Examen
77-422

Microsoft SharePoint 2013 logo

 • Gepubliceerd:
  14 oktober 2008
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Office 2013-suites
 • Tegoed voor certificering:
  Microsoft Office Specialist (MOS)

PowerPoint 2013

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Presentaties maken en beheren
 • Een presentatie maken
  • Lege presentaties maken, presentaties maken met behulp van sjablonen, tekstbestanden importeren in presentaties, overzichten van Word-documenten importeren in presentaties
 • Een presentatie indelen met gebruik van diamodellen
  • Een diamodel toepassen, nieuwe indelingen toevoegen, bestaande indelingen aanpassen, achtergrondafbeeldingen toevoegen, paginanummers bepalen, kop- en voetteksten invoegen, presentatiethema's wijzigen
 • Presentatieopties en -weergaven aanpassen
  • Opties voor pagina-instelling wijzigen, wijzigen in weergave in kleur of grijstinten, weergaven gebruiken om te navigeren door presentaties, presentatie-eigenschappen wijzigen
 • Presentaties configureren voor afdrukken of opslaan
  • Afdrukopties voor hand-outs instellen, selecties van presentaties afdrukken, presentatiepakket maken voor cd, presentaties opslaan als webpagina's, presentaties afdrukken in grijstinten, notities voor de spreker afdrukken, compatibiliteit met eerdere versies handhaven
 • Diavoorstellingen configureren en presenteren
  • Aangepaste diavoorstellingen maken, opties voor diavoorstellingen configureren, de timing oefenen, resolutie van diavoorstelling configureren, Presentator-weergave gebruiken, navigeren binnen diavoorstellingen, aantekeningen maken bij diapresentaties
Vormen en dia's invoegen en opmaken
 • Dia's invoegen en opmaken
  • Dia-indelingen toevoegen, bestaande dia's dupliceren, dia's verbergen, dia's verwijderen, dia-achtergronden wijzigen, stijlen toepassen op dia's
 • Vormen invoegen en opmaken
  • Vormachtergronden wijzigen, randen toepassen op vormen, grootte van vormen wijzigen, vormen invoegen, aangepaste vormen maken, stijlen toepassen op vormen
 • Vormen en dia's ordenen en groeperen
  • Sectiekoppen invoegen, volgorde van dia's wijzigen, vormen uitlijnen en groeperen, rasterlijnen weergeven
Dia-inhoud maken
 • Tekst invoegen en opmaken
  • Tekst wijzigen in WordArt, meerdere kolommen maken in één vorm, hyperlinks invoegen, opmaak en stijlen toepassen op tekst, lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten maken
 • Tabellen invoegen en opmaken
  • Nieuwe tabellen maken, het aantal rijen en kolommen wijzigen, tabelstijlen toepassen, tabellen importeren uit externe bronnen
 • Grafieken invoegen en opmaken
  • Grafiekstijlen maken en wijzigen, grafieken invoegen, grafiektype wijzigen, legenda toevoegen aan grafieken, grafiekparameters wijzigen, grafieken importeren uit externe bronnen
 • SmartArt invoegen en opmaken
  • Vormen toevoegen aan SmartArt, kleur van SmartArt veranderen, tekst in SmartArt-vormen verplaatsen, richting omkeren, lijsten converteren naar SmartArt
 • Afbeeldingen invoegen en opmaken
  • Formaat van afbeeldingen wijzigen, afbeeldingen bijsnijden, effecten toepassen, stijlen toepassen
 • Media invoegen en opmaken
  • Grootte mediavenster aanpassen, tijdsinstellingen van mediaclips bijsnijden, start- en stoptijden instellen, media-opties instellen, koppelen naar externe media
Overgangen en animaties toepassen
 • Overgangen toepassen tussen dia's
  • Overgangen toepassen tussen dia's, meerdere overgangen beheren, opties voor overgangseffecten wijzigen
 • Dia-inhoud animeren
  • Animaties toepassen op vormen, animaties toepassen op tekstreeksen, paden toevoegen aan animaties, animatieopties wijzigen
 • De timing voor overgangen en animaties instellen
  • De duur van effecten wijzigen, start- en afsluitopties configureren, animaties opnieuw rangschikken, het deelvenster Animatie gebruiken
Meerdere presentaties beheren
 • Inhoud uit meerdere presentaties samenvoegen
  • Meerdere presentaties samenvoegen, dia's uit andere presentaties opnieuw gebruiken, meerdere presentaties weergeven
 • Wijzigingen bijhouden en verschillen oplossen
  • Het bijhouden van wijzigingen instellen, opties voor het bijhouden van wijzigingen wijzigen, wijzigingen van specifieke gebruikers negeren, opmerkingen beheren
 • Presentaties beveiligen en delen
  • Presentaties versleutelen met een wachtwoord, proefversie van presentaties, markeren als definitief, media comprimeren, lettertypen insluiten, toegangsrechten beperken, metagegevens van presentatie verwijderen, controleren op toegankelijkheidsproblemen, controleren op compatibiliteitsproblemen

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Boeken

MOS 2013 Study Guide for Microsoft PowerPoint (MOS 2013-studiegids voor Microsoft PowerPoint)
Gepubliceerd: oktober 2013

Demonstreer uw expertise op het gebied van PowerPoint. Bereid u voor op het examen 2013 PowerPoint Microsoft Office Specialist (MOS) met deze complete studiegids. Alle examendoelstellingen worden stuk voor stuk volledig besproken met eenvoudig te volgen procedures en illustraties van essentiële vaardigheden. Ook vindt u hier oefentaken en -bestanden om het geleerde toe te passen in de praktijk. De gids bevat oefenbestanden die u kunt downloaden.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor dit examen zijn IT-professionals die Office gebruiken om veilige en flexibele toepassingen samen te stellen.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.