Dynamics 365
Help en training
Search

Regels voor duplicaatdetectie in- of uitschakelen voor de hele organisatie

Ter waarborging van de integriteit van uw gegevens is het verstandig om enkele regels te implementeren om eventuele dubbele records in het systeem tot een minimum te beperken. Houd er rekening mee dat nadat u duplicaatdetectieregels heeft ingesteld, u deze moet inschakelen.

 1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider hebt of soortgelijke machtigingen.

  Uw beveiligingsrol bekijken

  1. Volg de stappen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

  2. Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met de systeembeheerder.

 2. Ga naar Instellingen > Gegevensbeheer.

 3. Kies Instellingen duplicatendetectie.

 4. Schakel het selectievakje Duplicaatdetectie inschakelen in of uit.


  Opmerking

  Als uw systeem een groot aantal records bevat, kan de duplicaatdetectie negatieve gevolgen hebben voor de prestaties.


 5. Als u duplicaatdetectie aanzet, schakel de selectievakjes in of uit als duplicaten worden gedetecteerd:

  • Wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt

   Het systeem controleert op duplicaten wanneer gebruikers nieuwe records invoeren.


   Belangrijk

   Bovendien worden geen duplicaten gedetecteerd als een gebruiker twee records samenvoegt, een potentiële klant converteert, een record activeert of deactiveert of een voltooide activiteit opslaat.


  • Wanneer pn_microsoftcrm voor pn_Outlook_short van offline naar online gaat.

   Voor gebruikers van Microsoft Dynamics 365 voor Outlook, detecteert het systeem duplicaten als de gebruiker zijn gegevens synchroniseert nadat hij oflin heeft gewerkt, zolang als de gebruiker duplicaatdetectie heeft ingeschakeld in Outlook. Om duplicaatdetectie in te schakelen in Outlook kiest u Bestand > Dynamics 365 > Opties. Kies het tabblad Lokale gegevens en schakel vervolgens het selectievakje Duplicatendetectie inschakelen bij de overgang van offline naar online in.

  • Tijdens gegevensimport

   Als u de wizard Gegevens importeren gebruikt om contactpersonen, mogelijke klanten, accounts of andere typen gegevens in te voeren, detecteert de wizard eventuele dubbele records, zolang duplicaatdetectie is ingeschakeld.Meer informatie: Accounts, potentiële klanten of andere gegevens importeren

 6. Kies OK.