Gratis
Gratis
Overzicht Systeemvereisten Recensies Verwant

Beschrijving

Prisma is een gesloten vragenlijst waarmee men een beeld kan krijgen van de draagkracht en draaglast van de mantelzorger voor een persoon met een beperking en de factoren die hierop van invloed zijn. Prisma kan ingevuld worden door een hulpverlener of de mantelzorger zelf. Op basis van de resultaten van Prisma is het de bedoeling gerichte acties te ondernemen om tegemoet te komen aan de noden van de mantelzorgers en hen te helpen hun draagkracht te versterken. Het instrument bestaat uit vier verschillende onderdelen die elk een stukje van de mantelzorgsituatie belichten. Het vijfde luik vormt aanleiding voor een handelingsgerichte bespreking, waarin wordt nagegaan of en hoe de situatie van de mantelzorger kan verbeterd worden. Een overzicht van de verschillende onderdelen: • De aard van en de tijdsinvestering in uw zorgtaken • De ervaren draaglast • De ervaren draagkracht • De mantelzorger, zijn relaties en zijn gezin • Opvolgingsgesprek

Schermopname

Aanvullende informatie

Uitgever

Vlaams platform instanties Personen met Handicap

Copyright

Het Verwijzersplatform vzw

Ontwikkeld door

Vlaams platform instanties Personen met Handicap

Releasedatum

2/11/2017

Geschatte downloadgrootte

4,43 MB

Leeftijdscategorie

3 jaar en ouder


Met deze app kunt u

Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding en werken als server.
Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding

Installatie

Download deze app terwijl u bent aangemeld bij uw Microsoft-account en installeer de app op maximaal tien Windows 10-apparaten.

Ondersteunde taal

Nederlands (België)Dit product rapporteren

Aanmelden om deze app bij Microsoft te melden