Microsoft Dynamics CRM Help en training
Microsoft Dynamics
CRM Help en training
Search Microsoft Dynamics CRM Help en training

Een grafiek maken of bewerken

Presenteer grote hoeveelheden informatie op een inzichtelijkere en grafische wijze in uw organisatie door nuttige grafieken te maken in Microsoft Dynamics CRM.

Een grafiek maken

 1. Ga naar uw werkgebied. (Hoe kom ik daar?)

 2. Open de grafiekontwerper:

  Als u de CRM-webtoepassing gebruikt:

  1. Kies aan de rechterkant op het deelvenster Grafieken.

  2. Kies in het gebied Grafieken de optie Nieuwe grafiek+.


  Als u CRM voor Outlook gebruikt:

  • Klik op het tabblad Grafieken in de groep Grafieken op Nieuwe grafiek.

 3. Definieer de eigenschappen van de grafiek.

  Opgeven hoe u de grafiek wilt weergeven

  1. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst onder Legendagegevens (reeks) een veld om weer te geven op de as van de serie.

  2. Klik in de vervolgkeuzelijst Statistisch op de optie waarop u het veld wilt groeperen dat u hebt geselecteerd in Legendagegevens (reeks).

   Bij niet-numerieke velden kunt u alleen Telling: Alle of Telling: niet-leeg selecteren. Bij niet-numerieke velden kunt u alleen Telling: Alle, Telling: niet-leeg, Gem, Max, Min of Som selecteren.

   NULL-waarden worden niet meegenomen bij de berekening van het minimum, het maximum en het gemiddelde van gegevens. Nullen (0) worden echter wel meegenomen. Als u bijvoorbeeld de volgende gegevens hebt:

   Records

   Potentiële klant

   Vastgestelde waarde

   Verkoopkans 1

   Account 1

   Nul

   Verkoopkans 2

   Account 1

   250

   Verkoopkans 3

   Account 2

   0

   Verkoopkans 4

   Account 2

   250

   Het gemiddelde voor Account 1 is 250, omdat de NULL-waarde niet is gebruikt. Het gemiddelde voor Account 2 is 125, omdat de nul is gebruikt.

  3. Als u een diagram wilt maken met meerdere reeksen, kiest u het pictogram Reeks toevoegen, selecteert u een ander veld om op de reeksas weer te geven en selecteert u een statistische optie voor deze reeks.

  4. Als u het diagramtype voor een reeks wilt wijzigen, selecteert u de reeks, klikt u op het pictogram Huidig diagramtype voor deze reeks en selecteert u een diagramtype.

  5. Als u items in een diagram wilt stapelen, klikt u op het diagramtype en vervolgens op Gestapeld of 100% gestapeld. U kunt items alleen stapelen in een staaf-, kolom- of vlakdiagram.

  6. Als u alleen de bovenste items in het diagram wilt weergeven, klikt of tikt u op het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor bovenste X > Bovenste 3 of Bovenste 5 of Aangepast om een ander nummer op te geven. Als u bijvoorbeeld alleen de drie bovenste verkoopkansen wilt weergeven, gegroepeerd op potentiële klanten, kiest u het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor bovenste X > 3.

   -OF-

   Als u alleen de onderste items in het diagram wilt weergeven, kiest u het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor onderste X > Onderste 3 of Onderste 5 of Aangepast om een ander nummer op te geven.

  7. Selecteer in de lijst onder Horizontaal (categorie) het veld om weer te geven op de categorieas.

  8. Als u een vergelijkingsdiagram met meerdere categorieën wilt maken, kiest u het pictogram Categorie toevoegen en selecteert u een ander veld om weer te geven op de categorieas.

   U kunt aan een vergelijkingsgrafiek slechts twee categorie-items en één reeksitem opnemen.

  9. Kies bij velden van het type datetime de optie waarop u het veld wilt selecteren dat u als categorie hebt geselecteerd.

  Er wordt een naam aan de grafiek toegewezen op basis van velden die u voor de reeks- en categorieas hebt gekozen.

 4. Als u een andere naam voor de grafiek wilt opgeven, kiest u de naam van de grafiek om deze te bewerken.

 5. Als u de grafiek wilt opslaan in de grafiekontwerper, kiest u Opslaan.

De gegevens voor de grafiek worden opgehaald uit de weergave die voor een recordtype is geselecteerd. Een grafiek wordt automatisch bijgewerkt telkens wanneer u de weergave in de lijst met records wijzigt. Als de grafiek enige tijd niet-actief is geweest, kunt u echter het beste Grafiek vernieuwen op het tabblad Grafieken kiezen, zodat de gesynchroniseerde gegevens worden weergegeven in de grafiek en de lijst met records.

Een grafiek bewerken

 1. Ga naar uw werkgebied. (Hoe kom ik daar?)

 2. Open de grafiekontwerper:

  Als u de CRM-webtoepassing gebruikt:

  1. Kies aan de rechterkant op het deelvenster Grafieken.

  2. Kies in het grafiekengebied de lijst met grafieken en vervolgens de grafiek die u wilt bewerken en kies vervolgens de knop Grafiek bewerken.


  Als u CRM voor Outlook gebruikt:

  1. Kies op het tabblad Grafieken, in de groep Indeling, Deelvenster Grafieken > Rechts of Boven.

  2. Kies in het grafiekengebied de lijst met grafieken en vervolgens de grafiek die u wilt bewerken en kies vervolgens in de groep Grafieken de optie Grafiek bewerken.

 3. Wijzig de eigenschappen van de grafiek. Voor meer informatie, raadpleegt u stap 3 in de sectie Een grafiek maken.

Van toepassing op

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Was deze informatie nuttig?