Examen
77-427

Office logo

 • Gepubliceerd:
  3 september 2013
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Office 2013-suites
 • Tegoed voor certificering:
  Microsoft Office Specialist (MOS)

Excel 2013 Expert Part One

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Werkmappen beheren en delen
 • Werkmapwijzigingen beheren
  • Wijzigingen bijhouden, opmerkingen beheren, fouten vaststellen, problemen met tracering oplossen, alle wijzigingen weergeven, alle wijzigingen behouden
Aangepaste opmaak en indelingen toepassen
 • Geavanceerde voorwaardelijke opmaak en filters toepassen
  • Aangepaste voorwaardelijke opmaak schrijven, functies gebruiken om cellen op te maken, geavanceerde filters maken, voorwaardelijke opmaakregels beheren
 • Een werkmap voorbereiden op internationalisering en toegankelijkheid
  • De tabvolgorde van werkmapelementen en -objecten wijzigen, gegevens weergeven in meerdere internationale indelingen, werkbladen wijzigen voor gebruik met toegankelijkheidsprogramma's, internationale symbolen benutten, meerdere opties beheren voor +Body- en +Heading-lettertypen
Geavanceerde formules maken
 • Gegevens opzoeken met functies
  • De LOOKUP-, VLOOKUP-, HLOOKUP- en de TRANSPOSE-functies benutten (respectievelijk ZOEKEN, VERT.ZOEKEN, HORIZ.ZOEKEN en TRANSPONEREN)
 • Geavanceerde datum- en tijdfuncties toepassen
  • De NOW- en TODAY-functies (NU, VANDAAG) benutten, functies gebruiken om datums en tijden te serialiseren
Geavanceerde grafieken en tabellen maken
 • Geavanceerde grafiekelementen maken
  • Trendlijnen toevoegen aan grafieken, grafieken met dubbele as maken, aangepaste grafieksjablonen maken, grafiekanimaties weergeven
 • Draaitabellen maken en beheren
  • Nieuwe draaitabellen maken, veldselecties en -opties wijzigen, een slicer maken, records groeperen, berekende velden benutten, gegevens opmaken, PowerPivot benutten, relaties beheren

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor het Excel 2013-examen op Expert-niveau moeten een diepgaand begrip hebben van de Excel-omgeving en anderen kunnen helpen om de functies in Excel 2013 van Office Professional Plus op de juiste wijze te gebruiken. Ze moeten met de geavanceerde en gespecialiseerde functies van de toepassing kunnen werken en dit kunnen aantonen.

Kandidaten moeten professionele spreadsheets voor verschillende specifieke doeleinden en situaties kunnen maken, beheren en distribueren. Ze moeten ook weten hoe ze de Excel-omgeving kunnen aanpassen om de productiviteit te verhogen. Tot werkmapvoorbeelden behoren aangepaste zakelijke sjablonen, financiële grafieken met meerdere assen, aflossingstabellen en inventarisatieschema's. Kandidaten kunnen werkzaam zijn als accountant, financieel analist, gegevensanalist, bankier, en vergelijkbare functies.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.