Search Microsoft Security
Search Microsoft.com

Neem uw online reputatie in eigen handen

Neem uw online reputatie in eigen handen

U hebt waarschijnlijk al een online reputatie, zelfs al bent u hier niet van op de hoogte.

Op het internet creëert u een beeld van uzelf via de informatie die u deelt in blogs, opmerkingen, tweets, foto’s, video's en koppelingen. Anderen voegen hun eigen meningen (goede of slechte) toe, welke bijdragen aan uw reputatie.

Iedereen kan deze informatie vinden en gebruiken om een oordeel over u te vellen. Bijvoorbeeld, uit onderzoek in opdracht van Microsoft bleek dat 79 % van de geënquêteerde Amerikaanse personeelschefs en rekruteerders bij het beoordelen van sollicitanten stelselmatig online informatie over de reputatie bekijkt.

Voor de meeste geënquêteerden is de online reputatie een van de hoogste selectiecriteria. Bovendien wees 70 % van de Amerikaanse personeelschefs in het onderzoek sollicitanten af op basis van wat ze hadden gevonden. De belangrijkste oorzaken van uitsluiting waren ongepaste foto’s en video’s, bezwaren tegen de levensstijl van de sollicitant, en ongepaste opmerkingen.

Zoek uit wat er op het internet over u te vinden is

Gebruik zoekmachines

Voer uw voor- en achternaam in verschillende populaire zoekmachines in. Zoek zowel naar afbeeldingen als naar tekst.

Wees specifiek om uw zoekopdracht efficiënter te maken. Plaats aanhalingstekens rond uw naam. Geef de stad waar u woont, uw werkgever of andere trefwoorden op die uitsluitend op u van toepassing zijn.

Zoek niet naar nationale identiteitskaartnummers of sofinummers. Als u deze ziet (of andere vertrouwelijke gegevens zoals creditcardnummers, cijfers, of gezondheidsinformatie) in zoekresultaten, vraag dan aan de eigenaar van de website om de gegevens onmiddellijk te verwijderen.

Zoek op alle varianten van uw naam. Als u ooit een andere naam of bijnaam hebt gebruikt, als u uw tweede voornaam of initiaal gebruikt, of als u naam vaak verkeerd wordt gespeld, controleer dan ook hierop. Neem persoonlijke domeinnamen (bijvoorbeeld, jenaam.com) op in je zoekopdracht.

Controleer sites die je regelmatig bezoekt. Doorzoek online directories en sites die openbare archieven verzamelen, genealogiesites, de websites van organisaties waaraan u tijd of geld spendeert, e.d.

Doorzoek blogs en sociale netwerken. Bekijk wat anderen over u hebben gepost in opmerkingen, afbeeldingen of video’s. Bekijk hun blogs, persoonlijke pagina's op sociale netwerksites (Facebook, linkedIn, Orkut, Ozone, Twitter) of sites om foto’s te delen zoals Flickr en Snapfish. (Delen van deze sites zijn voor veel zoekmachines niet toegankelijk, dus moet u hier apart op zoeken.)

Uw online reputatie beoordelen

Nadat u deze informatie hebt verzameld, moet u nadenken over wat die informatie zegt.

Weerspiegelt deze informatie de manier waarop u wilt dat anderen u zien? Zoniet, wat ontbreekt er dan?

Is de informatie correct? Zoniet, wat moet er dan worden verwijderd of gecorrigeerd?

Hebt u meer dan een online profiel nodig —professioneel, persoonlijk of voor een interessegebied, zoals een hobby of vrijwilligerswerk? Zo ja, is het dan goed om informatie van verschillende profielen door elkaar te gebruiken?

Wilt u dat uw profielen openbaar of meer privé zijn?

Uw antwoorden op deze vragen zijn belangrijk, omdat online informatie permanent kan worden opgezocht, en mogelijk zichtbaar is voor iedereen op het internet.

In tegenstelling tot gegevens op papier, kan online informatie door internetzoekmachines en andere hulpmiddelen worden samengevoegd. Dit maakt het voor anderen gemakkelijker om zich hun eigen idee te vormen over wie u bent.

Websites kunnen datgene wat u post en informatie die ze van u hebben ontvangen archiveren. Vrienden (of ex-vrienden) kunnen deze bekend maken; ze kunnen worden onthuld door kwaadwillige programmeurs en een gebrekkige beveiliging.

Bescherm uw online reputatie

Gedraag u online op een manier die de door u gewenste reputatie weergeeft —of u nu verder bouwt op een bestaande reputatie, u van een oud imago af wilt of u een nieuw imago creëert.

Denk na voordat u zaken deelt

Voordat u iets online plaatst, moet u nadenken over wat u post, met wie u het deelt, en wat de gevolgen voor uw reputatie daarvan zijn. Zou u op uw gemak zijn als anderen dit zouden zien? Of als ze het over tien jaar zouden zien?

Wanneer u foto’s en video’s kiest, denk dan aan deze bij anderen overkomen.

Praat met uw vrienden over wat u al dan niet wilt delen. Vraag hen om alles dat u niet openbaar wilt hebben te verwijderen.

Behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden

Wees beleefd als u op het web iets zegt of laat zien.

Respecteer de reputatie en de privacy van anderen wanneer u iets over hen post (inclusief afbeeldingen) op uw eigen pagina’s of de pagina’s van anderen of openbare sites. Verwijder alles wat daar niet aan voldoet.

Blijf alert als het gaat om wat men op het internet over u beweert

Schrijf u in voor persoonlijke waarschuwingen. Sommige websites informeren u automatisch bij een nieuwe vermelding van uw naam of andere persoonlijke gegevens.

Zoek van tijd tot tijd naar uzelf om te zien welke bijkomende informatie in zoekmachines is opgenomen.

Ga regelmatig opnieuw na wie er toegang tot uw pagina’s heeft. Door de jaren heen krijgt u andere vrienden, u mag hen die niet meer tot uw vrienden behoren best verwijderen.

Uw professionele reputatie bijhouden

Publiceer positieve informatie over uzelf

Om online het beste over te komen, creëert u dat beeld waarvan u wilt dat het zichtbaar is voor anderen. Koppel alles wat u publiceert aan uw naam.

Word lid van een professioneel netwerk zoals LinkedIn of CareerBuilder. Stel een sterk profiel samen en leg daar contacten met collega’s. Vraag naar aanbevelingen van degenen die u werk goed kennen.

Geef commentaar op professionele blogs, neem deel aan online forums, en beoordeel boeken over onderwerpen waarvan u kennis hebt.

Start een blog of registreer een website met uw eigen naam.

  • Maak uzelf bekend via een duidelijke manier van schrijven, een simpel ontwerp en hoogkwalitatieve afbeeldingen.

  • Schrijf regelmatig (minstens tweemaal per maand) over een onderwerp waarvan u kennis hebt.

  • Nodig bezoekers uit om opmerkingen te maken en een gesprek op gang te brengen.

Overweeg het scheiden van professionele en persoonlijke profielens.

Gebruik verschillende e-mailadressen, schermnamen, blogs en websites voor elk profiel.

Koppel uw echte naam (of gevoelige persoonlijke gegevens zoals uw thuis- en e-mailadressen, telefoonnummers of foto’s) niet aan andere profielen die u aanmaakt.

Wees voorzichtig als u persoonlijke gegevens aan uw professioneel profiel toevoegt en doe dit uitsluitend als deze informatie aan uw beeld beantwoordt. Vermijd kruisverwijzingen naar persoonlijke sites.

In sommige netwerken kunt u afzonderlijke vriendenlijsten maken—voor familie, uw sportteam, werk, enz. —zodat u binnen één profiel de dingen die u deelt kunt beheren.

Zoek naar Instellingen of Opties waarmee u kunt beheren wie uw profiel of foto’s kunnen zien, hoe men naar u kan zoeken, wie er opmerkingen kunnen maken, en ongewenste toegang door anderen kunt blokkeren.

Uw online reputatie herstellen

Neem snel maatregelen als u informatie over uzelf vindt die niet past bij de door u gewenste reputatie die u wenst. Hoe langer deze informatie openbaar blijft, hoe groter de kans dat deze wordt verspreid of gearchiveerd.

Vraag de persoon die de informatie heeft gepost beleefd om deze te verwijderen of een fout te corrigeren. Als het om een correctie gaat, vraag hem of haar dan om naast het oorspronkelijke (onjuiste) materiaal een kennisgeving op te nemen (CORRECTIE of BIJGEWERKT).

Als de persoon niet antwoordt of weigert te helpen, vraag dan aan de beheerder van de website om de digitale schade te verwijderen.

Als u vindt dat een openbare correctie noodzakelijk is, leg uw zaak dan gewoon beleefd voor zonder de persoon aan te vallen.