang tot gemeenschappelijke platforms, zoals Windows 8.x, Windows Phone 8.x, iOS en Android.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.