Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB5-705

Dynamics

 • Gepubliceerd:
  21 september 2013
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Portugees (Brazilië), Russisch en Spaans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics Sure Step
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

Managing Microsoft Dynamics Implementations

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Uitleg geven over projecten en projectmanagement (10-15%)
 • Een project definiëren
  • Projectkenmerken definiëren, een projectdefinitie beschrijven, onderscheid maken tussen project- en bedrijfswerkzaamheden, de duivelsdriehoek uitleggen
 • Uitleg geven over planning en valkuilen van de levenscyclus van projecten
  • Uitleg geven over het duivelsvierkant, terugkerende projectuitdagingen herkennen, de planning van de levenscyclus van projecten beschrijven
 • Projectmanagement definiëren
  • De definitie geven van projectmanagement, uitleg geven over de diverse onderdelen van projectmanagement, projectmanagementprocessen aanduiden
 • Agile- en watervalmodellen beschrijven
  • De verschillen uitleggen tussen agile- en watervalontwikkeling, de verschillende agile-methoden beschrijven, de scrum-methode uitleggen
Microsoft Dynamics Sure Step definiëren (10-15%)
 • Sure Step-hulpmiddelen en -sjablonen beschrijven
  • Het doel en de waarde van Microsoft Dynamics Sure Step definiëren, de functie van de Microsoft Dynamics Sure Step-client beschrijven, de beschikbare soorten projecten en fasen aanduiden, de elementen van Sure Step identificeren, uitleg geven over het gebruik van de documentweergave, uitleg geven over het gebruik van de referentieweergave, de componenten van activiteits- en taakpagina's identificeren, elementen van Microsoft Dynamics Sure Step Online identificeren
 • Een opslagplaats voor projecten vormen
  • Uitleggen hoe u Sure Step-projecten maakt, kloont, exporteert, importeert en verwijdert
Een project starten en voorbereiden op de diagnostische fase (10-15%)
 • Het concept voor een oplossing ontwikkelen en een beschrijving geven van de diagnostische fase
  • Beschrijven hoe het concept voor een oplossing ontstaat, de benodigdheden identificeren voor de diagnostische fase, het doel en de doelstellingen van de diagnostische fase beschrijven, de volgorde van de activiteiten tijdens de diagnostische fase beschrijven, de voorbereiding voor de diagnostische fase beschrijven, uitleg geven over de planning van de diagnostische fase
 • Uitleg geven over het gebruik van versnellers voor de besluitvorming
  • Aanduiden welke stappen worden genomen om de besluitvorming te versnellen, beste werkwijzen voor het versnellen van de besluitvorming beschrijven aan de hand van leveringsgidsen, activiteiten en vereiste leveringen aanduiden om de besluitvorming te versnellen, de juiste methode kiezen om de besluitvorming te versnellen, bepalen welke componenten van belang zijn bij het vormen van een voorstel, een projecttype kiezen dat aansluit op de mate van betrokkenheid
Versnellers voor de besluitvorming leveren (10-15%)
 • Een evaluatie van de vereisten en processen uitvoeren
  • De betrokken rollen aanduiden, het doel beschrijven van een evaluatie van de vereisten en processen, bepalen welke activiteiten geëvalueerd dienen te worden, de voorwaarden voor een evaluatie van de vereisten en processen identificeren
 • Een blauwdruk maken van eventuele gebreken en de oplossing
  • De betrokken rollen aanduiden, het doel beschrijven van een blauwdruk van eventuele gebreken en de oplossing, bepalen welke activiteiten dienen te worden opgenomen, de voorwaarden voor een blauwdruk van eventuele gebreken en de oplossing identificeren
Een voorstel en overeenkomst voor definitieve licenties en services opmaken (10-15%)
 • Beschrijven hoe een voorstel wordt opgemaakt
  • De activiteiten aanduiden in definitieve licentie- en serviceovereenkomsten, bepalen welke leveringen van belang zijn bij het opmaken van een voorstel, verschillen beschrijven in projecttypen, aanbevelingscriteria aanduiden voor projecttypen, rollen en verantwoordelijkheden definiëren met behulp van een RACI-matrix, de componenten van een projectcharter identificeren
 • De stappen na opmaak van het voorstel beschrijven
  • Het doel beschrijven van voorstelbeheer, de juiste stap selecteren die volgt op de opmaak van een voorstel, de stappen beschrijven die volgen op de levering van een voorstel
De verschillende onderdelen van projectbeheer beschrijven (10-15%)
 • Risico's beheren
  • Risicobeheer beschrijven, bepalen welke activiteiten worden opgenomen in risicobeheer, het doel van risicobeheer bepalen, de voorwaarden van risicobeheer aanduiden, activiteiten identificeren en deze classificeren op basis van het projectbeheerproces
 • Kwaliteit beheren
  • Een beschrijving geven van kwaliteitsbeheer, bepalen welke activiteiten worden opgenomen in kwaliteitsbeheer, het doel beschrijven van kwaliteitsbeheer, de voorwaarden voor kwaliteitsbeheer bepalen, activiteiten identificeren en deze classificeren op basis van het projectbeheerproces
 • Communicatie beheren
  • Een beschrijving geven van communicatiebeheer, bepalen welke activiteiten worden opgenomen in communicatiebeheer, het doel beschrijven van communicatiebeheer, de voorwaarden voor communicatiebeheer bepalen, activiteiten identificeren en deze classificeren op basis van het projectbeheerproces
 • Bereik beheren
  • Een beschrijving geven van bereikbeheer, bepalen welke activiteiten worden opgenomen in bereikbeheer, het doel beschrijven van bereikbeheer, de voorwaarden voor bereikbeheer bepalen, activiteiten identificeren en deze classificeren op basis van het projectbeheerproces
 • Resources beheren
  • Een beschrijving geven van resourcebeheer, bepalen welke activiteiten worden opgenomen in resourcebeheer, het doel beschrijven van resourcebeheer, de voorwaarden voor resourcebeheer bepalen, activiteiten identificeren en deze classificeren op basis van het projectbeheerproces
Waterval-levering gebruiken (10-15%)
 • De analysefase beheren
  • De analysefase beschrijven, de belangrijkste doelstellingen van de analysefase aanduiden, activiteiten en vereiste leveringen in de analysefase identificeren, het doel van opstartactiviteiten beschrijven, een beschrijving geven van de overzichtstraining in oplossingen, een beschrijving geven van het gedetailleerde analyseproces van bedrijfsprocessen, het doel vaststellen van een document voor functionele vereisten
 • De ontwerpfase beheren
  • De ontwerpfase beschrijven, de belangrijkste doelstellingen van de ontwerpfase identificeren, activiteiten en vereiste leveringen in de ontwerpfase identificeren, gemeenschappelijke processen van verschillende fasen identificeren en beschrijven, een beschrijving geven van het ontwerpproces van oplossingen, de vereiste leveringen identificeren en beschrijven voor het ontwerp van oplossingen
 • De ontwikkelingsfase beheren
  • De ontwikkelingsfase beschrijven, de belangrijkste doelstellingen van de ontwikkelingsfase aanduiden, activiteiten en vereiste leveringen in de ontwikkelingsfase identificeren, bepalen welke activiteiten worden opgenomen in het testen van oplossingen
Agile-levering gebruiken (10-15%)
 • Agile-levering voorbereiden
  • Een beschrijving geven van het agile-projecttype in Sure Step, uitleg geven over de criteria voor het agile-projecttype, activiteiten in het agile-projecttype aanduiden, aanbevelingscriteria voor het agile-projecttype identificeren, de activiteitenstroom van agile-voorbereiding beschrijven, activiteiten beschrijven in de agile-voorbereiding
 • Een agile-project uitvoeren
  • De activiteitenstroom in een agile-projecttype beschrijven, activiteiten beschrijven in een agile-projecttype, componenten beschrijven van een sprintcyclus
De fasen van implementatie en operations beheren (10-15%)
 • Implementatieactiviteiten beheren
  • Een beschrijving geven van de implementatiefase, de belangrijkste doelstellingen van de implementatiefase aanduiden, activiteiten en vereiste leveringen in de implementatiefase aanduiden, trainingsactiviteiten in de implementatiefase beschrijven
 • Tests uitvoeren
  • Testactiviteiten in de implementatiefase beschrijven, elementen van een productiecontrole identificeren, activiteiten voor gegevensmigratie in de implementatiefase identificeren
 • Het project publiceren
  • De publicatieactiviteit beschrijven, onderdelen aanduiden van het omschakelingsplan voor publicatie
 • Activiteiten voor operations beheren
  • De fase van operations beschrijven, de belangrijkste doelstellingen van de fase van operations beschrijven, activiteiten en vereiste leveringen in de fase van operations aanduiden, het doel vaststellen van kwaliteitsmanagement in de fase van operations
 • Het project afsluiten
  • Het doel beschrijven van afsluiting van het project, activiteiten in verband met afsluiting van het project beschrijven

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor personen die implementaties van Microsoft Dynamics willen beheren. Deze doelgroep omvat doorgaans projectmanagers, functioneel adviseurs, systeemontwikkelaars en implementatieadviseurs.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.