Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB2-703

Microsoft Dynamics CRM

 • Gepubliceerd:
  24 januari 2014
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Spaans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Customization and Configuration

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Oplossingen maken en aanpassen (10-15%)
 • Een plan maken voor aanpassingen
  • Onderscheid maken tussen configuratie, aanpassing, uitbreiding en ontwikkeling; de juiste aanpassingen bepalen
 • Oplossingen beheren
  • Zakelijke vereisten begrijpen, beter inzicht krijgen in de voordelen van oplossingen, oplossingen creëren, beheerde en onbeheerde oplossingen exporteren, oplossingen importeren, een uitgever bepalen, werken met meerdere oplossingen, de componenten van oplossingen beschrijven, de samenhang tussen de componenten beschrijven
 • Aanpassingen beheren
  • Concepten voor aanpassingen beschrijven voor entiteiten, velden, formulieren, weergaven en grafieken; aanpassingen publiceren
Entiteiten en relaties tussen entiteiten aanpassen (10-15%)
 • Aangepaste entiteiten maken
  • Concepten voor aanpassingen beschrijven voor entiteiten; entiteiten maken; weergavenamen, meervoudsnamen en schemanamen configureren; eigendom van entiteiten configureren; activiteitenentiteiten maken; primaire velden instellen
 • Aangepaste entiteiten beheren
  • De eigenschappen van entiteiten configureren (waaronder weergavegebieden, communicatie- en samenwerkingsopties, vaste eigenschappen, opties voor dataservices, Outlook-opties, opties voor mobiele apparaten of services, zoekopdrachten in meerdere entiteiten en audits); aangepaste entiteiten wijzigen; aangepaste entiteiten verwijderen; afhankelijkheden beschrijven
 • De relaties tussen entiteiten beschrijven
  • Een-op-veel-, veel-op-veel- en handmatige veel-op-veelrelaties beschrijven; bijzondere veel-op-veelrelaties beschrijven (zoals leden van marketinglijsten, items in de wachtrij, opvolgingen); ondersteunde en niet-ondersteunde relaties beschrijven; onderliggend gedrag beschrijven (toewijzen, delen, delen opheffen, opnieuw bovenliggend maken, verwijderen)
 • Relaties tussen entiteiten beheren
  • Relaties tussen entiteiten maken, velden toewijzen, verbindingen en verbindingsrollen beheren
Velden aanpassen (10-15%)
 • Aangepaste velden maken
  • Concepten voor de aanpassing van velden beschrijven, velden maken, gegevenstypen configureren, weergave-indelingen selecteren
 • Veldeigenschappen configureren
  • Het vereiste niveau configureren; eigenschappen Doorzoekbaar, Audits en Veldbeveiliging configureren
 • Aangepaste velden beheren
  • Aangepaste velden wijzigen, lokale en globale optiesets configureren, statusvelden configureren, afhankelijkheden beschrijven, aangepaste velden verwijderen, velden controleren
Formulieren beheren (10-15%)
 • Formulieren maken en bewerken
  • Bijgewerkte systeementiteiten identificeren, structuur van tabbladen en secties beschrijven, formuliervelden toevoegen (met inbegrip van bijzondere gevallen, zoals samengestelde velden), subrasters toevoegen (focus op nieuwe functies), besturingselementen voor notities toevoegen, andere elementen toevoegen (tussenstukken, webresources, IFrames), gerelateerde entiteitnavigatie aanpassen, voorbeelden weergeven van aanpassingen van formulieren
 • Meerdere formulieren beheren
  • Snelle-invoerformulieren configureren, snelle-weergaveformulieren maken, de formuliervolgorde opgeven, rollen toewijzen aan formulieren, weergaven van mobile-formulieren configureren
Weergaven beheren (10-15%)
 • Systeemweergaven aanpassen
  • Onderscheid maken tussen systeemweergaven, openbare weergaven en persoonlijke weergaven; weergaven voor Geavanceerd zoeken maken; gekoppelde weergaven maken; opzoekweergaven maken; weergaven Snel zoeken maken
 • Weergaven maken en configureren
  • Bestaande weergaven kopiëren, aangepaste weergaven maken, query's opstellen, velden toevoegen aan weergaven, velden schikken, veldeigenschappen configureren, velden sorteren, de standaard openbare weergave instellen, weergaven uitschakelen, weergaven verwijderen
Grafieken en dashboards maken en aanpassen (10-15%)
 • Grafieken maken
  • Inzicht krijgen in belangrijke ontwerpaspecten van grafieken, grafiektypen en -opties beschrijven, series en categorieën toevoegen, grafiekweergaven kiezen, beschikbare velden kiezen voor gebruik in grafieken, systeemgrafieken en persoonlijke grafieken ontwerpen, velden opnemen van bovenliggende entiteiten
 • Grafieken opnieuw gebruiken
  • Grafieken exporteren en importeren, persoonlijke grafieken omzetten in systeemgrafieken, systeemgrafieken omzetten in persoonlijke grafieken
 • Systeemdashboards maken
  • Onderscheid maken tussen systeemdashboards en persoonlijke dashboards, componenten configureren, lijsten (weergaven) maken, grafieken weergeven
Beveiliging beheren (10-15%)
 • Beveiligingsconcepten beschrijven
  • Business Units beschrijven, beveiligingsfuncties in Microsoft Dynamics CRM beschrijven, bevoegdheden en toegangsniveaus beschrijven
 • Veldbeveiliging configureren
  • Veldbeveiligingsprofielen maken, machtigingen voor velden definiëren, machtigingen voor velden toevoegen, veldbeveiligingsprofielen toewijzen aan gebruikers en teams
 • Toegang beheren
  • Gebruikers en teams beheren, delen configureren, beveiligingsrollen voor gebruikers en teams beheren, sjablonen voor toegang voor teams maken, subrasters voor toegang voor teams toevoegen aan formulieren
 • Controle beheren
  • Controle voor entiteiten en controle voor velden inschakelen, gecontroleerde gebeurtenissen bekijken, toegang tot auditgegevens controleren
Bedrijfsprocessen en -regels beheren (10-15%)
 • Bedrijfsprocesstromen beheren
  • Concepten voor bedrijfsprocessen beschrijven, inclusief stappen en fasen, ingebouwde bedrijfsprocessen, aangepaste bedrijfsprocessen, entiteiten die deelnemen aan bedrijfsprocessen en spanning-entiteiten; bedrijfsprocesstromen maken; fasen en stappen definiëren; tussen bedrijfsprocessen schakelen; de toegang tot bedrijfsprocesstromen beheren; het effect van veldbeveiliging op bedrijfsprocesstromen beschrijven
 • Bedrijfsregels beheren
  • Bedrijfsregels opstellen, voorwaarden en acties configureren, regels voor formulieren inschakelen

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor personen die Microsoft Dynamics CRM 2013 willen aanpassen en configureren. Deze doelgroep bestaat voornamelijk uit implementatieadviseurs.

Het wordt aanbevolen dat kandidaten beschikken over algemene praktische kennis van implementatie en gebruik van de functies van Microsoft Dynamics CRM 2013.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.