Examen
77-886

Microsoft Office-logo

 • Gepubliceerd:
  30 juni 2011
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Office 2010-suites
 • Tegoed voor certificering:
  MOS: SharePoint 2010

SharePoint 2010

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Inhoud maken en opmaken (25-30%)
 • Navigeren in de SharePoint-hiërarchie
  • Quick Launch (Snel starten), All Site Content (Alle site-inhoud) en breadcrumb-sporen gebruiken; inhoud toevoegen aan Quick Launch (Snel starten); en inhoud en structuur gebruiken voor navigatie
 • Lijsten en bibliotheken beheren
  • Lijsten of bibliotheken maken, eigenschappen voor nieuwe items bewerken, e-mailmeldingen voor een bibliotheek of lijst inschakelen, een snelkoppeling opgeven naar de URL van een mobiele site, documentsjablonen beheren, lijstweergaven beheren, een waarschuwing maken voor een lijst of bibliotheek, classificatie inschakelen, een kolom toevoegen, inhoudsvalidatie toevoegen, kolomeigenschappen beheren voor verschillende kolomtypen en werkstromen beheren
 • Lijstitems beheren
  • Een nieuw item maken, inhoud bewerken, een lijstitem of een document verwijderen, versiebeheer van items, activa publiceren, werkstromen beheren en documenten uploaden
 • Documentensets beheren
  • Een documentenset maken en een document toevoegen aan een documentenset

Informatiebronnen voor voorbereiding

SharePoint-sites beheren (15-20%)
 • Pagina's beheren
  • Pagina's maken, bewerken en verwijderen
 • Een site beheren
  • Een nieuwe site maken, de sitestructuur configureren, Inhoudsbeheer configureren, een lijst weergeven van alle waarschuwingen voor gebruikers, het uiterlijk van een site aanpassen en een lijst, bibliotheek, document of lijstitem herstellen
 • Webonderdelen op een pagina beheren
  • Een webonderdeel toevoegen, een webonderdeel configureren, een webonderdeel verbergen of verwijderen en een webonderdeel importeren of exporteren
 • Inhoudstypen beheren
  • Een inhoudstype koppelen aan een lijst en de kolommen van een inhoudstype uitbreiden
 • Gebruikers en groepen beheren
  • Gebruikerstoegang, groepen en machtigingen beheren
 • Sites voor SharePoint-werkruimten maken
  • Document- en vergaderwerkruimten gebruiken
 • Siteactiviteiten analyseren
  • Websiteanalyse weergeven en gedetailleerde rapporten weergeven

Informatiebronnen voor voorbereiding

Deelnemen aan gebruikerscommunity's (15-20%)
 • Mijn site configureren
  • Trefwoorden toevoegen, collega's toevoegen, een thema selecteren, het webonderdeel Colleague Tracker (Collega's bijhouden) configureren, RSS-feeds configureren en profielen configureren
 • Samenwerken via Mijn site
  • Profielstatus bijwerken, foto's delen in Mijn site, persoonlijke documenten beheren, documenten delen in Mijn site, bladeren door de hiërarchie van de organisatie en webonderdelen toevoegen aan Mijn site
 • Inhoud van labels en notities
  • Notities aan het notitiebord toevoegen voor een lijst of een bibliotheek, labels voor een lijst of een bibliotheek toevoegen, een item beoordelen, labelwolken gebruiken en labels op Mijn site beoordelen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Zoekresultaten voor site configureren en gebruiken (20-25%)
 • Zoeken op siteniveau beheren
  • Doorzoekbare kolommen configureren, zoeken in lijsten configureren en zichtbaarheid van zoekresultaten van sites configureren
 • In SharePoint zoeken naar inhoud
  • Zoeken met behulp van Windows Internet Explorer, Windows Verkenner, het venster Research (Onderzoek) van Office Word 2010 of SharePoint Workspace 2010
 • Zoekresultaten weergeven
  • Door zoekresultaten bladeren, beste zoekresultaten gebruiken, het verfijningsdeelvenster gebruiken, meldingen en RSS-feeds gebruiken en voorbeelden van documenten weergeven
 • Geavanceerd zoeken
  • Booleaanse operatoren en jokertekens gebruiken in zoekopdrachten, zoeken naar eigenschappen en fonetisch zoeken
 • Zoeken naar personen
  • De functie Personen zoeken gebruiken, zoeken naar personen verfijnen en geavanceerd zoeken

Informatiebronnen voor voorbereiding

SharePoint 2010-services en Microsoft Office 2010-toepassingen integreren (15-20%)
 • SharePoint 2010-services configureren
  • Form Services, Excel Services, Access Services en Visio Services gebruiken
 • Microsoft Office 2010-toepassingen uitvoeren met SharePoint 2010-services
  • Integratie met Microsoft Outlook, inhoud ophalen met SharePoint Workspace 2010 en integratie met Office Web Apps
 • Dashboards maken
  • Een dashboardpagina maken; de webonderdelen KPI (Key Performance Indicator), KPI-details, Chart (Grafiek), Current User filter (Filter voor huidige gebruiker) en Excel Web Access toevoegen en configureren; acties voor zakelijke gegevens weergeven en KPI-lijsten maken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor dit examen zijn gebruikers die informatie structureren, kant-en-klare sitefuncties uitbreiden, zakelijke problemen oplossen via samengestelde toepassingen en de samenwerking met andere gebruikers van de site vereenvoudigen. Gebruikers voeren alle taken van gebruikers van de site uit. Ze optimaliseren pagina's met webonderdelen voor teams door het toevoegen en configureren van webonderdelen uit de galerie met webonderdelen en ze passen dashboards aan om de juiste gepresenteerde informatie te presenteren. Gebruikers richten zich op het aanpassen van SharePoint-sites aan de behoeften van hun teams en het verbeteren van de productiviteit.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.