Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB6-884

Windows

 • Gepubliceerd:
  dinsdag 24 januari 2012
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics AX 2012
 • Tegoed voor certificering:
  MCTS

Microsoft Dynamics AX 2012 Lean Manufacturing

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Inzicht in lean manufacturingconcepten (17%)
 • De kernconcepten van lean manufacturing definiëren en beschrijven
  • Vijf lean-principes, lean enterprise, cel- en regelontwerp, lean-terminologie, ondersteunde lean-principes in Microsoft Dynamics AX 2012
 • Uitleg geven over de waardestroomtheorie
  • Werkzaamhedenondersteuning, waardestroom instellen
 • Uitleg geven over productiestromen
  • Waardestroom en productiestromen, productiestroomfunctie, continue verbetering, halffabrikaten (niet op stuklijstniveau), producten en materialen in lopende werkzaamheden
 • Kanbans definiëren en beschrijven
  • Kanbantypen, kanban-aanvullingstrategieën, vaste hoeveelheid kanbans, geplande kanbans, gebeurteniskanbans, diagram kanbantype/aanvullingstrategie, kanbanborden, eenvoudige productiestroom, hoge productiestroom, installatie en interconnectiviteit

Informatiebronnen voor voorbereiding

Productiestromen begrijpen (16%)
 • Uitleg geven over productiestroomversies
  • Productiestroomfuncties, een productiestroomversie maken en activeren
 • Takttijd en cyclusduur berekenen
  • Velden en definities, details van de productiestroomversie
 • Productiestroomactiviteiten instellen
  • Productiestroom voor een enkele procesactiviteit, een procesactiviteit maken, de productiestroomversie valideren en activeren
 • Productiestromen maken
  • Een productiestroom maken voor een enkele overdrachtsactiviteit, een productiestroom maken voor twee activiteiten, proces- en overdrachtsactiviteiten maken
 • Uitleg geven over voorraadintegratie
  • Sites, magazijnen en locaties; productiestroomactiviteiten, voorraad en opslagconcepten; update voorhanden; tracking en tracering, Warehouse Management System (WMS) integratie; stuklijstinstellingen en stuklijstverzameling; orderverzamelactiviteiten
 • Uitleg geven over productconcepten voor halffabrikaten
  • Halffabrikaatactiviteiten, -instellingen en -opties; activiteitenkanbans van meerdere processen; kanbans die halffabrikaten leveren; lopende werkzaamheden; producten die worden geleverd door productiestroomactiviteiten in lopende werkzaamheden; materiaal dat rechtstreeks wordt overgedragen aan lopende werkzaamheden met de overdrachtsactiviteit; producten die uit productie zijn genomen; kanbansupermarkten; variabele consumptie

Informatiebronnen voor voorbereiding

Kanbans gebruiken en beheren (15%)
 • Kanbanconcepten definiëren en beschrijven
  • Kanban produceren, kanban intrekken, kanban-aanvullingstrategieën, uitbestedingsactiviteiten en kanbans produceren, vaste hoeveelheid kanbantoeleveringscontracten, alternatieve productiestroom voor toeleveringscontracten, kanbanborden handmatig afdrukken, kanbanborden en -orderverzamellijsten automatisch afdrukken
 • Kanbantaken plannen
  • Een kanbanprocestaak plannen, werkcelcapaciteit, kanbanstatus voor procestaken, automatische planning van kanbans, een period fence plannen, reactie op capaciteitstekorten, kanbantaken op het kanbanschema plaatsen, kanbanschemagroepen, kanbanschemabord, veranderende kanbanstatussen
 • Kanbantaken verwerken
  • Kanbanbord voor het procestakenformulier - orderverzamelfuncties, productiefuncties, weergavefuncties, velden voor taakgegevens; kanban voorbereiden; kanban starten; kanban afronden; kanbanbord voor formulierknoppen Overboekingstaken; een overboekingstaak verwerken
 • Beleid voor berekening kanbanhoeveelheid instellen en configureren
  • Beleidsformulier voor berekening kanbanhoeveelheid; berekeningen maken om kanbanregels te genereren en bij te werken; eenvoudige formule voor kanbanhoeveelheid; kanbanhoeveelheid, inclusief veiligheidsfactor en veiligheidsvoorraad; kanbanbeleid koppelen aan kanbanregel

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gebeurteniskanbans gebruiken (13%)
 • Regels instellen voor gebeurteniskanbans
  • Formulier voor kanbanregels; kanbanregels - velden voor details, velden voor hoeveelheden, velden voor kanban en kaarten, velden voor gebeurtenissen, velden voor productiestromen
 • Verkoopregelgebeurtenissen instellen
  • Behoeftetraceringsstructuur
 • Capable to Promise (CTP) instellen en verwerken
  • Leveringsdatumcontrole CTP, batchberekening met CTP
 • Kanbanregelgebeurtenis instellen
  • Handmatig gebeurteniskanbans maken, batchverwerking van gebeurteniskanbans, kanbanregelgebeurtenissen, verkoopregelgebeurtenissen, stuklijstregelgebeurtenissen, voorraadaanvullingsgebeurtenissen, artikeldekking instellen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Geplande kanbans begrijpen (13%)
 • De processen beschrijven die zijn gekoppeld aan het geplande ordertypekanban
  • Standaardordertype, geplande orderregels
 • Beschrijven hoe u het leveringsschema gebruikt
  • Navigatie naar leveringsschema, weergave leveringsschema, verwerken met het leveringsschema
 • Regels instellen voor geplande kanbans
  • Kanbanregelformulier; kanbanregels - velden voor details, velden voor hoeveelheden, velden voor kanbans en borden, velden voor de productiestroom, velden voor kanbans; productfamilie en artikeltoewijzingssleutels; voorraadaspecten voor geplande kanbans
 • Geplande kanbans plannen
  • Geplande kanbanorderhoeveelheden, geplande kanbans en actieberichten, planningsaspecten voor materiaalvereisten

Informatiebronnen voor voorbereiding

Toeleveringscontracten voor activiteiten definiëren en instellen (12%)
 • Uitbetalingen aan leverancier op basis van toeleveringscontract
  • Inkoopovereenkomsten, koptekst inkoopovereenkomst, regelvelden voor inkoopovereenkomsten
 • Een productiestroom met activiteiten op basis van toeleveringscontracten instellen
  • Uitbestedingservice, servicevoorwaarden voor uitbesteding, meerdere servicevoorwaarden toewijzen, activiteiten overdragen als uitbestedingsactiviteiten, inkoopdocumenten maken voor het uitbestedingsformulier
 • Kostprijsboekhouding van uitbestede services
  • Het type kostengroep voor uitbesteding toewijzen, kostenberekening, kostenstroom voor uitbesteding

Informatiebronnen voor voorbereiding

De productiestroomkosten beschrijven (14%)
 • Uitleg geven over de standaardkostenvereisten
  • Uitzondering voor overboekingstaken, standaardkostenvoorraadmodel, standaardkosten voor materialen, standaardkosten voor afgewerkte producten, standaardkosten voor uitbestede services, toegepaste omrekening van lean manufacturing
 • Beschrijven hoe u componenten voor lean manufacturing gebruikt
  • Kosteninstellingen voor lean manufacturing, toepassing van kosten en variaties, indirecte productiekosten, productiegroep, voorraadboekingsprofiel, berekening van de standaardkosten, berekening op basis van de productiestroom, standaardproductiestroom, berekening op basis van de route, de berekeningsmethode kiezen, de stuklijst afvlakken bij de berekening van kosten voor lean artikelen
 • Uitleg geven over kostprijsberekening via terugwaarts afboeken
  • Periodieke kostprijsberekening via terugwaarts afboeken, einde van periode - kostprijsberekening via terugwaarts afboeken, berekening van het netto gerealiseerde gebruik van de productiestroom gedurende een periode, de lopende werkzaamheden van de productiestroom gedurende de periode afronden, berekening van ongebruikte hoeveelheden, financiële update voor voltooide hoeveelheden, financiële update voor verbruikte producten, producten en materialen in lopende werkzaamheden, lopende werkzaamheden afronden voor de omrekeningskosten - directe productie, lopende werkzaamheden afronden voor de omrekeningskosten - indirecte productie, indirecte kosten voor niet-gebruikte hoeveelheden materiaal opnieuw invoeren, berekening van de productieafwijkingen op de standaardkosten, standaardkosten opnieuw evalueren
 • Productiestroomactiviteiten rapporteren
  • Typische productiestroomtransacties; afwijkingen bij de rapportage van productiestroomactiviteiten; grootboektransacties voor opnameactiviteiten; op de voorraad gebaseerde overdrachten binnen een enkele entiteit; op de voorraad gebaseerde overdrachten voor meerdere entiteiten; niet op de voorraad gebaseerde overdrachten van de voorraad naar een productiestroom; kanbanscan van lege transacties voor locatietype kanbansupermarkt; productievoltooiingstransacties; kanbantaak orderverzamelingsactiviteit; standaardkostentransacties voor productiestroom; waarde lopende werkzaamheden productiestroom; het saldo voor lopende werkzaamheden van een productiestroom weergeven; uitbestedingskosten; kosten voor uitbestedingsactiviteiten weergeven; referenties

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Van de community

Volg @MSLearning

Lees meer berichten in het Microsoft Dynamics-communityblog

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor partners, adviseurs, presalesadviseurs en professionals die lean manufacturing-functies willen gebruiken in Microsoft Dynamics AX 2012. Kandidaten dienen te beschikken over algemene praktische kennis van Microsoft Dynamics AX 2012, inclusief productie-, handels- en logistiekconcepten, samen met een redelijk inzicht in basisconcepten van lean manufacturing en productieprocessen.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.