Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-980

Microsoft Windows Servers logo

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 12 september 2014
 • Talen:
  Engels, Japans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Windows Server 2012
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSE

Recertification for MCSE: Server Infrastructure

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Een serverinfrastructuur plannen en implementeren
 • Virtual Machine Manager-services plannen en implementeren
  • Virtual Machine Manager-servicesjablonen ontwerpen, besturingssysteemprofielen definiëren, hardware- en mogelijkheidsprofielen configureren, services beheren, image- en sjabloonbibliotheken configureren, logische netwerken beheren
 • Bestand- en opslagservices plannen en implementeren
  • Aandachtspunten bij het plannen, waaronder iSCSI-SAN's, Fibre Channel-SAN's, Virtual Fibre Channel, opslagruimten, opslaggroepen en gegevensontdubbeling; de iSCSI-doelserver configureren; de iSNS-server (Internet Storage Name Server) configureren; NFS (Network File System) configureren; DSM's (Device Specific Modules) installeren
Netwerkinfrastructuurservices ontwerpen en implementeren
 • Een oplossingsstrategie voor naamomzetting ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder beveiligde naamomzetting, DNSSEC, DNS Socket Pool, cachegeheugenvergrendeling, niet-aaneengesloten naamruimten, DNS-interoperabiliteit, migratie naar toepassingspartities, IPv6, DNS-naamomzetting met één label, zonehiërarchie en zonedelegatie
 • Een beheeroplossing voor IP-adressen ontwerpen en beheren
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder technologieën voor IP-adresbeheer, zoals IPAM, op groepsbeleid gebaseerde en handmatige inrichting en gedistribueerde versus gecentraliseerde plaatsing; op rollen gebaseerd toegangsbeheer configureren; IPAM-controle configureren; IP's migreren; meerdere DHCP- en DNS-servers beheren en bewaken; de gegevensverzameling voor IPAM configureren
Netwerktoegangsservices ontwerpen en implementeren
 • Een VPN-oplossing ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder implementatie van certificaten, configuratie van de firewall, client/site naar site, bandbreedte, protocolimplicaties en VPN-implementatieconfiguraties met Administration Kit voor Verbindingsbeheer (CMAK)
 • Een DirectAccess-oplossing ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder topologie, migratie vanuit Forefront UAG, DirectAccess-implementatie en bedrijfscertificaten
 • Een Webtoepassingsproxy-oplossing ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder planning voor toepassingen, verificatie en validatie, werkplek toevoegen, apparaten, meervoudige verificatie, meervoudig toegangsbeheer, eenmalige aanmelding, certificaten en toegang plannen voor interne en externe clients
 • Een schaalbare oplossing voor externe toegang implementeren
  • Site-naar-site-VPN configureren, pakketfilters configureren, pakkettracering implementeren, externe toegang voor meerdere sites implementeren, externe toegang geclusterd met netwerktaakverdeling configureren, DirectAccess configureren
 • Netwerkbeveiligingsoplossing ontwerpen en implementeren
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder netwerktoegangsbeveiliging (NAP), afdwingmethoden voor DHCP, IPSec, VPN en 802.1x, capaciteit, plaatsing van servers, firewall, NPS (Network Policy Server) en herstelnetwerk, het afdwingen van netwerktoegangsbeveiliging voor IPSec en 802.1x configureren, compliance bewaken
Een (logische) Active Directory-infrastructuur ontwerpen en implementeren
 • Een groepsbeleidstrategie ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder blokkering van overname, afgedwongen beleid, loopback-verwerking, beveiliging en WMI-filtering, aan een site gekoppelde groepsbeleidobjecten, verwerking van een trage verbinding, groepsstrategieën, hiërarchie van organisatie-eenheden en AGPM (Advanced Group Policy Management)
Een (fysieke) Active Directory-infrastructuur ontwerpen en implementeren
 • Een domeincontrollerstrategie ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder globale catalogus, operations-masterfuncties, alleen-lezen domeincontrollers, gedeeltelijke kenmerkenset en domeincontrollers klonen
 • De infrastructuur van een filiaal ontwerpen en implementeren
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder alleen-lezen domeincontrollers, cache van universeel groepslidmaatschap, globale catalogus, DNS, DHCP en BranchCache; vertrouwelijke kenmerken implementeren; beheer delegeren; gefilterde kenmerkenset wijzigen; beleid voor wachtwoordreplicatie configureren; hash-publicatie configureren
Een serverinfrastructuur beheren en onderhouden
 • Een bewakingsstrategie ontwerpen
  • Aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder servers bewaken met services voor het verzamelen van controles, prestatiebewaking, gecentraliseerde controle en gecentraliseerde rapportage; management packs van System Center 2012 - Operations Manager implementeren en optimaliseren; bewaking van Active Directory plannen
 • Geautomatiseerd herstel implementeren
  • Een updatebasislijn maken in Virtual Machine Manager; een DCM-basislijn (Desired Configuration Management, gewenst configuratiebeheer) implementeren; Virtual Machine Manager-integratie implementeren met Operations Manager; Virtual Machine Manager configureren voor het dynamisch verplaatsen van een Virtuele Machine (VM) op basis van beleid; System Center 2012 integreren voor automatisch herstel in uw bestaande bedrijfsinfrastructuur
Failoverclusters plannen en implementeren
 • Failoverclusters plannen en implementeren
  • Clustering van meerdere knooppunten en meerdere sites plannen; aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder redundante netwerken, netwerkprioriteitsinstellingen, resource-failover en -failback, heartbeat- en DNS-instellingen, quorumconfiguratie en opslagpaatsing en -replicatie
 • Maximaal beschikbare netwerkservices plannen en implementeren
  • Netwerktaakverdeling plannen en configureren; aandachtspunten bij het ontwerpen, waaronder fouttolerante netwerken, multicast- versus unicastconfiguratie, statusbeheer en geautomatiseerde implementatie van netwerktaakverdeling met Virtual Machine Manager-servicesjablonen
 • Maximaal beschikbare opslagoplossingen plannen en implementeren
  • Opslagruimten en opslaggroepen plannen en configureren; maximaal beschikbare multi-replica DFS-naamruimten ontwerpen; multi-path I/O plannen en configureren, inclusief Server Core; hoog beschikbare iSCSI-doelserver en iSNS-server configureren
 • Maximaal beschikbare functies plannen en implementeren
  • Plannen voor een maximaal beschikbare DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol), Hyper-V-clusters, continu beschikbare bestandsshares en een DFS-naamruimteserver; planning en implementatie van maximaal beschikbare toepassingen, services en scripts met clusterrollen voor Algemene toepassing, Algemeen script en Algemene service
 • Een oplossing voor bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgeval plannen en implementeren
  • Een strategie voor back-up en herstel plannen; aandachtspunten bij het plannen, waaronder Active Directory-domein- en forestherstel, Hyper-V Replica, domeincontrollers herstellen en klonen en Active Directory-objecten en -containers herstellen met bindend terugzetten en de prullenbak
Een infrastructuur voor servervirtualisatie plannen en implementeren
 • Virtualisatiehosts plannen en implementeren
  • Planning voor en implementatie van de overdracht van virtualisatieomgeving (hosts, services en VM's), waaronder mogelijkheden voor selfservice; bibliotheken met meerdere hosts plannen en implementeren, waaronder equivalente objecten; planning voor en implementatie van resourceoptimalisatie van host; virtualisatieplatformen van derden integreren
 • Virtuele machines plannen en implementeren
  • Planning voor en implementatie van VM's met hoge beschikbaarheid; planning voor en implementatie van gastresourceoptimalisatie, waaronder gedeelde VHDx; plaatsingsregels configureren; Virtual Machine Manager-sjablonen maken
 • Virtualisatienetwerken plannen en implementeren
  • Planning voor en configuratie van logische Virtual Machine Manager-netwerken, waaronder virtuele-switchuitbreidingen en logische switches; planning voor en configuratie van IP-adres- en MAC-adresinstellingen in meerdere Hyper-V-hosts, waaronder netwerkvirtualisatie; planning voor en configuratie van optimalisatie van virtuele netwerken; Windows Server Gateway plannen en implementeren; VLAN's en pVLAN's plannen en implementeren; VM-netwerken (Virtual Machine) plannen en implementeren; geconvergeerde netwerken plannen en implementeren
 • Opslag voor virtualisatie plannen en implementeren
  • Planning voor en configuratie van geclusterde opslag op Hyper-V-host; planning voor en configuratie van Hyper-V VM-opslag, waaronder Virtual Fibre Channel, iSCSI en gedeelde VHDx; plannen voor opslagoptimalisatie; opslag plannen en implementeren met SMB 3.0-bestandsshares
 • Verplaatsing van virtuele machines plannen en implementeren
  • Live- en opslagmigratie tussen Hyper-V-hosts plannen en configureren; P2V en V2V plannen en beheren; migratie van virtuele machines tussen clouds plannen en implementeren
 • Een infrastructuur voor servervirtualisatie beheren en onderhouden
  • Dynamische optimalisatie en bronoptimalisatie beheren, Operations Manager met System Center Virtual Machine Manager en System Center Service Manager integreren, images van virtuele machines in bibliotheken bijwerken, het maken en terugzetten van back-ups van de virtualisatie-infrastructuur plannen en implementeren met System Center Data Protection Manager (DPM)
Oplossingen voor identiteit- en toegangsbeheer ontwerpen en implementeren
 • Een federatieve identiteitsoplossing ontwerpen en implementeren
  • Planning voor en implementatie van op claims gebaseerde verificatie, waaronder planning voor en implementatie van Relying Party Trusts; planning voor en configuratie van claimregels voor claimprovider en Relying Party Trusts; planning voor en configuratie van kenmerkopslag, waaronder Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS); planning voor en beheer van AD FS-certificaten (Active Directory Federation Services); planning voor en implementatie van Identity Integration met cloudservices; Webtoepassingsproxy integreren met AD FS
 • AD RMS (Active Directory Rights Management Services) ontwerpen en implementeren
  • Plannen voor AD RMS-implementatie met hoge beschikbaarheid, plannen voor AD RMS-clientimplementatie, vertrouwde gebruikersdomeinen beheren, vertrouwde uitgiftedomeinen beheren, ondersteuning voor federatieve identiteiten beheren, AD RMS bijwerken of migreren, AD RMS uit bedrijf nemen

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor personen die hun MCSE: Server Infrastructure-certificering willen behouden. Het is gebaseerd op de examendoelstellingen van Examen 413 en Examen 414.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.