Examen
77-850

Word

 • Gepubliceerd:
  22 december 2010
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  2007 Microsoft Office system
 • Tegoed voor certificering:
  MOS

Word 2007 Expert

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Geavanceerde documenttypen maken en wijzigen (15-20%)
 • Een document voor Mail Merge (Afdruk samenvoegen) maken
  • Een nieuwe lijst met geadresseerden maken, ontvangers selecteren uit Outlook-contactpersonen, voorwaardelijk Afdruk samenvoegen
 • Hoofddocumenten maken en beheren
  • Een document omzetten in een hoofddocument, een omtrek converteren naar een hoofddocument, subdocumenten importeren, subdocumenten beheren
 • Formulieren maken
  • Formulieren maken met velden, formulieren maken met inhoudsbesturingselementen, formulieren beveiligen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Word 2007 aanpassen (10-15%)
 • De werkbalk Quick Access (Snelle toegang) aanpassen
  • Opdrachten toevoegen die niet in het lint staan, scheidingstekens toevoegen, opdrachten opnieuw rangschikken
 • De standaardopties voor opslaan wijzigen
  • Bestandsindelingen en bestandslocaties
 • Sneltoetsen toewijzen
  • Sneltoetsen toewijzen aan een bestaande macro, een stijl, een symbool of AutoTekst
 • Bouwstenen beheren
  • Bouwstenen distribueren voor hergebruik en een aangepaste bouwsteen maken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Stijlen en sjablonen beheren (10-15%)
 • Stijlen beheren
  • Stijl bijwerken op basis van geselecteerde tekst, stijlen uit document of sjabloon kopiëren naar een ander document of een andere sjabloon, overzichtniveaus instellen voor stijlen
 • Stijlreeksen beheren
  • Een aangepaste stijlreeks maken, een aangepaste stijlreeks opslaan, een bestaande stijlreeks wijzigen
 • Lijsten met meerdere niveaus beheren
  • Een lijst met meerdere niveaus maken, stijlen koppelen aan een lijst met meerdere niveaus, een bestaande lijst met meerdere niveaus wijzigen, een nieuwe nummernotatie definiëren
 • Sjablonen beheren
  • Een algemene sjabloon bijvoegen, een lokale sjabloon bijvoegen, stijlen automatisch bijwerken met behulp van een bijgevoegde sjabloon, stijlwijzigingen in de bijgevoegde sjabloon opslaan, galeriewijzigingen opslaan in de bijgevoegde sjabloon

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevensobjecten en automatisering beheren (10-15%)
 • Objecten beheren
  • Een object maken, een bestaand object insluiten, koppelen naar een bestaand object, weergeven als pictogram
 • XML beheren
  • XML-codes weergeven, tekst verplaatsen met XML-codes, een document valideren ten opzichte van een XML-schema, een aangepast XML-schema bijvoegen
 • Een macro opnemen en bewerken
  • Een macro opnemen in een document, een macro opnemen in een sjabloon, een breakpoint (onderbrekingspunt) invoegen, een macro stapsgewijs doorlopen, acties in een macro wijzigen
 • Een bestaande macro beheren
  • Macro's verplaatsen tussen documenten (een macro kopiëren, de naam van een gekopieerde macro wijzigen, een macro importeren, een macro exporteren) en macrobeveiliging configureren (een macro digitaal ondertekenen, beveiligingsinstellingen voor macro's)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Velden en referenties beheren (10-15%)
 • Een aangepaste TOC (inhoudsopgave) maken
  • Specifieke niveaus opnemen of uitsluiten, specifieke stijlen opnemen of uitsluiten, inhoudsopgave-eigenschappen wijzigen
 • Kruisverwijzingen invoegen in een document
  • Verwijzing naar een documentelement invoegen, een bepaald type verwijzing invoegen, 'above/below'-verwijzing invoegen
 • Velden beheren
  • Alle velden in een document bijwerken, alle velden van een document omzetten in tekst, een aangepast veld maken met behulp van wijzigingstoetsen en schakelaars, de weergave-indeling van een gegevensveld (schakelaars) wijzigen, eigenschappen koppelen in het Documentinformatiepaneel, een veld voor aangepaste documenteigenschappen maken
 • Object captioning (bijschriften bij objecten) maken
  • Automatische bijschriften maken voor verschillende objecttypen (nummering, positie) en een aangepast etiket maken (nummering, positie)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Inhoud beheren (15-20%)
 • Visuele inhoud beheren
  • Een aangepast watermerk maken, een SmartArt-afbeelding invoegen en wijzigen (de indeling van een SmartArt-afbeelding wijzigen, een lijst omzetten in een SmartArt-afbeelding)
 • Tabeleigenschappen beheren
  • Een koptekstrij op volgende pagina's herhalen, een rij over meerdere pagina's laten verdelen, tekstomloop rond een tabel
 • Plakopties toepassen
  • De standaardopties voor plakken instellen en plakopties voor tekst, tabellen, illustraties en lijsten toepassen
 • Inhoud zoeken en vervangen
  • Inhoud zoeken en vervangen op basis van opmaak, speciale tekens gebruiken, jokertekens gebruiken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Documenten beheren (15-20%)
 • Lettertypen insluiten
  • Lettertypen insluiten in het huidige document, alle nieuwe documenten, alle tekens of de tekens die worden gebruikt
 • Variabele opmaak toepassen met behulp van secties
  • Paginanummering opnieuw beginnen met een andere nummernotatie, kop- en voetteksten koppelen en ontkoppelen, afdrukstand wijzigen, paginaformaat en -marges wijzigen, geavanceerde opties voor pagina-instelling toepassen (inhoud automatisch verticaal uitlijnen op een pagina, regelnummering toevoegen)
 • Opmaak en bewerkingen beperken
  • Bewerkingen beperken tot geselecteerde delen van een document, opmaak beperken tot specifieke stijlen, zodat alleen bepaalde soorten bewerkingen zijn toegestaan, documentmachtigingen per gebruiker toestaan
 • Documenten herstellen
  • De functie Open and Repair (Openen en herstellen), tekst uit een willekeurig bestand herstellen, het autoherstelbestand zoeken (.asd-bestand)
 • Meerdere documenten combineren
  • De optie Insert file (Bestand invoegen) en Insert objects (Objecten invoegen)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor ervaren gebruikers van Microsoft Office Word 2007 met het equivalent van meer dan één jaar praktijkervaring in het maken, distribueren en beheren van Office Word 2007- documenten. Kandidaten dienen experts te zijn op het gebied van document- en inhoudsbeheer en geavanceerde opmaak. Ze werken bijvoorbeeld als projectmanager, auteur, editor of DTP-expert. Kandidaten staan in hun organisaties bekend als de deskundigen op het gebied van Office Word 2007.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.