Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB2-707

Microsoft Dynamics CRM

 • Gepubliceerd:
  22 januari 2015
 • Talen:
  Engels, Chinees (vereenvoudigd), Japans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics CRM
 • Tegoed voor certificering:
  Specialist

Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Kennismaking met Microsoft Dynamics CRM 2013

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Oplossingen beheren (10-15%)
 • Een plan maken voor aanpassingen
  • xRM definiëren; onderscheid aangeven tussen configuratie, aanpassing, uitbreiding en ontwikkeling; de juiste aanpassingen ontwerpen; documenten in de implementatiehandleiding van Microsoft Dynamics CRM identificeren
 • Oplossingen beheren
  • Zakelijke vereisten begrijpen, de voordelen van oplossingen begrijpen, oplossingen creëren, beheerde en onbeheerde oplossingen exporteren, oplossingen importeren, standaardoplossing beschrijven, een uitgever bepalen, werken met meerdere oplossingen, de componenten van oplossingen beschrijven
 • Aanpassingen beheren
  • Afhankelijkheden van componenten beschrijven; concepten voor aanpassingen beschrijven voor entiteiten, velden, formulieren, weergaven en grafieken; aanpassingen publiceren
Beveiliging beheren (10-15%)
 • Inzicht in beveiligingsconcepten
  • Business Units beschrijven, beveiligingsfuncties van Microsoft Dynamics CRM beschrijven, bevoegdheden en toegangsniveaus voor beveiligingsrollen bepalen, interactie tussen beveiligingsrollen en Business Units beschrijven
 • Toegang beheren
  • Gebruikers maken en onderhouden, teams van eigenaren maken, teams van eigenaren en delen beschrijven, beveiligingsrollen voor gebruikers en teams beheren, het onderscheid aangeven tussen teams van eigenaren en toegangsteams, sjablonen voor toegangsteams maken, subrasters van toegangsteams toevoegen aan formulieren
 • Werken met beveiliging op veldniveaus
  • Bepalen voor welke entiteiten beveiliging op veldniveau beschikbaar is, beveiligingsprofielen voor velden maken, machtigingen voor velden definiëren, machtigingen voor velden toevoegen, beveiligingsprofielen voor velden toewijzen aan gebruikers en teams
 • Controle beheren
  • Controle op entiteitniveau inschakelen, controle op veldniveau inschakelen
Entiteiten aanpassen (10-15%)
 • Aangepaste entiteiten maken
  • Concepten voor aanpassingen beschrijven voor entiteiten; aangepaste entiteiten maken; weergavenamen, meervoudsnamen en schemanamen configureren; eigendom van entiteiten configureren; aangepaste activiteitenentiteiten maken; primaire velden instellen
 • Aangepaste entiteiten beheren
  • Eigenschappen van entiteiten configureren, waaronder weergavegebieden, communicatie- en samenwerkingsopties, vaste eigenschappen, opties voor dataservices, opties voor Microsoft Outlook, opties voor mobiele apparaten; aangepaste entiteiten wijzigen; aangepaste entiteiten verwijderen; afhankelijkheden bepalen
Velden aanpassen (10-15%)
 • Velden maken en onderhouden
  • Concepten beschrijven voor het aanpassen van velden, velden maken, manieren beschrijven om nieuwe velden te maken, aangepaste velden verwijderen
 • Veldeigenschappen configureren
  • Typen veldgegevens bepalen; weergave-indelingen voor velden bepalen; de veldeigenschap voor het vereiste niveau configureren; veldeigenschappen voor doorzoeken, controle en veldbeveiliging configureren; eigenschappen bepalen die kunnen worden gewijzigd voor bestaande velden
 • Speciale velden beheren
  • Lokale en globale optiesets configureren, velden met status en reden van status configureren, afhankelijkheden beschrijven, berekende velden maken, het doel van samengetelde velden beschrijven, samengetelde velden maken
Relaties beheren (10-15%)
 • De relaties tussen entiteiten beschrijven
  • Verschillende relatietypen bepalen; een-op-veel-, veel-op-veel- en handmatige veel-op-veelrelaties beschrijven; speciale veel-op-veelrelaties beschrijven, zoals leden van marketinglijsten, items in de wachtrij en opvolgingen; ondersteunde en niet-ondersteunde relaties bepalen; onderliggend gedrag beschrijven, zoals toewijzen, delen, delen opheffen, opnieuw bovenliggend maken, verwijderen
 • Relaties tussen entiteiten beheren
  • Entiteitsrelaties maken, velden toewijzen, verbindingen en verbindingsrollen beheren, visualisatie van relatiehiërarchie
Formulieren aanpassen (10-15%)
 • Inzicht in formulieraanpassingen
  • De structuur van tabbladen en secties beschrijven; formuliervelden toevoegen; subrasters toevoegen; besturingselementen toevoegen voor sociale media, activiteiten en notities; andere onderdelen en besturingselementen toevoegen; voorbeelden van formulieraanpassingen weergeven
 • Formulieren maken en bewerken
  • Bestaande formulieren kopiëren of nieuwe formulieren maken, snelle-invoerformulieren configureren, geneste snelle-invoerformulieren maken, snelle-weergaveformulieren maken
 • Meerdere formulieren beheren
  • Scenario's bepalen waarin meerdere formulieren nuttig zijn, formuliervolgorde opgeven, rollen toewijzen aan formulieren
 • Mobiele formulieren beheren
  • Mobiele formulieren voor Microsoft Dynamics CRM voor tablets beschrijven, beschrijven hoe formulieren worden weergegeven aan de gebruiker in de Microsoft Dynamics CRM-app voor tablets, overwegingen bij het ontwerpen van mobiele formulieren beschrijven
Weergaven aanpassen (10–15%)
 • Werken met systeemweergaven
  • Onderscheid maken tussen systeem-, openbare en persoonlijke weergaven; weergavekolommen en weergavefilters beschrijven; zoeken in meerdere entiteiten configureren; onderscheid maken tussen zoeken in meerdere entiteiten, geavanceerd zoeken en snel zoeken; bijbehorende weergaven bepalen; opzoekweergaven bepalen; weergaven voor snel zoeken bepalen
 • Aangepaste weergaven maken en configureren
  • Bestaande weergaven kopiëren, aangepaste weergaven maken, query's opstellen, velden toevoegen aan weergaven, velden schikken, veldeigenschappen configureren, velden sorteren, de standaard openbare weergave instellen, weergaven delen, weergaven uitschakelen, weergaven verwijderen
 • Aangepaste weergaven beheren
  • De standaard openbare weergave instellen, weergaven delen, entiteiten bepalen waarvoor hiërarchische weergaven beschikbaar zijn, hiërarchische weergaven maken
Grafieken en dashboards aanpassen (5-10%)
 • Inzicht in grafiekconcepten
  • Belangrijke overwegingen voor het ontwerpen van grafieken aangeven, het verschil aangeven tussen persoonlijke grafieken en systeemgrafieken, beperkingen bepalen van de hulpprogramma's voor grafiekontwerp in de gebruikersinterface
 • Grafieken maken en configureren
  • Systeemgrafieken en persoonlijke grafieken maken, grafiektypen en -opties beschrijven, reeksen en categorieën toevoegen, grafiekweergaven kiezen voorbeelden van grafieken, velden bepalen voor gebruik in grafieken, in grafieken velden opnemen uit bovenliggende entiteiten
 • Grafieken opnieuw gebruiken
  • Grafieken exporteren en importeren, stappen bepalen om de XML van grafieken bij te werken, persoonlijke grafieken omzetten in systeemgrafieken, systeemgrafieken omzetten in persoonlijke grafieken
 • Dashboards maken, configureren en beheren
  • Het onderscheid aangeven tussen persoonlijke dashboards en systeemdashboards, dashboardonderdelen configureren, lijsten (weergaven) maken, grafieken op dashboards weergeven, beveiligingsrollen voor dashboards beheren
Bedrijfsprocesstromen en bedrijfsregels configureren (10-15%)
 • Inzicht in concepten van bedrijfsprocesstromen
  • Het doel van bedrijfsprocesstromen beschrijven; het onderscheid aangeven tussen verschillende typen processen; onderdelen van bedrijfsprocesstromen bepalen, zoals stappen en fasen, ingebouwde bedrijfsprocessen, aangepaste bedrijfsprocessen, entiteiten die deelnemen aan bedrijfsprocessen en spanning van entiteiten
 • Bedrijfsprocesstromen maken en beheren
  • Bedrijfsprocesstromen maken, stappen en fasen definiëren, op rollen gebaseerd bedrijfsprocessen beschrijven, vertakkingslogica voor geleide processen beschrijven, 'use cases' voor de client-API voor Bedrijfsprocesstromen beschrijven
 • Bedrijfsregels maken en beheren
  • 'Use cases' voor bedrijfsregels bepalen; onderscheid maken tussen client- en serverlogica; bedrijfsregels maken; voorwaarden voor bedrijfsregels configureren; AND/OR, IF…ELSE, IF….THEN toepassen in bedrijfsregels; acties van bedrijfsregels bepalen; bedrijfsregels voor formulieren inschakelen

Voorbereidingsopties

Training in uw eigen tempo

Online leren via de Microsoft Dynamics Learning Portal (DLP) is beschikbaar voor Microsoft Dynamics-partners die een trainingspakket hebben aangeschaft. Als u geen trainingspakket hebt aangeschaft, meldt u zich aan bij PartnerSource en bekijkt u de pagina met meer informatie over trainingspakketten. Ontdek hoe u toegang kunt krijgen tot de DLP-site.

Deze DLP-cursussen gaan over de inhoud voor examen MB2-707.

80665: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM Online and On Premise

Deze cursus beschrijft de noodzakelijke technieken om Microsoft Dynamics CRM aan te passen aan de specifieke behoeften van bedrijven. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere beveiliging, aanmaken en configureren van entiteiten, ontwerp van formulierweergaven en grafieken, controlebeleid en oplossingen. De cursus beschrijft de relatie tussen de verschillende onderwerpen om tot een volledig geconfigureerde, effectieve oplossing te komen.

Klanten met een onderhoudsplan hebben toegang tot online leren via CustomerSource. Neem contact op met mlxsupp@microsoft.com als u vragen hebt.

Van de community

Teamblog van Microsoft Dynamics CRM

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor personen die Microsoft Dynamics CRM 2015 willen aanpassen en configureren. Deze doelgroep bestaat doorgaans uit implementatieconsultants, technische ondersteuningsmedewerkers en systeembeheerders.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.