Microsoft-certificeringsexamens

Microsoft-certificering kan u van het begin van uw carrière naar het hoogtepunt ervan brengen. Certificering kan uw zichtbaarheid vergroten, u onderscheiden van uw collega's en u erkenning geven voor uw kennis en vaardigheden.

Registreren voor een MCP-examen (Microsoft Certified Professional)

U kunt u op twee manieren registreren voor een examen:

 • Voor MOS-examens (Microsoft Office Specialist) en MTA-examens (Microsoft Technology Associate) die worden verzorgd door academische centrums, gaat u naar Certiport.
 • Voor alle andere Microsoft-certificeringspaden en MTA-examens die worden verzorgd door commerciële instellingen, meldt u zich aan en selecteert u uw examen om dit te plannen bij Pearson VUE.
Voorbereiding voor de examens

De pagina met examengegevens voor elk examen bevat een gedeelte 'Gemeten vaardigheden' dat u kunt bekijken, evenals een lijst met hulpmiddelen ter voorbereiding en informatiebronnen van Microsoft. De beste manier om u voor te bereiden op een examen is door de vaardigheden te oefenen die in de voorbereiding worden genoemd. Er is praktijkervaring met de technologie vereist om voor Microsoft-certificeringsexamens te slagen. Extra informatiebronnen ter voorbereiding zijn beschikbaar bij Microsoft Virtual Academy en op studiegroepforums.

Hier volgt een voorbeeld van de pagina met examengegevens voor een populair Windows Server-examen.

Er zijn extra informatiebronnen die u op weg kunnen helpen:

Training

Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt

Zoek gratis online training bij Microsoft Virtual Academy

Oefentests

Overige informatiebronnen

Examenvormen en typen vragen

Om de beveiliging van examens en de waarde van onze certificeringen te beschermen, maken we de vorm van het examen en het type vragen niet bekend vóór het examen. Het examen kan de volgende zaken bevatten:

Microsoft introduceert voortdurend innovatieve testtechnologieën en vraagtypen en behoudt het recht om deze zonder voorafgaande kennisgeving in examens te introduceren.

Examenontwikkeling

Microsoft-certificeringsexamens worden zorgvuldig ontwikkeld met input van professionals, en weerspiegelen de manier waarop Microsoft-producten in organisaties over de hele wereld worden gebruikt.

 1. Definieer het vaardighedendomein. Deskundigen bepalen welke essentiële taken binnen specifieke functies en/of bij gebruik van een specifieke technologie worden uitgevoerd.
 2. Definieer verdeling van vaardigheden die worden geëxamineerd. Deze vaardigheden worden geëvalueerd door technische experts en deskundigen op het gebied van bedrijfsfuncties uit de hele wereld. Hun evaluatie vormt de blauwdruk waarmee de verdeling van vragen over het vaardighedendomein wordt bepaald.
 3. Schrijf examenvragen. Op basis van deze blauwdruk schrijven deskundigen de examenvragen om de essentiële vaardigheden te beoordelen.
 4. Alfabeoordeling. Een panel van deskundigen die de vragen niet hebben geschreven, controleert de vragen op technische nauwkeurigheid, relevantie, nuttige kennis en afstemming op de doeleinden.
 5. Bètatest. De items worden na de alfabeoordeling in een examenachtige situatie, getest in een zogenaamd bèta-examen, zodat alleen de beste inhoud in het live-examen wordt opgenomen.
 6. Voltooi de verzameling met vragen. De resultaten van het bèta-examen worden geanalyseerd op zaken als moeilijkheid, mogelijkheid om goede presteerders te onderscheiden van minder goede, betrouwbaarheid enzovoort. Alleen de vragen die voldoen aan de psychometrische criteria van Microsoft worden opgenomen in het live-examen.
 7. Stel grensscore in. Een panel van deskundigen werkt samen met de psychometrist van Microsoft om een slagingsscore te bepalen. Deze score is gebaseerd op de vaardigheden die nodig zijn om bevoegd te worden geacht in het vaardighedendomein en op de moeilijkheid van de vragen op het examen.
 8. Live-examen. Pearson VUE of Certiport, twee onafhankelijke leveranciers van examens, beheren het uiteindelijke certificeringsexamen. Het examen is op testcentra over de hele wereld beschikbaar.
 9. Onderhoud. Nadat een examen is gepubliceerd, worden de psychometrische prestaties en blijvende geldigheid en betrouwbaarheid van de vragen voortdurend bewaakt. Als vragen niet meer geldig, betrouwbaar of functioneel zijn, worden ze verwijderd of vervangen en wordt het examen opnieuw gepubliceerd.
Deelnemen aan bèta-examens

Een essentieel onderdeel van het examenontwikkelingsproces is het bèta-examen. Door het examen in de bètaversie af te leggen, kunnen kandidaten ons nuttige informatie verstrekken om de technische nauwkeurigheid, relevantie en psychometrische kenmerken van de vragen te evalueren voordat we examenkandidaten gaan beoordelen.

Deelname

Microsoft biedt een beperkt aantal bètaplaatsen gratis aan. Deze examenplaatsen worden alleen op uitnodiging verstrekt. Uitnodigingen om deel te nemen aan bèta-examens worden per e-mail verzonden naar gekwalificeerde leden van de SME-profieldatabase voor Microsoft-training en -certificering. Deze melding bevat een registratiecode waarmee u zich voor dat specifieke bèta-examen kunt registreren. Alleen kandidaten met werkervaring in de technologie ontvangen een melding. Voor sommige technologieën (zoals Windows Server en Windows-besturingssystemen) hebben we aanzienlijk meer gekwalificeerde kandidaten in de SME-profieldatabase dan dat er plaatsen zijn. In deze gevallen selecteren we een willekeurig aantal gekwalificeerde kandidaten en sturen we een uitnodiging naar de geselecteerde personen.

Als u wilt deelnemen aan het bèta-examen maar geen uitnodiging hebt ontvangen en u dus ook niet hebt kunnen registreren voor een gratis plaats, kunt u het examen in deze periode afleggen door u op de normale manier voor het examen te registreren en de normale prijs te betalen. Hoewel dit examen niet gratis is, begrijpen we dat sommige kandidaten het examen graag in een vroeg stadium willen afleggen om te voldoen aan de vereisten voor hun functie of loopbaanontwikkeling, of om aan te tonen dat zij 'early adopters' zijn van (en bekwaam zijn in) de technologie. Met deze optie kunnen we voldoen aan de behoeften van deze kandidaten die voorheen hadden moeten wachten tot de live-versie van het examen beschikbaar was.

Als er nog plaatsen zijn, wordt de beschikbaarheid kenbaar gemaakt via blogs over Blogs over Microsoft-certificering.

Opmerking Wanneer u een uitnodiging ontvangt, garandeert dit niet dat u een plaats hebt in het bèta-examen. Voor deelname aan de bèta wordt de regel 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' gehanteerd. Vanwege de populariteit raden we u aan om u te registeren zodra de inschrijvingsperiode voor de bèta begint.

Voorbereiding voor een bèta-examen

In de meeste gevallen krijgt u een examenvoorbereidingsgids. Dit is echter niet altijd mogelijk. Bovendien is er aan het begin van de bèta-examenperiode zelden officieel cursusmateriaal of ander trainingsmateriaal beschikbaar. Mensen die geïnteresseerd zijn in bèta-examens hebben doorgaans toegang tot andere informatiebronnen, beschikken over ruime ervaring met de technologie, of werken al met het bèta-product. Wij adviseren u om collega's, informatiebronnen van community's en artikelen van 'early adopters' te raadplegen als u extra voorbereidingsmateriaal nodig hebt.

Beoordeling van bèta-examens

Wanneer u een bèta-examen hebt gemaakt, ontvangt u niet direct een score omdat het beoordelingsmodel voor het examen nog niet is afgerond.

Gewoonlijk ontvangt u uw examenscore op het moment dat de definitieve versie van het examen beschikbaar is. Dit kan oplopen tot 16 weken nadat u het examen hebt afgelegd. Dit tijdsbestek reflecteert het uitgebreide proces dat voor de evaluatie van de bèta-examenresultaten wordt gehanteerd.

Opmerking Deelname aan bèta-examens is vrijwillig en Microsoft doet geen beloftes en geeft geen garanties met betrekking tot het bèta-examenproces, de beschikbaarheid van uw scores of de timing van uw resultaten.

Resultaten van bèta-examens

Na de bètaperiode maken we een statistische analyse van de gegevens om de prestaties van elke vraag te evalueren. Wij lezen en beoordelen ook alle opmerkingen die tijdens het bèta-examen zijn verstrekt.

Slagen voor het bèta-examen

Wanneer u voor een bèta-examen in uw certificeringspad bent geslaagd, telt dit mee voor uw certificering. U hoeft het examen in de definitieve versie niet opnieuw af te leggen.

Als u het bèta-examen niet hebt gehaald, kunt u het bèta-examen niet opnieuw afleggen. Als u de certificering wilt krijgen waarvoor u dit examen moet hebben gehaald, kunt u het examen pas opnieuw afleggen wanneer het live is en tegen de normale kosten.

Als u meent dat uw bètascore beschikbaar zou moeten zijn, controleer dan eerst of de leverancier van het examen de score online heeft geplaatst. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met leverancier van het examen. (Let wel: het kan tot twee weken duren nadat de definitieve versie van het examen openbaar beschikbaar is voordat uw bètascore online is.) Als de leverancier van het examen een score heeft gepubliceerd, maar de score niet op uw Microsoft-transcript wordt weergegeven, neemt u contact op met het Microsoft Regional Service Center.

Nieuwe examens

De volgende tabel bevat een overzicht van nieuwe examens, te beginnen met de meest recente examens.

Titel examenNummer examen
Managing Enterprise Devices and Apps70-696
Deploying Windows Devices and Enterprise Apps70-695
Virtualizing Enterprise Desktops and Apps70-694
Upgrading Your Windows XP Skills to MCSA Windows 870-692
Mobility and Devices Fundamentals98-368
Cloud Fundamentals98-369
Microsoft Dynamics CRM ApplicationMB2-704
Microsoft Dynamics CRM InstallationMB2-708
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 FinancialsMB6-702
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade and LogisticsMB6-703
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 Development IntroductionMB6-704
Architecting Microsoft Azure Solutions70-534
Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations74-678
Recertification for MCSE: Server Infrastructure70-980
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions70-533
Developing Microsoft Azure Solutions70-532

Exam Replay

Ga met meer zelfvertrouwen het examen in.