Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB6-889

Windows

 • Gepubliceerd:
  26 april 2012
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics AX 2012
 • Tegoed voor certificering:
  MCTS

Microsoft Dynamics AX 2012 Service Management

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Serviceovereenkomsten beheren (13%)
 • De koptekst voor een serviceovereenkomst maken
  • Inzicht in het gebruik en de effecten van projectbeheer, projectadministratie en validatie-instellingen; project- of categorievalidatie instellen; serviceovereenkomstgroepen instellen of maken; kopteksten voor serviceovereenkomsten maken
 • Serviceovereenkomstregels maken
  • Nieuwe serviceovereenkomstregels maken, zoeken naar serviceovereenkomstregels om te kopiëren, het concept van serviceobjecten begrijpen, serviceobjectgroepen instellen, servicetaken maken, serviceobjectrelaties of servicetaakrelaties maken, opmerkingen over de servicetaak opgeven
 • Een serviceovereenkomst maken uit een andere bron
  • Regels van een andere serviceovereenkomst kopiëren, servicesjablonen en servicesjabloongroepen maken, een servicesjabloon in een serviceovereenkomst kopiëren, een serviceovereenkomst maken op basis van een verkooporder
 • Informatiebronnen voor voorbereiding

Serviceorders beheren (13%)
 • Serviceparameters instellen
  • De gewenste instellingen opgeven voor het maken van serviceorders, standaardactiviteiten voor serviceorders instellen, serviceniveaus instellen, faseredencodes instellen en weergeven
 • Handmatig een serviceorder maken
  • Kopteksten voor serviceorders maken, handmatig serviceorders of serviceorderregels maken, serviceobjectrelaties of servicetaakrelaties maken met serviceorders, CRM-activiteiten maken bij het maken van serviceorders
 • Automatisch een serviceorder maken
  • Serviceorders combineren, service-intervallen beschrijven, tijdvensters beschrijven en gebruiken, een serviceorder maken op basis van een serviceovereenkomst of verkooporder
 • Een serviceorder beheren
  • Serviceorders verwerken; itemvereisten maken; serviceorders annuleren of verwijderen; een serviceorder boeken op basis van een serviceorder, serviceovereenkomst of project; een serviceorder naar een project boeken; serviceorders factureren
 • Informatiebronnen voor voorbereiding

Servicelevelovereenkomsten beheren (Service Level Agreements, SLA) (12%)
De Service Dispatcher beheren (14%)
 • Het verzendbord instellen
  • De gewenste technicus instellen, activiteitstypen maken, verzendteams maken en resources toewijzen, het concept van op kleur gebaseerde prioriteiten beschrijven, het standaarddatuminterval instellen op het verzendbord
 • Serviceorders beheren door gebruik te maken van het verzendbord
  • Serviceorderintegratie beschrijven, nieuwe serviceorders maken en activiteitentypen toewijzen, een standaardbegintijd instellen voor de koptekst van serviceorders, standaardwaarden instellen voor serviceorders
 • Activiteiten beheren met behulp van het verzendbord
  • Activiteitenbeheer op het verzendbord beschrijven, activiteiten maken op de regels, typische acties uitvoeren, tijdwaarden aan activiteiten toewijzen, activiteiten opnieuw toewijzen, tijdstoewijzingen veranderen, activiteiten bijhouden, niet-verzonden activiteiten weergeven, springen tussen formulieren om activiteiten weer te geven
 • Informatiebronnen voor voorbereiding

Reparaties beheren (12%)
Versies van stuklijsten beheren (11%)
Serviceabonnementen beheren (12%)
Services beheren in de Enterprise Portal (13%)

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Van de community

Volg @MSLearning

Lees meer berichten in het Microsoft Dynamics-communityblog

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bestemd voor adviseurs, implementatieadviseurs en Microsoft Dynamics AX 2012-gebruikers die in de dienstverlenende sector werken en de servicemanagementfuncties in Microsoft Dynamics AX 2012 willen gebruiken. Kandidaten dienen te beschikken over algemene praktische kennis van servicemanagementprocessen en van de functies van de Microsoft Dynamics AX Service Management-module.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.