Dynamics 365
Help en training
Search

Accounts, potentiële klanten of andere gegevens importeren

Ongeacht of uw gegevens zijn opgeslagen in werkbladen, databases of andere systemen, u wilt de gegevens waarschijnlijk importeren in Microsoft Dynamics 365 zodat u al uw klantgegevens op één plaats kunt bijhouden.

U kunt elk type gegevens, zoals accounts, potentiële klanten of verkoopkansen en zelfs activiteiten of aanvragen, importeren. (De verschillende soorten informatie worden "recordtypen" genoemd.)


Opmerking

Uw import mislukt als u een sjabloon gebruikt die u vanuit Dynamics 365 hebt geëxporteerd, er een nieuwe kolom aan toevoegt en dan probeert de gegevens terug te importeren in Dynamics 365 (online).Opmerking

Wilt u contactpersonen importeren?Meer informatie: Contactpersonen importeren


Stap 1: Maak uw importbestand gereed

Als eerste moet u dan uw gegevens opnemen in een bestand.

Zorg ervoor dat uw gegevens zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn bij het maken van het importbestand. Vul eventueel ontbrekende informatie in en controleer of namen en andere gegevens goed zijn gespeld.

Deze indelingen worden ondersteund:

 • Door komma's gescheiden waarden (.csv)

 • Tekst (.txt)

 • Gecomprimeerd (.zip)

 • Excel-werkblad 2003 (.xml)

 • Excel-werkmap (.xlsx)

De maximumbestandsgrootte voor zip-bestanden is 32 MB. Voor de andere indelingen, is de maximale toegestane bestandsgrootte 8 MB.


Tip

Als u een grotere hoeveelheid gegevens moet importeren, raadpleegt u MSDN: Gegevens importeren voor nadere details.

U kunt meerdere importbestanden toevoegen aan één zip-bestand en het zip-bestand vervolgens importeren om alle bestanden tegelijk over te brengen. Als bijvoorbeeld verschillende verkopers potentiële klanten van een vakbeurs invoeren in verschillende werkbladen kunt u deze in één zip-bestand verzamelen voor import.

Voor de beste resultaten is het verstandig om ervoor te zorgen dat u (of uw Dynamics 365-beheerder, als dat iemand anders is) bepaalde regels hebt om eventuele duplicaten te verminderen (zogenaamde regels voor duplicatendetectie) wanneer u de gegevens importeert.Meer informatie: Duplicatendetectie instellen om uw gegevens schoon te houden


Stap 2: De wizard Gegevens importeren uitvoeren

U gaat gebruikmaken van de wizard Gegevens importeren om het bestand te importeren.

 1. Ga naar Instellingen > Gegevensbeheer.

 2. Kies Imports > Gegevens importeren.

 3. Blader naar de map waar u het importbestand hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en kies vervolgens Openen. Kies vervolgens Volgende.


  Tip

  U kunt slechts één bestand tegelijk importeren. Als u meer bestanden wilt importeren, voert u de wizard later opnieuw uit of voegt u al uw importbestanden aan één zip-bestand toe.


 4. Controleer de bestandsnaam en als het bestand de indeling .xlsx, .xml, .csv, .txt of .zip heeft, controleert u of de veld- en gegevensscheidingstekens goed zijn. Kies vervolgens Volgende.


  Opmerking

  Meestal kunt u de standaardscheidingstekens accepteren.


 5. Selecteer hoe de wizard bepaalt welke velden moeten worden gebruikt voor de gegevens.

  • Selecteer Standaard (Automatische toewijzing) als u wilt dat de wizard automatisch de corresponderende velden in Microsoft Dynamics 365 vaststelt. Als de wizard geen veld kan vinden, kunt u dit zelf "toewijzen".

   -- OF --

  • Selecteer Voor algemene gegevens voor contactpersoon en account als uw importbestand contactpersonen en accounts bevat (en contactpersonen het belangrijkste type gegevens zijn).

   -- OF --

  • Selecteer Voor BCM 2010 als uw importbestand uw contactpersonen van Microsoft Outlook 2010 met Business Contact Manager bevat.

   -- OF --

  • Selecteer een aangepaste gegevenstoewijzing, indien beschikbaar voor uw organisatie. (U ziet deze in de lijst als ze beschikbaar zijn.)

 6. Kies Volgende.

 7. Selecteer, wanneer u hierom gevraagd wordt, in de vervolgkeuzelijst Recordtypen van Microsoft Dynamics 365 het type records dat u importeert, bijvoorbeeld Account of Potentiële klant. Kies vervolgens Volgende.

 8. Voor elk recordtype met een waarschuwingspictogram wijst u het veld in uw importbestand toe aan een overeenkomstig veld in Microsoft Dynamics 365. Blader om de hele lijst te bekijken. Kies vervolgens Volgende.

 9. Bekijk het overzicht en kies vervolgens Volgende.

 10. Selecteer extra importinstellingen.

  • Als de wizard Gegevens importerennen dubbele records mag importeren, selecteert u in de sectie Duplicaten toestaan de optie Ja.


   Pas op

   In de meeste gevallen moet u deze optieset op Nee laten staan zodat er geen dubbele egevens worden geïmporteerd.


  • Als u wilt opgeven wie de eigenaar van de geïmporteerde records is, kiest u in de sectie Eigenaar voor de geïmporteerde records selecteren de knop Opzoeken. Selecteer Meer records opzoeken, typ de naam van de persoon en kies vervolgens Toevoegen.


   Opmerking

   Hoe bepaalt u wie de "eigenaar" van de geïmporteerde gegevens moet zijn? Meestal is de eigenaar degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van acties op de gegevens. Hier volgt een voorbeeld: Als uw importbestand contactpersonen bevat die u bij een beurs en u wilt een gebruiker toewijzen om op te volgen deze selecteer contactpersonen toewijzen, de betreffende persoon voor de eigenaar. Als u iemand buiten uzelf als eigenaar van de geïmporteerde records wilt toewijzen, moet uw beveiligingsrol zijn machtigingen om records voor de gebruiker te maken. Als u over onvoldoende bevoegdheden beschikt, wijst de wizard u standaard als eigenaar van de geïmporteerde records.


  • Voor het importeren wilt opslaan zodat u deze opnieuw gebruiken, een naam voor de instellingen (een gegevenstoewijzing genoemdf).

   De volgende keer dat u de Gegevens Importerennenwizard uitgevoerd, moet u de nieuwe gegevenstoewijzing zien die onder Aangepaste toewijzingen wordt weergegeven.

 11. Kies Indienen.

 12. Om te controleren dat de wizard is geslaagd kiest u Imports en bekijkt u het rapport. Anders klikt u op Voltooien.

Van toepassing op

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013