Gebruikers- en groepsbeheer

Beheer gebruikersidentiteiten en -groepen efficiënt met Azure Active Directory (Azure AD).

Wat is gebruikers- en groepsbeheer?

Het beheren van gebruikers en groepen vormt de basis van identiteits- en toegangsbeheer. Aan de kern bestaat gebruikers- en groepsbeheer uit het maken van bijwerken van identiteiten en het instellen van regels voor de resources waartoe elke gebruikersidentiteit toegang kan krijgen. Het omvat ook het toewijzen van verzamelingen gebruikers aan groepen voor efficiënt beheer.

Gebruikers en groepen beheren in Azure AD

Verken gebruikers- en groepsbeheerfuncties in Azure AD met deze 7-delige Microsoft Learn-module.

Gebruikers- en groepsbeheer in Azure AD

Azure AD biedt gebruikersbeheerservices voor IT-beheerders, waaronder het toewijzen van licenties, het delegeren van machtigingen en het verlenen van toegang tot apps.

Belangrijkste taken in gebruikers- en groepsbeheer

Krijg meer informatie over de relatie tussen gebruikersidentiteitsbeheertaken in termen van groepen, licenties, geïmplementeerde zakelijke apps, en beheerdersrollen.

Groepsgebaseerde licenties

Wijs Microsoft-servicelicenties op groepsniveau toe voor grootschalig beheer en automatisering op basis van organisatiewijzigingen.

App-beheer en resourcetoegang

Gebruik groepen om de toegang tot je cloud-apps, on-premises apps en resources zoals lidmaatschap van SharePoint-sites efficiënter te beheren.

Toewijzing van dynamische groepen

Automatiseer toegangscompliance met aangepaste regels die groepslidmaatschap bepalen op basis van gebruikerseigenschappen, zoals functie op het werk.

Neem een diepe duik in Azure AD-gebruikersbeheer

Aanvullende informatiebronnen

Instructiehandleidingen

Bekijk stapsgewijze instructies voor het toevoegen, bijwerken en verwijderen van gebruikersidentiteiten in Azure AD.

Zelfstudies

Leer hoe je automatisch gebruikers aan groepen toevoegt op basis van hun identiteitseigenschappen.

Quickstarts

Begin licenties toe te wijzen aan gebruikers en groepen.

Azure AD is je identiteitscontrolelaag in de cloud. Beheer de gebruikers- en groepstoegang tot SaaS-apps (Software as a Service), aangepaste apps en on-premises apps.