Veelgestelde vragen over verlengde beveiligingsupdates

Vind antwoorden op algemene vragen over het einde van de ondersteuning voor SQL Server en Windows Server 2008 en 2008 R2.

Download de datasheet over verlengde beveiligingsupdates

 • De ondersteuning voor SQL Server 2008 en 2008 R2 eindigt op 9 juli 2019.
 • De ondersteuning voor Windows Server 2008 en 2008 R2 eindigt op 14 januari 2020.

 • Het Microsoft-levenscyclusbeleid biedt 10 jaar ondersteuning (5 jaar basisondersteuning en 5 jaar uitgebreide ondersteuning) voor Business- en Developer-producten (zoals SQL Server en Windows Server).

 • Conform dit beleid worden er na de beëindiging van de periode van uitgebreide ondersteuning geen patches of beveiligingsupdates geleverd, wat veiligheids- en nalevingsproblemen kan veroorzaken en applicaties en het bedrijf van klanten in gevaar kan brengen. Meer informatie is te vinden op de pagina Levencyclusbeleid van Microsoft.

 • We adviseren te upgraden naar de meest recente versies van onze software via Azure of door gebruik te maken van de voordelen van Software Assurance om on-premises te moderniseren (bijvoorbeeld Azure Hybrid Benefit). Zo verlaag je de beveiligingsrisico’s en blijf je reguliere beveiligingsupdates ontvangen. Voor klanten die toch niet in staat zijn de overstap te maken vóór de datum van de beëindiging van de ondersteuning, maken we aanbiedingen bekend om zo een bijdrage te leveren aan de bescherming van data en applicaties na de overgang van de beëindiging van de ondersteuning:

  Verlengde beveiligingsupdates in Azure: klanten die workloads van 2008 en 2008 R2 in de huidige staat migreren naar Azure Virtual Machines (IaaS), krijgen toegang tot verlengde beveiligingsupdates voor zowel SQL Server als Windows Server 2008 en 2008 R2 gedurende drie jaar na de datum van beëindiging van de ondersteuning. Klanten die ervoor kiezen te migreren naar Azure SQL Database Managed Instance (PaaS), krijgen toegang tot continue beveiligingsupdates, aangezien dit een volledig beheerde oplossing is. Klanten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen ook de Azure Hybrid Benefit gebruiken (beschikbaar voor klanten met actieve abonnementen voor Software Assurance of Server) om korting te krijgen op licenties voor Azure Virtual Machines (IaaS) of Azure SQL Database Managed Instance (PaaS).

  Verlengde beveiligingsupdates voor on-premises omgevingen: verlengde beveiligingsupdates blijven ook beschikbaar voor workloads die on-premises of in een gehoste omgeving worden uitgevoerd. Klanten die Windows Server of SQL Server uitvoeren onder licenties met actieve Software Assurance of abonnementslicenties in het kader van een Enterprise Agreement (EA), Enterprise Subscription Agreement (EAS) of een Server & Cloud Enrollment (SCE), mogen verlengde beveiligingsupdates op jaarbasis aanschaffen gedurende drie jaar na beëindiging van de ondersteuning. Klanten kunnen verlengde beveiligingsupdates kopen voor alleen de benodigde servers. Verlengde beveiligingsupdates kunnen direct bij Microsoft of bij licentiepartners van Microsoft worden aangeschaft.

 • In Azure: klanten kunnen per direct workloads migreren naar Azure Virtual Machines en reguliere beveiligingsupdates toepassen tot aan de datum van beëindiging van de ondersteuning. Vanaf dat moment zijn er verlengde beveiligingsupdates beschikbaar zodat ononderbroken dekking wordt gewaarborgd.

  On-premises of gehoste omgevingen: verlengde beveiligingsupdates kunnen vanaf 1 maart 2019 worden aangeschaft bij Microsoft of licentiepartners van Microsoft. De levering van verlengde beveiligingsupdates gaat direct van start na de datum van beëindiging van de ondersteuning.

 • Voor SQL Server 2008 en 2008 R2: Verlengde beveiligingsupdates omvatten de levering van beveiligingsupdates en bulletins met de classificatie "Kritiek" gedurende maximaal drie jaar na 9 juli 2019.

 • Voor Windows Server 2008 en 2008 R2: verlengde beveiligingsupdates omvatten de levering van beveiligingsupdates en bulletins met de classificatie 'Kritiek' en 'Belangrijk' gedurende maximaal drie jaar na 14 januari 2020.

 • Dit aanbod omvat geen technische ondersteuning, maar je kunt Microsoft-ondersteuningsplannen gebruiken voor assistentie bij vragen over 2008 en 2008 R2 voor workloads die vallen onder verlengde beveiligingsupdates.
 • Dit aanbod geldt niet voor nieuwe functies, door klanten aangevraagde hotfixes die geen betrekking hebben op beveiliging, of verzoeken om ontwerpwijzigingen. Microsoft kan er evenwel voor kiezen om niet aan beveiliging gerelateerde reparaties op te nemen indien we dit nodig achten.
 • Er geldt geen terugwerkende kracht voor eventuele updates die in het verleden door de engineeringteams zijn geweigerd.

 • Bezoek de website van MSRC voor meer informatie over wat wordt beschouwd als 'Kritiek' of 'Belangrijk'.

 • Nee, klanten kunnen ervoor kiezen om zo weinig of zo veel 2008 on-premises servers met Software Assurance te voorzien van verlengde beveiligingsupdates als ze nodig hebben.

  In eerdere situaties met betrekking tot de beëindiging van de ondersteuning werden er voor SQL Server alleen Kritieke beveiligingsupdates geleverd en dat was voldoende voor de nalevingsvereisten van onze zakelijke klanten. SQL Server levert niet een algemene maandelijkse beveiligingsupdate. Microsoft zorgt alleen voor on-demand beveiligingsupdates voor SQL Server (GDR's) voor MSRC-bulletins waar SQL Server wordt geïdentificeerd als een getroffen product.

  Als zich situaties voordoen waar nieuwe belangrijke updates voor SQL Server niet worden geleverd en waarbij de klant die updates als kritiek ervaart maar MSRC niet, werken we samen met de klant om een toereikende mitigatieoplossing aan te bevelen voor die situatie.

  In Azure: klanten die Windows Server of SQL Server 2008 en 2008 R2 uitvoeren in Azure Virtual Machines, ontvangen verlengde beveiligingsupdates zonder extra kosten bovenop de uitvoerprijzen van de VM’s. Klanten die migreren naar Azure SQL Database Managed Instance (PaaS) hebben geen verlengde beveiligingsupdates nodig, aangezien dit een volledig beheerde oplossing is die altijd wordt geüpdatet en gepatcht door Microsoft.

  On-premises: klanten met actieve Software Assurance of abonnementslicenties kunnen verlengde beveiligingsupdates kopen tegen 75 procent van de EA-, EAS- en SCE-licenties. Klanten betalen alleen voor de servers die ze moeten dekken, dus ze kunnen de kosten elk jaar verlagen terwijl ze delen van hun omgeving upgraden. Neem contact op met je Microsoft-partner of -accountteam voor meer informatie.

  Gehoste omgevingen: klanten die Windows Server of SQL Server 2008 of 2008 R2 hebben gekocht via een hostingprovider, moeten verlengde beveiligingsupdates direct via Microsoft of een gelicentieerde partner van Microsoft aanschaffen tegen 75% van de jaarlijkse volledige on-premises licentiekosten voor gebruik in de gehoste omgeving. Neem contact op met je Microsoft-partner of -accountteam voor meer informatie.

  Klanten met actieve Software Assurance of abonnementslicenties voor hun servers kunnen verlengde on-premises beveiligingsupdates kopen.

  Klanten kunnen zelf kiezen welke servers moeten worden gedekt.

  Tarieven voor verlengde beveiligingsupdates volgen het licentiemodel van de server. Dekking voor Windows Server wordt bijvoorbeeld gelicentieerd per processor en is vereist voor alle fysieke processoren.

  Verlengde beveiligingsupdates kosten 75% (jaarlijks) van de EA- en SCE-licentietarieven van de laatste versie van SQL Server of Windows Server.

  Dekking is beschikbaar in drie opeenvolgende perioden van 12 maanden volgend op beëindiging van de ondersteuning. Klanten kunnen geen gedeeltelijke perioden aanschaffen (bijvoorbeeld zes maanden). Klanten met EA-verlenging hoeven zich niet te houden aan de jaarlijkse periode voor verlengde beveiligingsupdates.

  Klanten moeten starten met het betalen van het eerste jaar voor verlengde beveiligingsupdates. Klanten kunnen voorgaande jaren aankopen om dekking te verkrijgen voor de daaropvolgende jaren (een klant moet bijvoorbeeld jaar 1 en jaar 2 aanschaffen voor dekking van jaar 2 indien jaar 1 is overgeslagen).

  Verlengde beveiligingsupdates worden per jaar (periode van 12 maanden) betaald vanaf de datum van beëindiging van de ondersteuning. Als een klant bijvoorbeeld gebruikmaakt van het aanbod in de tiende maand van een cyclus, moet hij of zij nog steeds betalen voor het hele jaar, maar krijgt alleen nog nieuwe updates voor de overige twee maanden.

  Premier Support is niet een basisvereiste, maar een aanvullend ondersteuningscontract wordt wel aangeraden als technische ondersteuning vereist is.

  Klanten die migreren naar PaaS hoeven geen verlengde beveiligingsupdates aan te schaffen, aangezien dit een volledig beheerde oplossing is die altijd wordt geüpdatet en gepatcht door Microsoft (bijvoorbeeld Azure SQL Database Managed Instance).

 • De Enterprise- en Standard-editie van SQL Server 2008/2008 R2 en de Datacenter- en Standard-editie van Windows Server 2008/2008 R2 komen voor verlengde beveiligingsupdates in aanmerking, zowel voor de x86- als de x64-versie.

  Ja, klanten met SQL Server of Windows Server 2008 en 2008 R2 moeten gebruikmaken van het meest recente Service Pack om gebruik te kunnen maken van verlengde beveiligingsupdates. Microsoft ontwikkelt alleen updates die kunnen worden toegepast op het laatste Service Pack. Hier zijn de koppelingen naar de laatste service packs:

  Software Assurance is vereist voor klanten die verlengde beveiligingsupdates on-premises willen kopen.

  Op Azure hebben klanten geen Software Assurance nodig om gratis verlengde beveiligingsupdates te krijgen, maar Software Assurance of Server Subscription is wel vereist om Azure Hybrid Benefit te kunnen benutten.

  Er geldt geen deadline voor de migratie van de Windows Server- of SQL Server 2008-workloads naar Azure. We adviseren klanten wel de migratie te voltooien vóór de datum van de beëindiging van de ondersteuning (9 juli 2019 voor SQL Server en 14 januari 2020 voor Windows Server), zodat ze geen verlengde beveiligingsupdates mislopen.

  De kosten voor verlengde beveiligingsupdates worden berekend op basis van het aantal gekochte kernen in de on-premises-omgeving van een klant. Als een klant met SQL Server on-premises acht kernen heeft gekocht en gebruikmaakt van de voordelen van Software Assurance voor een secundaire passieve server met acht kernen, moet die klant verlengde beveiligingsupdates kopen gebaseerd op de acht kernen van SQL Server. Klanten kunnen dan updates toepassen op de gehele omgeving, inclusief de secundaire passieve server.

  Nee. Voor deze oudere versies adviseren we te upgraden naar de meest recente versies, maar klanten kunnen eventueel upgraden naar de versie 2008 of 2008 R2 om van dit aanbod gebruik te maken.

 • Nee, maar klanten kunnen een actief ondersteuningscontract zoals Software Assurance of Premier/Unified Support gebruiken voor een of meerdere relevante on-premises producten om technische ondersteuning te ontvangen als ze ervoor kiezen om on-premises te blijven. Bij hosting op Azure kunnen klanten eventueel een relevant Azure-ondersteuningsplan gebruiken om technische ondersteuning te krijgen.

  Nee, klanten moeten verlengde beveiligingsupdates en een relevant ondersteuningsabonnement aanschaffen om technische ondersteuning te ontvangen voor een product dat verder is dan de verlengde ondersteuningsdatum.

 • Wanneer klanten een ondersteuningsplan hebben:

 • Scenario: klant kan een supportticket openen
 • Antwoord: Ja

 • Scenario: ondersteuningsteam werkt aan het oplossen van het klantprobleem
 • Antwoord: Ja

 • Scenario: ondersteuningsteam achterhaalt de hoofdoorzaak
 • Antwoord: Nee

 • Scenario: ondersteuningsteam meldt een bug of een Design Change Request (DCR)
 • Antwoord: Nee*

 • *Als het probleem gerelateerd is aan een beveiligingsupdate, meldt het ondersteuningsteam een bug voor de klant om het probleem op te lossen.

 • Microsoft doet er alles aan om klanten te helpen bij het upgraden of migreren naar de cloud en wij doen altijd ons uiterste best om een probleem op te lossen met SQL Server en Windows Server 2008 en 2008 R2 dat valt onder de verlengde beveiligingsupdates voor na de datum van beëindiging van de ondersteuning van die producten.

  Nee, klanten moeten verlengde beveiligingsupdates afzonderlijk kopen. De kosten voor verlengde beveiligingsupdates zijn niet opgenomen in de tariefberekening van Unified Support-contracten. Het is echter wel mogelijk om gebruik te maken van Unified Support om technische ondersteuning te ontvangen voor 2008- of 2008 R2-servers via verlengde beveiligingsupdates. Ondersteuning op locatie of proactieve ondersteuning is alleen beschikbaar voor klanten indien dat deel uitmaakt van hun Unified Support-overeenkomst.

  Als uit onderzoek blijkt dat voor de oplossing van een probleem een productverbetering nodig is die in een recente release verkrijgbaar is, wordt de klant verzocht een upgrade uit te voeren naar een meer recente release waarin die mogelijkheid al aanwezig is. Er worden geen nieuwe productverbeteringen toegevoegd aan versies van SQL Server of Windows Server 2008 of 2008 R2.

  Ja, klanten die een nieuwe SQL Server of Windows Server 2008 of 2008 R2 op Azure uitrollen, krijgen verlengde beveiligingsupdates.

  Voor klanten met SQL Server en Windows Server 2008 of 2008 R2, maar zonder Software Assurance, is er de mogelijkheid om te migreren naar Azure en om verlengde beveiligingsupdates gratis te ontvangen.

  Klanten die on-premises moeten blijven, kunnen een nieuwe licentie verkrijgen met Software Assurance en dan hebben ze de mogelijkheid om verlengde beveiligingsupdates aan te schaffen.

  Nee, klanten kunnen geen verlengde beveiligingsupdates kopen voor SQL Server R2 Express of Developer Edition. Ze kunnen echter hun workload migreren naar Azure en de verlengde beveiligingsupdates ontvangen zonder extra kosten.

  Ja, verlengde beveiligingsupdates vervangen het Premium Assurance-aanbod, maar we nemen de voorwaarden van de Premium Assurance in acht voor klanten die deze al hebben aangeschaft.

  Klanten die verlengde beveiligingsupdates of Premium Assurance voor productieservers aanschaffen, kunnen die updates ook toepassen op servers die zijn gelicentieerd onder abonnementen van Visual Studio (MSDN) zonder extra kosten. Premium Assurance en verlengde beveiligingsupdates voor on-premises omgevingen zijn niet beschikbaar voor servers die zijn gelicentieerd onder abonnementen van Visual Studio (MSDN).

Verlengde beveiligingsupdates in Azure en cloud-/hostingomgevingen

Alles uitvouwenAlles samenvouwen

 • Verlengde beveiligingsupdates voor Windows Server en SQL Server 2008 of 2008 R2 worden aangeboden op Azure IaaS zonder extra kosten bovenop de kosten voor Azure Virtual Machines. Voor klanten die workloads migreren naar Azure Virtual Machines, bieden we beveiligingsupdates en bulletins met de classificatie 'Kritiek' en 'Belangrijk' voor Windows Server 2008 en 2008 R2, en met de classificatie 'Kritiek' voor SQL Server 2008 en 2008 R2.

 • Ja, klanten moeten Software Assurance hebben om te profiteren van het BYOL-programma voor SQL Server op Azure Virtual Machines als onderdeel van het License Mobility-programma. Voor klanten zonder Software Assurance adviseren we de migratie naar Azure SQL Database Managed Instance te overwegen voor hun 2008-omgevingen.

  Azure SQL Database Managed Instance is een nieuwe service op Azure die nagenoeg 100 procent compatibiliteit biedt met SQL Server on-premises. Managed Instance biedt ingebouwde mogelijkheden voor grote beschikbaarheid/noodherstel plus intelligente prestatiefuncties en de mogelijkheid om te schalen wanneer het jou uitkomt. Managed Instance biedt ook een versieloze ervaring waarbij handmatig installeren van beveiligingspatches en upgrades niet langer nodig is.

  Zie de prijsgids van Azure voor meer informatie over het BYOL-programma.

 • Klanten kunnen oudere SQL Server-omgevingen verhuizen naar Azure SQL Database Managed Instance, een volledig beheerde dataplatformservice (PaaS) die een versieloze optie biedt om zorgen over datums van beëindiging van de ondersteuning weg te nemen, of naar Azure Virtual Machines om toegang te krijgen tot beveiligingsupdates. Verlengde beveiligingsupdates blijven beschikbaar voor SQL Server 2008 en 2008 R2 in Azure Virtual Machines na de datum van beëindiging van de ondersteuning op 9 juli 2019, voor de aankomende drie jaren. Voor klanten die willen upgraden van SQL Server 2008 en 2008 R2, worden alle latere versies van SQL Server ondersteund. Voor SQL Server 2012 tot 2016 is het vereist dat klanten het laatste Service Pack hebben geïnstalleerd. Vanaf SQL Server 2017 wordt geadviseerd dat klanten de laatste Cumulative Update hebben geïnstalleerd. Let op dat Service Packs niet beschikbaar zijn vanaf SQL Server 2017, alleen Cumulative Updates en GDR's.

  Azure SQL Database Managed Instance is een op exemplaren ingestelde implementatieoptie in SQL Database die de breedste SQL Server-enginecompatibiliteit en native VNET-ondersteuning (virtueel netwerk) biedt, dus je kunt SQL Server-databases migreren naar Managed Instance zonder van apps te wisselen. Het combineert het rijke SQL Server-oppervlak met de operationele en financiële voordelen van een intelligente en volledig beheerde service. Je kunt de nieuwe Azure Database Migration Service gebruiken om SQL Server 2008 en 2008 R2 te verhuizen naar Azure SQL Database Managed Instance met maar weinig of zelfs geen wijzigingen in de applicatiecode.

  Ja, klanten met een actieve Software Assurance kunnen gebruikmaken van de Azure Hybrid Benefit:

 • SQL Server: Klanten kunnen bestaande on-premises licentie-investeringen benutten voor een korting op SQL Server uitgevoerd op Azure SQL Database en Azure Virtual Machines.

 • Windows Server: Klanten kunnen bestaande on-premises licentie-investeringen benutten om te besparen op Azure Virtual Machines.

  Klanten die ervoor kiezen te verhuizen naar Azure IaaS kunnen de besparingen van Azure Hybrid Benefit combineren voor SQL Server en Windows Server voor nog hogere kostenbesparingen.

 • Ja, klanten kunnen SQL Server en Windows Server 2008 of 2008 R2 migreren naar Azure Stack en gratis verlengde beveiligingsupdates ontvangen na de datum van beëindiging van de ondersteuning.

 • SQL Server 2008 SP3 en 2008 R2 SP2, en Windows Server 2008 SP2 en 2008 R2 SP1 worden ondersteund op Azure Stack.

  Azure ondersteunt momenteel geen clustering van gedeelde opslag. Voor advies over het configureren van een SQL Server-exemplaar met grote beschikbaarheid op Azure, raadpleeg je de handleiding over grote beschikbaarheid op SQL Server.

  Voor advies over het optimaliseren van de prestaties van SQL Server op Azure Virtual Machines, raadpleeg je de handleiding over SQL Server-prestaties.

 • Windows Server: wanneer klanten de hostingprovider betalen voor de onderliggende Windows Server-licentie, kunnen zij verlengde beveiligingsupdates bij Microsoft kopen voor gebruik op hun gehoste exemplaren. De prijzen zijn gebaseerd op de prijs van Windows Server Standard per kern, met een minimum van 16 kernen per exemplaar.

  SQL Server: klanten kunnen met License Mobility via Software Assurance ook beveiligingsupdates bij Microsoft kopen voor gebruik in virtuele machines die voorzien zijn van een passende licentie voor uitvoering in een datacenter van een geautoriseerde License Mobility-partner. Raadpleeg de Microsoft Licensing-site voor beschikbaarheid en gebruiksrechten voor het aanbod bij einde ondersteuning.

 • Technische ondersteuning is niet opgenomen in het aanbod voor verlengde beveiligingsupdates. Klanten die vragen hebben, kunnen hun bestaande ondersteuningsovereenkomst gebruiken.

 • Klanten kunnen niet gebruikmaken van verlengde beveiligingsupdates als ze hun SQL Server 2008-omgeving naar een PaaS-implementatie verhuizen via een ander cloudaanbod.

  Klanten die naar virtuele machines (IaaS) willen verhuizen, kunnen gebruikmaken van License Mobility voor SQL Server via Software Assurance om dit te realiseren, en verlengde beveiligingsupdates kopen bij Microsoft om handmatig patches toe te passen voor de SQL Server 2008/2008 R2-exemplaren die worden uitgevoerd in een VM (IaaS) bij een andere cloudleverancier. Gratis updates in Azure is echter een aantrekkelijker aanbod.

Vragen over producten en implementatie

Alles uitvouwenAlles samenvouwen

 • Beveiligingsupdates worden geleverd met behulp van de technologie die op dat moment de marktstandaard is en worden dichter bij de deadline voor beëindiging van de ondersteuning aangekondigd.

 • Exemplaren van Windows Server 2008/R2 die on-premises worden uitgevoerd: klanten ontvangen een aanvullende Multiple Activation Key (MAK) via de portal voor volumelicenties. Klanten kunnen dan zowel de nieuwe MAK-sleutel als alle vereiste service-stackupdates implementeren en daarna verdergaan met hun huidige strategie voor updates en servicing om verlengde beveiligingsupdates te implementeren via Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) of welke oplossing voor patchbeheer dan ook de voorkeur van de klant heeft.

 • Exemplaar van Windows Server 2008/R2 op Azure Virtual Machines: Windows Server detecteert automatisch de VM die wordt uitgevoerd op Azure en schakelt verlengde beveiligingsupdates in om te downloaden en installeren via Windows Update of welke oplossing voor patchbeheer dan ook de voorkeur van de klant heeft. Vooraf gepatchte installatiekopieën van Windows Server 2008 R2 zijn ook beschikbaar in de Azure-galerie.

 • SQL Server 2008/R2 op Windows Server 2008/2008 R2 op VM's van Azure: klanten ontvangen automatisch updates via de bestaande SQL-updatekanalen.

 • SQL Server 2008/R2 op Windows Server 2008/2008 R2 on-premises: klanten kunnen de update downloaden vanaf een privéwebsite voor implementatie op hun on-premises omgevingen. Dit is alleen beschikbaar voor klanten als ze verlengde beveiligingsupdates kopen.

 • Klanten kunnen de tools voor software- en hardware-inventarisatie gebruiken waaraan ze zelf de voorkeur geven. Op de Azure-site voor migratiebeoordeling vind je koppelingen naar tools voor inventarisatie van Microsoft en onze partners.

 • Voor alle voordelen van de cloud kunnen klanten workloads van een on-premises virtuele machine op basis van VMware migreren naar een virtuele machine van Azure met behulp van Azure Site Recovery of de vele tools van partners. Een andere optie is de nieuwe oplossing van VMware op Azure, voor toegewezen hosting.

 • Apps die worden uitgevoerd met of op SQL Server en Windows Server 2008 of 2008 R2 kunnen zonder wijziging van de applicatiecode opnieuw gehost worden op Azure. Klanten die klaar zijn voor de upgrade, ofwel in Azure ofwel on-premises, kunnen zowel de Windows Server-catalogus raadplegen als contact opnemen met hun softwareleverancier voor de matrix met Windows Server- en SQL Server-versieondersteuning.

  Klanten moeten hun applicatie-infrastructuur controleren voordat ze serverapplicaties migreren. Ze kunnen meer leren over het aanbevolen proces in het Azure Migration Center, waar meer informatie staat over hoe services zoals Azure Migrate kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van een gereedheidsbepaling, inclusief een kostenschatting voor de applicatie-infrastructuur in Azure. Als je meer vragen hebt, kun je samenwerken met je Microsoft-partner, Microsoft Services of je accountteam om de gereedheid van applicaties te beoordelen.

 • Klanten kunnen koppelingen naar upgradeadviezen vinden op onze website met informatie over het beëindigen van de ondersteuning of in onze documentatie over Windows Server-upgrades.

 • Klanten kunnen koppelingen naar upgradeadviezen vinden op onze website met informatie over het beëindigen van de ondersteuning en in onze Handleiding databasemigratie.

 • SQL Server 2016 en SQL Server 2017 worden ondersteund op Windows Server 2019. Eerdere versies (SQL Server 2012 en SQL Server 2014) worden niet ondersteund. Aanvullende informatie vind je op de pagina Windows Server 2019 App Compatibility Docs.

 • Azure Site Recovery kan deze virtuele machines migreren naar Azure, maar converteert ze naar een Azure IaaS Gen-1 virtuele machine. Gen-2 wordt op dit moment niet ondersteund.

 • We adviseren het gebruik van een op dat moment verkrijgbare ondersteunde versie van System Center. Voor Windows Server 2008 en 2008 R2 worden de volgende versies van System Center ondersteund:

 • Product: SCOM (System Center Operations Manager) (Guest and Host)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Ja

 • Product: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 as Host)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Nee
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Nee

 • Product: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 as Guest)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Ja

 • Product: Orchestrator*
 • System Center 2012/R2: Nee
 • System Center 2016: Nee
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Nee

 • Product: Service Manager**
 • System Center 2012/R2: Nee
 • System Center 2016: Nee
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Nee

 • Product: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Ja

 • Product: SCCM (System Center Configuration Manager)
 • System Center 2012/R2: Nee
 • System Center 2016: Nee
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Nee

 • *Voor Orchestrator geven de antwoorden in de tabel de onderdelen van Orchestrator aan die worden uitgevoerd op Windows Server 2008 en 2008 R2. De automatiseringstaken in een Orchestrator-runbook kunnen worden uitgevoerd op Windows Server 2008 Server.

 • **Voor Service Manager geven de antwoorden in de tabel de onderdelen van Service Manager aan die worden uitgevoerd op Windows Server 2008 R2.

 • Voor SQL Server 2008 en 2008 R2 worden de volgende versies van System Center ondersteund:

 • Component: SCOM (System Center Operations Manager)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Ja

 • Component: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Semi-jaarlijkse kanaalversie 1801: Ja

Azure Hybrid Benefit voor SQL Server en Windows Server

Alles uitvouwenAlles samenvouwen

 • Azure Hybrid Benefit voor SQL Server stelt klanten in staat om hun bestaande licenties te gebruiken en zo te besparen op Azure Virtual Machines. Klanten met Software Assurance kunnen gebruikmaken van Azure Hybrid Benefit om een lager tarief te betalen voor op SQL Database vCore gebaseerde opties (bijvoorbeeld Managed Instance, op vCore gebaseerde Single Database en op vCore gebaseerde Elastic Pool), SQL Server in Azure Virtual Machines en SQL Server Integration Services (SSIS). Je mag van deze aanbieding gebruikmaken, zelfs als de SKU actief is, maar houd er rekening mee dat het basistarief wordt toegepast vanaf het moment dat je dat selecteert in de portal. Betalingen worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd.

 • Azure Hybrid Benefit voor Windows Server stelt klanten in staat om hun bestaande licenties te gebruiken en zo te besparen op Azure Virtual Machines. Je kunt de aanbieding gebruiken voor Windows Server Datacenter en Standard licentie-edities die zijn gedekt met Software Assurance of Windows Server Subscriptions. Meer informatie over Azure Hybrid Benefit.

 • Azure Hybrid Benefit voor SQL Server helpt je om meer waarde te verkrijgen van je SQL Server-licenties en om tot wel 55% te besparen op SQL Server Integration Services. Je kunt de aanbieding gebruiken voor SQL Server Enterprise Edition en Standard licentie-edities die zijn gedekt met Software Assurance of Windows Server Subscriptions. Je kunt profiteren van je SQL serverlicenties om SQL Server Integration Services-packages uit te voeren op Azure en zo een lager tarief te betalen.

 • Klanten hebben de volgende rechten met Azure Hybrid Benefit voor SQL Server:

 • Omvang licentie:
 • SQL Server Enterprise Edition Core-klanten met SA

 • Wat Azure Hybrid Benefit voor SQL Server biedt:
 • Op vCore gebaseerde SQL Database-opties
 • Kan basistarief betalen voor zowel General Purpose als Business Critical
 • 1 kern on-premises = 4 kernen in General Purpose
 • 1 kern on-premises = 1 kern in Business Critical
 • SQL Server in Azure Virtual Machines
 • 1 kern on-premises = 1 kern Enterprise Edition in Azure Virtual Machine

 • Omvang licentie:
 • SQL Server Standard Edition Core-klanten met SA

 • Wat Azure Hybrid Benefit voor SQL Server biedt:
 • Op vCore gebaseerde SQL Database-opties
 • Kan alleen basistarief betalen voor zowel General Purpose als Business Critical
 • 1 kern on-premises = 1 kern in General Purpose
 • SQL Server in Azure Virtual Machines
 • 1 kern on-premises = 1 kern Standard Edition in Azure Virtual Machines

 • Het primaire verschil in Azure Hybrid Benefit voor SQL Server tussen Azure Virtual Machines en Azure SQL Database is dat het virtualisatievoordeel alleen beschikbaar is op Azure SQL-database. Je kunt gebruikmaken van dit voordeel wanneer je migreert van SQL Server Enterprise edition on-premises naar het serviceniveau Azure SQL Database General Purpose. Voor meer informatie over de verschillen tussen SQL Server in Azure Virtual Machines en Azure SQL Database, lees je de Cloud SQL Options-documentatie.

 • Als een bestaand Azure Hybrid Benefit voor een klant van SQL Server SA afloopt, worden ze verplaatst naar een licentie-inclusieve optie. Dit hangt af van de implementatie van de licentie en de SA-validatie.

 • Deze Hybrid Benefit is alleen beschikbaar voor:

 • SQL Database op vCore gebaseerde serviceniveaus: Managed Instance, Single Database en Elastic Pool
 • SQL Server in Azure Virtual Machines
 • SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Je mag zelfs van deze aanbieding gebruikmaken als de SKU actief is, maar het basistarief wordt toegepast vanaf het moment dat de klant dit selecteert in de portal. Betalingen worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd.

 • Azure Hybrid Benefit voor SQL Server is beschikbaar in alle regio's waar op vCore gebaseerde SQL Database-opties beschikbaar zijn.

 • Azure Hybrid Benefit voor SQL Server en Windows Server kunnen samen worden gebruikt wanneer je SQL Server gebruikt in Azure Virtual Machines. De aanbevolen aanpak is om Azure Virtual Machines te gebruiken met door Microsoft gecertificeerde BYOL SQL Server- installatiekopieën uit de galerie. Op de Azure Portal implementeer je Azure Virtual Machines met door Microsoft gecertificeerde BYOL SQL Server-installatiekopieën uit de galerie. Gebruik vervolgens Powershell-opdrachten om Azure Hybrid Benefit te activeren voor Windows Server.

  In Azure SQL Database hoef je alleen Azure Hybrid Benefit te gebruiken voor SQL Server, omdat het besturingssysteem is geabstraheerd van de gebruiker. Je kunt Azure Hybrid Benefit activeren via de Azure Portal door te verklaren dat je voldoende actieve licenties met Software Assurance hebt.

 • Nee, de 90 dagen licentietoewijzingsregel in de Productvoorwaarden is van toepassing op License Mobility op gehoste VM-instanties. Dat scenario is niet van toepassing voor Managed Instance, wat een volledig beheerde databaseservice is.

 • Momenteel bieden we klanten met SQL Server en Software Assurance en License Mobility voordelen waardoor ze hun licenties opnieuw kunnen toewijzen aan gedeelde servers van derde partijen. Dit voordeel kan worden gebruikt op niet-beheerde aanbiedingen in de cloud (bijvoorbeeld VM/hosted). De klant moet zijn eigen media meebrengen en alle formulieren voor nalevingsvereisten invullen voor de cloudaanbieders. Klanten krijgen maximaal één processor in de cloud voor elke processor die ze on-premises hebben en kunnen alleen hun specifieke editie uitvoeren (bijvoorbeeld Standard kan alleen Standard Edition in the cloud uitvoeren).

 • Azure Hybrid Benefit stelt je in staat om:

 • Je licenties te verplaatsen naar een volledig beheerd PaaS-product. Wij hebben de enige cloud met deze mogelijkheid. AWS RDS-licentiemobiliteit is nu verboden.
 • 4 kernen in de cloud voor elke kern on-premises voor klanten van Enterprise Edition in General Purpose.
 • De licentie mag 180 dagen dubbel worden gebruikt voor on-premises en in de cloud.
 • Geen vereisten voor het indienen van papieren voor licentienalevingsvereisten, gewoon een vinkje in de portal.

 • Voor alle klanten die een gehoste oplossing willen, is er Azure Hybrid Benefit for SQL Server + Azure Hybrid Benefit voor WS tegen de beste tarieven: dit kan je alleen doen op Azure.

Back To Top
close-button