Overslaan naar hoofdinhoud

Azure-technologie in uw datacenter

Wanneer het Windows Azure Pack in uw datacenter is geïnstalleerd, wordt het met System Center en Windows Server geïntegreerd om de volgende voorzieningen te bieden:

Beheerportal voor tenants

Deze met Microsoft Azure compatibele, aanpasbare selfserviceportal biedt inrichting, bewaking en beheer van services zoals websites, virtuele machines en Service Bus.

Beheerportal voor beheerders

Met deze portal kunnen beheerders resource-clouds, gebruikersaccounts, tenantaanbiedingen, quota en prijzen configureren en beheren.

Servicebeheer-API

De servicebeheer-API is een REST-API die de basis vormt voor de voorzieningen van het beheerportal en toegang tot services en verschillende integratiescenario's ondersteunt, waaronder aangepaste portals en factureringssystemen.

Websites

Deze service is compatibel met Microsoft Azure-websites en zorgt voor een compact, schaalbaar, gedeeld webhostingplatform voor ASP.NET-, PHP- en Node.js-webtoepassingen. De service bevat een aanpasbare webtoepassingengalerij van populaire open-sourcewebtoepassingen en integratie met bronbeheersystemen voor speciaal ontwikkelde websites en toepassingen.

Virtuele machines

Deze service biedt IaaS-voorzieningen (Infrastructure-as-a-Service) voor virtuele Windows- en Linux-machines op basis van Windows Hyper-V en System Center. De service bevat een sjabloongalerij voor virtuele machines, schaalopties en voorzieningen voor virtuele netwerken.

Service Bus

Deze service is compatibel met Microsoft Azure Service Bus en zorgt voor betrouwbare berichtenservices tussen gedistribueerde toepassingen. De service bevat voorzieningen voor wachtrijen en op onderwerp gebaseerde publicatie/abonnementen.

Automatisering en uitbreidingsmogelijkheden

Het Windows Azure Pack biedt ook voorzieningen voor automatisering en integratie van aanvullende aangepaste services in het servicesframework, waaronder een runbook-editor en uitvoeringsomgeving.

Database as a Service

Deze service voorziet in DBaaS-voorzieningen (Database-as-a-Service) voor SQL Server- en MySQL-databaseservers. Deze voorziening wordt gebruikt door webtoepassingen in de Websites-service en in meer algemene zin door andere toepassingen.

Back To Top