MCSD

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

De wereldwijd erkende standaard voor ontwikkelaars

Word Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) en demonstreer uw vermogen om innovatieve oplossingen te bouwen met behulp van meerdere technologieën, zowel op locatie als in de cloud.

Kies een MCSD-certificering om de details hiervan weer te geven en de vereiste examens te bekijken:

Veelgestelde vragen

De volgende vragen gaan specifiek over de MCSD-certificering (Microsoft Certified Solutions Developer). Bezoek de pagina Certificeringsoverzicht of Examenbeleid en veelgestelde vragen voor antwoorden op algemene vragen over Microsoft-certificeringen of de examens.

Wat is het verschil tussen de nieuwe MCSD: App Builder-specialiteit en de andere MCSD-specialiteiten?

De nieuwe MCSD-certificering is afgestemd op de Centers of Excellence die door het Microsoft Partner Network worden gebruikt om de technische competenties te definiëren die algemeen door zowel Microsoft-partners als klanten worden erkend. Voor deze certificering geldt geen hercertificeringseis. In plaats daarvan wordt met de datum waarop u een examen hebt behaald, aangetoond hoe u veranderingen in de technologie bijhoudt. U kunt elk jaar de certificering opnieuw behalen door te slagen voor een examen uit de lijst met optionele examens waardoor u aantoont dat u investeert in het uitbreiden of verdiepen van uw vaardigheden in het Center of Excellence. Telkens wanneer u een certificering behaalt, wordt er een nieuwe certificeringsvermelding aan uw transcript toegevoegd. Dit proces vervangt de bestaande hercertificeringseis dat u elke twee jaar een bepaald hercertificeringsexamen moet behalen om te voorkomen dat uw certificering verloopt.

Wat gebeurt er met de MCSD-certificeringen die ik vóór september 2016 heb behaald?

Alle MCSD-certificeringen die zijn uitgegeven vóór september 2016, worden op 31 maart 2017 ingetrokken.

Alle actieve MCSD-certificeringen blijven op uw transcript staan zolang de bijbehorende technologieën actueel zijn. Wanneer dit niet langer het geval is, worden de certificeringen verplaatst naar de sectie Verouderd van uw transcript.

Is er een upgradepad voor mij beschikbaar als ik eerder een MCSD-certificering heb behaald?

De inspanningen om uw bestaande MCSD-certificering up-to-date te houden worden beloond doordat alle personen met actieve MCSD-certificeringen uit de volgende lijst de MCSD: App Builder-certificering voor 2016 krijgen zonder dat ze extra examens hoeven af te leggen:

  • MCSD: Universal Windows Platform
  • MCSD: Web Applications
  • MCSD:SharePoint Applications
Is er een upgradepad voor mij als ik aan het werk ben voor een bestaande MCSD-certificering, maar deze nog niet heb behaald?

Alle personen die sinds 1 januari 2016 zijn geslaagd voor een kwalificerend optioneel examen, krijgen de bijbehorende MCSD: App Builder-certificering voor 2016 zonder dat ze extra examens hoeven af te leggen als ze aan alle exameneisen voldoen.

Wat is behalve MCSD: App Builder de hercertificeringseis voor alle MCSE-specialiteiten?

Als u uw MCSD-certificering opnieuw wilt certificeren, moet u elke twee jaar het desbetreffende hercertificeringsexamen afleggen.

In de hercertificeringsexamens komt materiaal uit de afgelegde examens voor de oorspronkelijke certificering aan de orde met bijzondere nadruk op de meest recente product- en proceswijzigingen.

Ontdek de voordelen van certificering

De MCSD-certificering staat op de derde plaats in een nieuw onderzoek naar certificeringen die het meest opleverden in 2013. Als u ontwikkelaar bent met expertise in het analyseren en ontwerpen van bedrijfsoplossingen met verschillende Microsoft-talen en -ontwikkelprogramma's, is dit de certificering waar u naar op zoek bent. Valideer uw expertise met een certificaat en verhoog teglijkertijd uw marktwaarde.

Exam Replay

Ga met meer zelfvertrouwen het examen in.