Azure Active Directory Identity Governance

Beheer de toegang tot apps en gegevens voor alle gebruikers en beheerders met geautomatiseerd identiteitsbeheer om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben.

Voordelen van identiteitsbeheer

Verbeter de productiviteit

Stimuleer de toegang van werknemers en zakenpartners tot resources op bedrijfsniveau.

Versterk beveiliging

Verminder risico's die voortkomen uit toegangsmisbruik en maak slimme beslissingen over toegang op basis van machine learning.

Stroomlijn het conformiteitsproces

Controleer consistent de toegang tot alle apps, op basis van beleid voor je organisatie en regelgeving.

Wat is identiteitsbeheer in de cloud?

Identiteitsbeheer is het beheer van identiteit en toegangsrechten voor verschillende apps en services om te voldoen aan wettelijke vereisten en beveiligingsvereisten.

Centrica.
"Toonaangevend energie- en dienstenbedrijf lost uitdagingen op het gebied van samenwerking op met Azure AD-rechtenbeheer (Azure Active Directory)."


Waarom is beheer zo belangrijk in identiteitsbeheer?

Door een fout bij het beheren van de gebruikerstoegang tot gevoelige resources kan een bedrijf meer risico lopen. Het is essentieel om de toegangsrechten te beheren, en tegelijkertijd de productiviteitsdoelen te bewaken.

Identiteitsbeheer in Azure AD

Azure AD Identity Governance stelt organisaties in staat om efficiënt en veilig al hun digitale identiteiten te beheren, door ervoor te zorgen dat de juiste personen beschikken over de juiste toegang tot de juiste resources.

Zorg voor veilige productiviteit met de juiste instellingen

Azure AD Identity Governance helpt je om toegang tot essentiële activa te beveiligen, bewaken en controleren, terwijl je werknemers productief blijven.

Levenscyclusbeheer

Automatiseer levenscyclusbeheer voor gebruikers en gasten, en beheer toegangsrechten en -certificaten.

Privileged Identity Management

Beheer uitgebreide toegang en beperk excessieve toegang.

Machtigingenbeheer van Microsoft Entra

Detecteer, herstel en bewaak machtigingsrisico's voor elke identiteit en resource in je multi-cloud infrastructuur.

Rollen

Wijs aan elke gebruiker een rol toe die de benodigde machtigingen verleent.

Rapporten en controle

Krijg een uitgebreid overzicht van de activiteiten in je omgeving.


Aanvullende informatiebronnen

Microsoft erkend als een leider

Analistenbedrijf verkiest Microsoft boven andere leveranciers als leider in iDaaS identiteitsbeheer- en administratie.

Identiteitsbeheer voor moderne organisaties

Leer hoe organisaties kunnen profiteren van Azure AD-beheerfuncties.

Wat is identiteitsbeheer?

Meer informatie over identiteitsbeheer en hoe Microsoft organisaties kan helpen te zorgen voor naleving en de juiste toegangsniveaus.

Identiteitsbeheer voor gastsamenwerking

Leer hoe Azure AD Identity Governance gebruikmaakt van geautomatiseerde toegangsbeoordelingen en slimme aanbevelingen om gastsamenwerking te faciliteren.