Examen
77-884

Microsoft Office-logo

 • Gepubliceerd:
  22 december 2010
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Office 2010-suites
 • Tegoed voor certificering:
  MOS: Outlook 2010

Outlook 2010

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De Outlook-omgeving beheren (15-20 %)
 • Outlook-programmaopties toepassen en bewerken
  • Algemene opties, geavanceerde opties en opties voor e-mail, agenda, taken, notities, logboeken en taal instellen
 • Itemlabels bewerken
  • Items categoriseren, vlaggen instellen, gevoeligheidsniveau instellen, items markeren als gelezen of ongelezen en berichteigenschappen weergeven
 • Het deelvenster Content (Inhoudsdeelvenster) schikken
  • Velden in een lijstweergave weergeven of verbergen, de leesweergave wijzigen en de vensters Reminders en People (respectievelijk Herinneringen en Personen) gebruiken
 • Hulpmiddelen voor filters en zoeken toepassen
  • De ingebouwde zoekmappen gebruiken
 • Een Outlook-item afdrukken
  • Bijlagen, agenda's, meerdere berichten, meerdere records van contactpersonen, taken en meerdere notities afdrukken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Iteminhoud maken en opmaken (25-30%)
 • E-mailberichten maken en verzenden
  • Een berichtthema opgeven; tekst met opmaak, tekst zonder opmaak of HTML opgeven voor de inhoud van het bericht; de velden From (Van) en Bcc weergeven of verbergen; een herinnering instellen voor ontvangers van het bericht, verzendende account opgeven; de map Sent Items (Verzonden items) opgeven; opties voor berichtbezorging configureren; opties voor stemmen en traceren configureren; een bericht naar een groep contactpersonen sturen
 • Quick Steps (Snelle stappen) maken en beheren
  • Quick Steps (Snelle stappen) uitvoeren, maken, bewerken, verwijderen en dupliceren, de standaardinstellingen van Snelle stappen herstellen
 • Iteminhoud maken
  • Grafisch materiaal invoegen, een hyperlink invoegen
 • Iteminhoud opmaken
  • Hulpmiddelen voor opmaak gebruiken, stijlen toepassen, stijlen en thema's maken, Paste Special (Plakken speciaal) gebruiken en grafisch materiaal opmaken
 • Inhoud bij e-mailberichten voegen
  • Een Outlook-item bijvoegen, externe bestanden bijvoegen

Informatiebronnen voor voorbereiding

E-mailberichten beheren (25-30%)
 • Het postvak opschonen
  • Grootte van postvak weergeven, berichtbijlagen opslaan, een bericht opslaan in een externe indeling, een gesprek negeren, hulpmiddelen voor opschonen gebruiken
 • Regels maken en beheren
  • Regels maken, wijzigen en verwijderen
 • Ongewenste e-mail beheren
  • Een specifiek bericht (niet ongewenst) toestaan en ongewenste e-mail filteren met Never Block Sender, Never Block Sender’s Domain, Never Block this Group or Mailing List, en Block Sender (respectievelijk Afzender nooit blokkeren, Domein van afzender nooit blokkeren, Deze groep of adressenlijst nooit blokkeren en Afzender blokkeren)
 • Automatische berichtinhoud beheren
  • Handtekeningen beheren, het lettertype opgeven voor nieuwe HTML-berichten, berichttekst zonder opmaak, opties opgeven voor antwoorden en doorsturen, een standaardthema instellen voor alle HTML-berichten, briefpapier en lettertypen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Contactpersonen beheren (15-20%)
 • Contactpersonen maken en bewerken
  • Een standaardvisitekaartje wijzigen, een contactpersoon doorsturen en een contactpersoon in het adresboek bijwerken
 • Groepen contactpersonen maken en bewerken
  • Een groep contactpersonen maken, lidmaatschap van groep contactpersonen beheren, notities over een groep contactpersonen tonen, een groep contactpersonen doorsturen, een groep contactpersonen verwijderen, een vergadering naar een groep contactpersonen sturen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Agendaobjecten beheren (15-20%)
 • Afspraken en evenementen maken en bewerken
  • Afspraakopties instellen, afspraakgegevens afdrukken, een afspraak doorsturen en een vergadering plannen met de afzender van een bericht
 • Vergaderverzoeken maken en bewerken
  • Antwoordopties instellen, een verzoek voor een vergadering bijwerken, een vergadering of uitnodiging annuleren, een nieuwe tijd voorstellen voor een vergadering
 • Het deelvenster Calendar (Agenda) bewerken
  • De agendaweergave schikken, de agendakleur wijzigen, agenda's weergeven of verbergen, een agendagroep maken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Werken met taken, notities en logboekitems (5-10%)
 • Taken maken en bewerken
  • Een taak maken, taakgegevens beheren, een statusrapport verzenden, een taak als voltooid markeren, een taak verplaatsen of kopiëren naar een andere map, een taak toewijzen aan een andere Outlook-gebruiker, een taaktoewijzing accepteren of weigeren, een toegewezen taak bijwerken, de weergave Current (Huidige weergave) gebruiken
 • Notities maken en bewerken
  • Een notitie maken, de huidige weergave veranderen, notities categoriseren
 • Logboekitems maken en bewerken
  • Outlook-items automatisch opnemen, bestanden automatisch opnemen, een logboekitem bewerken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten kunnen de inhoud van e-mailberichten opmaken met teken- en alineaopmaak en kunnen grafisch materiaal, zoals grafieken, tabellen en SmartArt-afbeeldingen maken of invoegen in berichten. Ze kunnen ook berichten sturen naar privé-ontvangers door gebruik te maken van het veld Bcc. Kandidaten kunnen contactrecords, taken en afspraken maken op basis van inkomende berichten en ze kunnen groepen contactpersonen instellen om sneller te communiceren met andere gebruikers van Outlook. Ze kunnen bovendien werkschema-informatie delen met andere gebruikers van Outlook. Kandidaten plannen vergaderingen waarbij personen en systeemmiddelen zijn betrokken en ze delegeren taken aan anderen. Kerngebruikers passen het Outlook-programmavenster en de werkbalk Quick Access (Snelle toegang) aan voor optimale efficiëntie. Ze ordenen berichten en andere Outlook-items, en geven verschillende weergaven van e-mailmappen, de agenda, het adresboek en de takenlijst weer. Kandidaten kunnen ook meerdere agenda's weergeven en agenda's delen met andere gebruikers van Outlook.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.