Dynamics 365
Help en training
Search

Een rapport maken, bewerken of kopiëren met de wizard Rapport

Alle rapporten die met de wizard Rapport worden gemaakt, zijn op Fetch gebaseerde rapporten.

 1. Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365.

  Uw beveiligingsrol bekijken

 2. Ga naar Rapporten.

 3. Als u een nieuw rapport wilt toevoegen, klikt u op Nieuw.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Rapport: Nieuw rapport in de lijst Rapporttype de optie Rapport van de wizard Rapport en klik vervolgens op Wizard Rapport.

  Met de wizard Rapport kunt u alleen rapporten bewerken die met de wizard zijn gemaakt.

 5. Selecteer het startpunt voor uw rapport.

  1. Selecteer om een nieuw rapport aan te maken Een nieuw rapport starten.

   -OF-

   Als u wilt beginnen met het kopiëren of bewerken van een bestaand rapport, klikt u op Beginnen met bestaand rapport en schakelt u het selectievakje Bestaand rapport overschrijven in.

  2. Klik op Next.

 6. Voer de naam van het rapport in en geef op welke recordtypen in het rapport worden gebruikt.

  Bij deze stap wordt aangegeven waar de gegevens in het rapport vandaan komen. U kunt gegevens opnemen van een of twee recordtypen of gegevens van gerelateerde records.

  1. Gegevens in de velden invoeren:

   • Naam rapport Deze waarde wordt weergegeven in het gebied Rapporten.

   • Primair recordtype Gegevens van alle velden in dit recordtype en gerelateerde recordtypen zijn beschikbaar wanneer u criteria definieert voor op te nemen records.

   • Gerelateerd recordtype Als u gegevens van een gerelateerd recordtype wilt weergeven, selecteert u hier een extra recordtype.


   Pas op

   Vermijd het om gegevens te selecteren van een gerelateerd recordtype dat niet vereist is, aangezien het laden van het rapport hierdoor langer duurt.


  2. Klik op Volgende.

 7. Definieer een filter om te bepalen welke records in uw rapport worden opgenomen.

 8. Uw rapportgegevens indelen en opmaken

 9. De basisindeling van het rapport selecteren.

  • Alleen tabel. Hiermee krijgt u een tabel die wordt gegroepeerd en gesorteerd zoals u opgeeft.

  • Grafiek en tabel. Hiermee wordt zowel een grafiek als een tabel weergegeven.

   • Tabel onder diagram weergeven op dezelfde pagina. Als u de grafiek selecteert, gebeurt er niets.

   • Geef een diagram weer. Klik op een diagramgebied als u de betreffende gegevens wilt weergeven.. Als u een gebied in de grafiek selecteert, wordt een tabel weergegeven met details voor die sectie van de grafiek.

 10. Klik op Volgende.

 11. Als het rapport een grafiek bevat, geeft u het grafiektype op en bepaalt u hoe de gegevens in de grafiek worden weergegeven.

  1. Selecteer het grafiektype en klik vervolgens op Volgende.

   In het gebied Diagramvoorbeeld ziet u hoe de gegevens worden weergegeven.

   • Voor verticale en horizontale staafdiagrammen en lijndiagrammen geeft u op welke gegevens voor elke as moeten worden weergegeven:

    • Selecteer in de sectie Kolomas (X) opmaken het veld dat u voor de X-as wilt gebruiken en het label dat u op de grafiek voor het veld wilt weergeven.

    • In de sectie Waardeas (Y) opmaken kunt u twee velden selecteren. Voor elk veld kunt u een label opgeven dat op de grafiek wordt weergegeven.

    • Geef in de sectie Labels en legenda opmaken op of u de gegevenslabels en een legenda wilt weergeven of niet.

   • Voor cirkeldiagrammen geeft u de segmenten en waarden voor de grafiek op.

    • Voor segmenten moet u een van de groeperingen in uw rapport selecteren.

    • Voor waarden moet u een numerieke kolom met een overzichtstype selecteren.

  2. Klik op Next.

 12. Bekijk het overzicht van het rapport, klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 13. Wanneer u het rapport hebt gedefinieerd, keert u terug naar het formulier Rapport en werkt u desgewenst de naam en de beschrijving van het rapport bij en bepaalt u waar het rapport wordt weergegeven.

 14. Test het rapport. Klik op het tabblad Rapporten in de groep Acties op Rapport uitvoeren. Bewerk het rapport, indien nodig.

 15. Maak het rapport beschikbaar voor andere gebruikers.Meer informatie: Bepalen wie een rapport mag gebruiken


Opmerking

 • Als u een bestaand rapport wilt bewerken dat met de wizard Rapport is gemaakt, selecteert u eerst het rapport. Klik vervolgens in de groep Recordbeheer op Bewerken. Klik vervolgens op Wizard Rapport.

 • Alle rapporten die met de wizard Rapport zijn gegenereerd, worden liggend afgedrukt.

 • Als u gegevens moet wijzigen op het tabblad Algemeen of Beheer voor een nieuw rapport, wacht u totdat het rapport is opgeslagen voordat u de wijzigingen aanbrengt. Wijzigingen op deze tabbladen die zijn aangebracht voordat het rapport is opgeslagen, worden genegeerd.


Van toepassing op

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013