Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Als Microsoft Certified IT Professional (MCITP) bewijst u met uw certificering dat u beschikt over de uitgebreide set van vaardigheden die nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde IT-functie, zoals databasebeheerder of enterprise messaging-beheerder. MCITP-certificeringen zijn gebaseerd op oudere versies van Microsoft-technologieën en zullen in waarde achteruitgaan als ondernemingen overstappen naar nieuwere versies van onze producten. U kunt profiteren van speciale upgrades om een MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)-certificering te verkrijgen en uw investering in certificeringen te beschermen.

De meeste MCITP-certificeringen worden uit het programma genomen op 31 juli 2014. Raadpleeg de pagina's Buiten gebruik gestelde certificeringen en buiten gebruik gestelde examens voor de specifieke datums waarop items uit het programma worden genomen. Uw verouderde certificering blijft op uw transcript staan.

In de volgende tabellen worden de beschikbare MCITP-certificeringen weergegeven per technologie. Als er meerdere examens nodig zijn voor een certificering, kunnen deze examens in willekeurige volgorde worden afgelegd.

Windows-client

MCITP-certificeringen voor Windows 7

Titel certificeringVereist examen
MCITP: Enterprise Desktop Support Technician on Windows 7

680

685

MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7

680

686

Microsoft Exchange Server
Titel certificeringVereist examen
MCITP: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010

662

663

Microsoft SharePoint
Titel certificeringVereist examen
MCITP: SharePoint Administrator 2010

667

668

Veelgestelde vragen

Is er een hercertificeringsbeleid voor de MCITP-certificering?

Hercertificering is niet vereist voor MCITP-certificeringen. Wanneer wordt vastgesteld dat een certificering niet langer relevant is voor de huidige technologieën en oplossingen, wordt deze aangeduid met 'verouderd' op uw transcript.

Hoe lang blijft mijn certificering geldig?

De bestaande MCITP-certificeringen hebben momenteel nog steeds veel waarde en blijven waardevol zolang bedrijven de technologieën blijven gebruiken die onder uw certificering vallen. Als er nieuwe technologieën worden uitgebracht, worden de certificeringen aangepast aan de nieuwe oplossingenstructuur. Na verloop van tijd worden de MCITP-certificeringen uit het programma genomen en krijgen ze de status 'verouderd'. Verouderde Microsoft-certificeringen worden nog steeds op uw transcript weergegeven en worden ook als zodanig aangeduid.

Komt er een upgradepad vanuit mijn huidige MCITP-certificering?

Als u een MCITP-certificering hebt verkregen die overeenkomt met een certificering op een nieuw expertniveau, is er gedurende een beperkte tijd een korter upgradepad voor u beschikbaar.

Ontdek de voordelen van certificering

"Ik raad een Microsoft-certificering zeker aan. Die certificering heeft deuren geopend voor mij en kansen gecreëerd waarvan ik dacht dat ik die nooit zou krijgen."

Curt McNamee | Active Directory Engineer, Washington

Exam Replay

Ga met meer zelfvertrouwen het examen in.