Dynamics 365
Help en training
Search

Stel duplicatendetectieregels op om uw gegevens opgeschoond te houden

Om de integriteit van uw gegevens te waarborgen, is het verstandig om regels te implementeren om dubbele records in het systeem tot een minimum te beperken.Microsoft Dynamics 365 bevat standaardduplicatendetectieregels voor accounts, contactpersonen en potentiële klanten, maar niet voor andere recordtypen. Als u het systeem duplicaten wilt laten detecteren voor andere recordtypen, moet u een nieuwe regel te maken.

Nadat u duplicatendetectieregels voor uw organisatie hebt gemaakt, moet u deze inschakelen.

 1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider hebt of soortgelijke machtigingen.

  Uw beveiligingsrol bekijken

  1. Volg de stappen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

  2. Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

 2. Ga naar Instellingen > Gegevensbeheer.

 3. Kies Duplicatendetectieregels.

 4. Als u een nieuwe duplicaatdetectieregel wilt maken, klikt u op Nieuw. Typ een naam en beschrijving.

  –OF–

  Als u een niet-gepubliceerde bestaande duplicaatdetectieregel wilt bewerken, kiest u de duplicaatdetectieregel.

  –OF–

  Om een gepubliceerde duplicatendetectieregel aan te passen, selecteer de regel. Kies in het menu ActiesPublicatie ongedaan maken en kies de regel.

 5. Selecteer de criteria die u wilt gebruiken om een record als duplicaat te markeren.

  1. Als u een nieuwe regel maakt:

   • Klik in de sectie Criteria voor duplicaatdetectieregels in de lijst Basisrecordtype op het type record waarop deze regel van toepassing is. Bijvoorbeeld, selecteer Contactpersonen.

   • Klik of tik in het vak Overeenkomend recordtype op het type record om te vergelijken. In de meeste gevallen zult u er waarschijnlijk hetzelfde recordtype voor Basisrecordtype en Overeenkomend recordtype gebruiken. Het is ook nuttig verschillende recordtypen kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld, u kunt het veld E-mail in E-mail bij Contactpersonen in het veld Leads.

  2. Als u wilt dat de regel alleen rekening houdt met actieve records bij het detecteren van duplicaten, schakelt u het selectievakje Inactieve overeenkomende records uitsluiten in. U moet dit selectievakje ook inschakelen als de criteria voor uw duplicaatdetectieregel zijn gebaseerd op een statusveld.

  3. Als u de regel hoofdlettergevoelig wilt maken, schakelt u het selectievakje Hoofdlettergevoelig in.

  4. Als u verschillende recordtypen hebt geselecteerd als basis- en overeenkomstrecordtype, klikt u voor elk nieuw criterium in de kolom Basisrecordveld op Selecteren en kiest u vervolgens een veldnaam. Klik in dezelfde rij in de kolom Overeenkomend recordveld op Selecteren en kies vervolgens een veldnaam.

   - OF -

   Als u dezelfde recordtypen hebt geselecteerd als basis- en overeenkomstrecordtype, klikt u voor elk nieuw criterium in de kolom Veld op Selecteren en kiest u vervolgens een veld.

  5. Klik in dezelfde rij in de kolom Criteria op Selecteren en klik vervolgens op een operator. Selecteer bijvoorbeeld Exacte overeenkomst.

  6. Als u Overeenkomende eerste tekens of Overeenkomende laatste tekens hebt opgegeven, klikt u in de kolom Aantal tekens op Waarde invoeren en voert u vervolgens het aantal tekens in dat moet worden vergeleken.

  7. Als u niet wilt dat de regel lege velden (nullwaarden) detecteert als gelijk tijdens het identificeren van duplicaten, schakelt u het selectievakje Lege waarden negeren in.


  Belangrijk

  Als de duplicaatdetectieregel maar één voorwaarde bevat, worden lege waarden genegeerd tijdens duplicaatdetectie.


  Het aantal criteria dat u kunt selecteren, wordt bepaald door het aantal tekens dat kan worden opgeslagen in de matchcode voor de record. Tijdens het toevoegen van criteria houdt u de waarde voor Huidige lengte matchcode in de gaten. Deze ziet u onderaan de criteriumlijst.

 6. Als u gereed bent met het bewerken van het formulier, kiest u Opslaan en sluiten.

 7. U stelt de nieuwe of gewijzigde duplicaatdetectieregel beschikbaar door deze te selecteren en Publiceren te kiezen.

  Als u een duplicaatdetectieregel publiceert, wordt een matchcode gemaakt voor elke record in het overeenkomende recordtype voor deze regel. U kunt slechts vijf regels voor hetzelfde basisrecordtype (Account bijvoorbeeld) publiceren. U zou misschien een bepaalde regel verwijderen of de publicatie hiervan ongedaan maken als u tegen het limiet aanloopt.


Opmerking

 • U wordt aangeraden de duplicatendetectiecriteria in te stellen voor een veld dat unieke waarden heeft (bijvoorbeeld E-mail).

 • U kunt meerdere duplicaatdetectieregels hebben voor een recordtype.