A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Privacybeheer voor Microsoft 365

Identificeer privacyrisico's proactief en help om hiertegen te beschermen, geef medewerkers wat ze nodig hebben om slimme beslissingen op het gebied van gegevensverwerking te maken, en automatiseer en beheer onderwerpaanvragen op schaal.

Stel persoonlijke gegevens veilig en creëer een werkruimte waarin de privacy wordt gewaarborgd

Identificeer kritieke privacyrisico's en -conflicten

Krijg inzicht in je persoonlijke gegevens en de bijbehorende privacyrisico's die voortkomen uit te veel blootstellen of opslaan, en uit overdrachten met geautomatiseerde gegevensdetectie, intelligentie voor gebruikerstoewijzing, en bijbehorende signalen.

Privacybewerkingen en antwoorden op machtigingverzoeken van betrokkenen automatiseren

Verminder effectief de privacyrisico's met geautomatiseerd beleid, ingebouwde risicodetectie en -herstel, en samenwerkingswerkstromen. Automatiseer en beheer bovendien op schaal machtigingverzoeken van betrokkenen.

Geef medewerkers wat ze nodig hebben om slimme beslissingen op het gebied van gegevensverwerking te maken

Bevorder een proactieve privacycultuur door bewustzijn en verantwoordelijkheid met betrekking tot privacyincidenten en -risico's te vergroten, zonder de werknemersproductiviteit te belemmeren.

Belangrijkste functies van Privacybeheer

Privacyrisico's identificeren

Krijg inzicht in de privacypostuur van je organisatie, waaronder het landschap van persoonlijke gegevens, en de status en trends van bijbehorende privacyrisico's die samenhangen met gegevensoverdrachten, en met te veel blootstellen en opslaan.

Krijg inzicht in de privacypostuur van je organisatie, waaronder het landschap van persoonlijke gegevens, en de status en trends van bijbehorende privacyrisico's die samenhangen met gegevensoverdrachten, en met te veel blootstellen en opslaan.

Abonnementen en prijzen voor Privacybeheer

De mogelijkheden van Privacybeheer zijn toegankelijk via twee modules. Privacybeheer: de risicomodule biedt toegang tot de mogelijkheden voor het beheer van privacyrisico's. Privacybeheer: de module machtigingverzoeken van betrokkenen maakt het maken en beheren van machtigingverzoeken van betrokkenen mogelijk.

Privacybeheer, risico

nieuwe prijs 4,20 € gebruiker/maand
De prijs is exclusief btw.

(jaarabonnement, wordt automatisch verlengd)

Met Privacybeheer: risico kun je:

• Inzicht krijgen in de persoonlijke gegevens in je Microsoft 365-omgeving (Exchange Online, SharePoint, OneDrive voor Bedrijven, en Microsoft Teams) en de bijbehorende privacyrisico's.

 

• Standaardsjablonen voor privacybeleid gebruiken, waaronder minimalisering van gegevens, te grote blootstelling van gegevens, en gegevensoverdrachten, of deze aanpassen zodat ze voldoen aan de unieke behoeften van je organisatie.

 

• Aanbevolen herstelacties ontvangen om de privacyrisico's actief te verkleinen.

 

• Informatiewerkers betrekken met de productiviteitssuite en ander gedrag stimuleren.

 

Privacybeheer: risico is beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Microsoft 365 en Office 365. Meer informatie.

 

Je kunt Privacybeheer: risico 90 dagen gratis uitproberen.

Privacybeheer: rechtenaanvragen (1)

nieuwe prijs 169,20 € per gebruiker per jaar
De prijs is exclusief btw.

Met Privacybeheer: machtigingverzoeken van betrokkenen kun je:

• Je antwoord op machtigingverzoeken van betrokkenen automatiseren en op schaal beheren.

 

• Microsoft Power Automate-sjablonen gebruiken met bestaande bedrijfsprocessen (vereist de juiste licentie voor Power Automate).

 

• Programmatische toegang tot API's gebruiken.

 

• Veilig samenwerken met andere belanghebbenden via Teams (vereist de juiste licentie voor Teams).
 

Privacybeheer: machtigingverzoeken van betrokkenen is beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Microsoft 365 en Office 365. Meer informatie.

 

Je kunt zonder extra koste Privacybeheer: machtigingverzoeken van betrokkenen gedurende 90 dagen uitproberen, of maximaal 50 machtigingenverzoeken van betrokkenen maken (afhankelijk van welke het eerst verloopt).

Wat onze klanten zeggen

Novartis logo

Privacybeheer voor Microsoft 365 helpt ons bij het identificeren en voorkomen van kritieke privacyrisico's die voortkomen uit het overbrengen van privégegevens over grenzen heen, en overmatig delen. We empoweren onze werknemers om zelf de risico's te verkleinen, waarbij we onze IT-resources ontlasten zodat deze kunnen worden gebruikt voor urgentere risico's met een hoger ernstniveau.

Beni Gelzer, Hoofd Gegevensprivacy (Zwitserland), Novartis

Resources

Privacybeheer-blog

Lees de laatste aankondigingen over Privacybeheer.

Microsoft Mechanics-video

Meer informatie over mogelijkheden voor Privacybeheer in deze video.

Technische documentatie

Meer informatie over het instellen en gebruiken van Privacybeheer.

Privacybeheer

Stel persoonlijke gegevens veilig en creëer een werkruimte waarin de privacy wordt gewaarborgd.