Dynamics 365
Help en training
Search

Op de hoogte van klantnieuws blijven met de activiteitsfeed

Controleer realtime updates in de activiteitsfeed om op de hoogte te blijven van verkopen met hoge omloopsnelheid, klantprojecten en marketingcampagnes in uw organisatie.

U vindt de activiteitsfeed op het dashboard onder de kop Nieuwe functies.

De activiteitsfeed bevat het automatische updates over het werk dat uw collega's doen. U kunt er ook voor kiezen om updates van maximaal 1.000 contactpersonen, collega's en klantenrecords te "volgen" die u het meest interesseren.

Een bericht leuk of niet leuk vinden in de activiteitsfeed

 1. Wijs onder Nieuwe functies het bericht aan.

 2. Klik op Vind ik leuk of Vind ik niet meer leuk.

Onder een bericht ziet u het aantal mensen die het leuk vinden en de namen van personen die het bericht als laatste leuk hebben gevonden. Klik op de teller om meer namen te zien te krijgen.

Opmerkingen maken over het bericht van iemand in de activiteitsfeed

 1. Wijs onder Nieuwe functies het bericht aan.

 2. Klik op Antwoorden.

  Typ uw opmerking. U kunt maximaal 250 tekens gebruiken.

Een contactpersoon, account, potentiële klant of andere klantgegevens volgen of niet meer volgen

Behalve alle automatische berichten in de activiteitsfeed bekijken, kunt u klanten en andere typen records volgen om realtime updates van de Microsoft Dynamics 365-klantgegevens te bekijken die u het meest interesseren.

 1. Open de contactpersoon, account, potentiële klant of ander type record die u wilt volgen.

 2. Klik op Meer opdrachten ().

 3. Klik op Volgen of Volgen ongedaan maken.

Een collega volgen of het volgen van een collega ongedaan maken

 1. Klik op uw dashboard op Geavanceerd zoeken.

 2. Klik in de vervolgkeuzelijst Zoeken op de optie Gebruikers.

 3. Klik in de groep Weergeven op Resultaten.

 4. Klik op de naam van de persoon.

 5. Klik op Meer opdrachten ().

 6. Klik op Volgen of Volgen ongedaan maken.

Bepalen welke typen berichten u in de activiteitsfeed ziet

Boven aan de activiteitsfeed kunt u bekijken welke opdrachten u kunt gebruiken om te bepalen of u berichten over alles wat u volgt wilt weergeven of een kleinere deelverzameling.

 • Selecteer onder Nieuwe functies een van de volgende opties:

  • Alle records en selecteer vervolgens het type records

  • Beide om automatische berichten en berichten voor de andere dingen die u volgt weer te geven

  • Automatische berichten om alleen automatische berichten weer te geven

  • Berichten van gebruikers om alleen de dingen te zien u hebt gekozen om te volgen

De volgorde wijzigen waarin de recordtypen worden weergegeven in uw activiteitsfeed

U kunt de volgorde wijzigen waarin de recordtypen worden weergegeven in uw activiteitsfeed zodat de items die u het meest interesseren bovenaan verschijnen.

 1. Klik onder Nieuwe functies op de optie Alle records.

 2. Klik op Deze lijst wijzigen ( ).

 3. Selecteer in het dialoogvenster Mijn filters de recordtypen die u wilt wijzigen.

 4. Klik op Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen om de volgorde te wijzigen waarin de recordtypen worden weergegeven.

 5. Sluit het dialoogvenster.

Sneltoetsen gebruiken in activiteitsfeeds

Gewenste actie

Toets

Een bericht indienen

Alt + P

Een statusupdate posten

Alt + S

Volgen of niet meer volgen

Alt + L

Een geselecteerd bericht of geselecteerde opmerking verwijderen

Alt + L

Een verwijdering annuleren

Alt + C

Van toepassing op

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013