Examen
77-420

Microsoft SharePoint 2013 logo

 • Gepubliceerd:
  28 februari 2013
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Office 2013-suites
 • Tegoed voor certificering:
  Microsoft Office Specialist

Excel 2013

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Werkbladen en werkmappen maken en beheren
 • Werkbladen en werkmappen maken
  • Nieuwe lege werkmappen maken; nieuwe werkmappen maken met sjablonen; bestanden importeren; bestanden uit andere toepassingen rechtstreeks openen in Excel; werkbladen toevoegen aan bestaande werkmappen; werkbladen kopiëren en verplaatsen
 • Navigeren door werkbladen en werkmappen
  • Zoeken naar gegevens in een werkmap; hyperlinks invoegen; werkbladvolgorde wijzigen; Ga naar gebruiken; Naamvak gebruiken
 • Werkbladen en werkmappen opmaken
  • De tabkleur van werkbladen wijzigen; pagina-instelling wijzigen; kolommen en rijen invoegen en verwijderen; werkmapthema's wijzigen; de rijhoogte en kolombreedte aanpassen, watermerken invoegen; kop- en voetteksten invoegen; gegevensvalidatie instellen
 • Opties en weergaven voor werkbladen en werkmappen aanpassen
  • Werkbladen verbergen; kolommen en rijen verbergen; de werkbalk Quick Access (Snelle toegang) aanpassen; het lint aanpassen; macrobeveiliging beheren; werkmapweergaven wijzigen; eenvoudige macro's opnemen; waarden toevoegen aan werkmapeigenschappen; zoomen gebruiken; formules weergeven; deelvensters blokkeren; sneltoetsen toewijzen; het venster splitsen
 • Werkbladen en werkmappen configureren voor afdrukken of opslaan
  • Een afdrukbereik instellen; werkmappen opslaan in alternatieve bestandsindelingen; individuele werkbladen afdrukken; afdrukschaal instellen; herhalende kop- en voetteksten; compatibiliteit met oudere versies handhaven; werkmappen configureren voor afdrukken; bestanden opslaan op externe locaties

Informatiebronnen voor voorbereiding

Cellen en bereiken maken
 • Gegevens invoegen in cellen en bereiken
  • Gegevens bijvoegen bij werkbladen; gegevens zoeken en vervangen; gegevens kopiëren en plakken; het hulpmiddel AutoFill (Automatisch doorvoeren) gebruiken; gegevens meerdere kolommen laten beslaan; cellen invoegen en verwijderen
 • Cellen en bereiken opmaken
  • Cellen samenvoegen; celuitlijning en -inspringing wijzigen; lettertype en letterstijlen wijzigen; Format Painter (Opmaak kopiëren/plakken) gebruiken; tekstterugloop in cellen; nummernotatie toepassen; markering toepassen; celstijlen toepassen; tekst wijzigen in WordArt
 • Cellen en bereiken ordenen en groeperen
  • Voorwaardelijke opmaak toepassen; sparklines invoegen; kolommen en rijen transponeren; benoemde bereiken maken; omtrek maken; groepen gegevens samenvouwen in omtrekken; subtotalen invoegen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Tabellen maken
 • Een tabel maken
  • Verplaatsen tussen tabellen en bereiken; cellen in tabellen toevoegen en verwijderen; titels definiëren
 • Een tabel wijzigen
  • Stijlen toepassen op tabellen; rijen en kolommen arceren; totaal aantal rijen invoegen; stijlen verwijderen uit tabellen
 • Een tabel filteren en sorteren
  • Records filteren; gegevens sorteren op meerdere kolommen; sorteervolgorde wijzigen; duplicaten verwijderen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Formules en functies toepassen
 • Celbereiken en verwijzingen benutten in formules en functies
  • Verwijzingen (relatieve, gemengde, absolute) benutten; volgorde van bewerkingen vaststellen; verwijzen naar celbereiken in formules
 • Gegevens samenvatten met functies
  • De functie SUM (SOM) benutten; de functies MIN en MAX benutten; de functie COUNT (AANTAL) benutten; de functie AVERAGE (GEMIDDELDE) benutten
 • Voorwaardelijke logica gebruiken in functies
  • De functie SUMIF (SOM.ALS) benutten; de functie AVERAGEIF (GEMIDDELDE.ALS) benutten; de functie COUNTIF (AANTAL.ALS) benutten
 • Tekst opmaken en wijzigen met functies
  • De functies RIGHT, LEFT en MID (RECHTS, LINKS, DEEL) benutten; de functie TRIM (SPATIES.WISSEN) benutten; de functies UPPER en LOWER (HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS) benutten; de functie CONCATENATE (TEKST.SAMENVOEGEN) benutten

Informatiebronnen voor voorbereiding

Grafieken en objecten maken
 • Een grafiek maken
  • Tabellen en grafieken maken; extra gegevensreeksen toevoegen; schakelen tussen rijen en kolommen in brongegevens, Quick Analysis (Snelle analyse) gebruiken
 • Een grafiek opmaken
  • Legenda's toevoegen; grootte van tabellen en grafieken wijzigen; tabel- en grafiekparameters wijzigen; grafiekindeling en -stijlen toepassen; grafieken en diagrammen plaatsen
 • Een object invoegen en opmaken
  • Tekstvakken invoegen; SmartArt invoegen; afbeeldingen invoegen; randen toevoegen aan objecten; stijlen en effecten toevoegen aan objecten; objectkleuren wijzigen; objecteigenschappen wijzigen; objecten plaatsen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning en @office

Boek

MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel (MOS 2013-studiegids voor Microsoft Excel)
Gepubliceerd: september 2013

Demonstreer uw expertise op het gebied van Excel. Deze complete studiegids is ontworpen om u voor te bereiden op het examen 2013 Excel Microsoft Office Specialist (MOS). Alle examendoelstellingen worden stuk voor stuk volledig besproken met eenvoudig te volgen procedures en illustraties van essentiële vaardigheden. Ook vindt u hier oefentaken en -bestanden om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor het Microsoft Excel 2013-examen op Core-niveau dienen een fundamenteel begrip van de Excel-omgeving te hebben en taken onafhankelijk te kunnen uitvoeren. Ze moeten weten en kunnen laten zien hoe de voornaamste functies van Excel 2013 worden toegepast. Kandidaten moeten een werkmap met meerdere werkbladen voor verschillende specifieke doeleinden en situaties kunnen maken en bewerken. Voorbeelden van deze werkmappen zijn professioneel ogende begrotingen, teamprestatiegrafieken, verkoopfacturen en logboeken. Kandidaten zijn mogelijk student of werkzaam als administratief medewerker, boekhouder, docent of een vergelijkbare functie.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.