Examen
62-193

Windows

 • Gepubliceerd:
  dinsdag 16 oktober 2012
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Academisch
 • Technologie:
  Windows 7
 • Tegoed voor certificering:
  Microsoft Certified Educator

Technology Literacy for Educators

Microsoft Certified Professional-examens worden aangeboden door andere leveranciers.

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Inzicht aantonen in de Technology Literacy-doelstellingen, beschreven in het CFT-raamwerk (Competency Framework for Teachers)
 • De beleidsdoelstellingen identificeren die worden ondersteund door het CFT-raamwerk
 • CFT-raamwerk en -benaderingen identificeren
 • De beoogde resultaten van studenten identificeren die voortvloeien uit de toepassing van een CFT-ondersteunde leerervaring
Uw basiskennis aantonen van hoe ICT-middelen (Information and Communication Tools) een loopbaan kunnen ondersteunen
 • ICT-middelen gebruiken voor een gegeven loopbaandoelstelling of standaard
 • Een educatief ICT-middel evalueren en selecteren in een gegeven scenario
 • Een ITC-beoordelingsbron evalueren en selecteren in een gegeven scenario
 • Een geschikt, door de computer ondersteund hulpmiddel selecteren om de prestatiegegevens van een student te bewaken en te delen
Basishulpmiddelen gebruiken ter ondersteuning van leeractiviteiten
 • De hardwarevereisten en apparaten identificeren die nodig zijn om de activiteit in een specifieke leeractiviteit te ondersteunen
 • Internet gebruiken om leeractiviteiten te ondersteunen
 • Een zoekmachine en zoekstrategieën gebruiken om leeractiviteiten te ondersteunen
 • Een webmailaccount maken en gebruiken
 • Het meest geschikte type softwaretoepassing selecteren in een gegeven scenario
 • Software gebruiken om student- en klaslokaalgegevens te beheren en te delen
 • Algemene communicatie- en samenwerkingstechnologieën gebruiken om leeractiviteiten te ondersteuning
Een standaardklaslokaal organiseren en beheren
 • Leeractiviteiten in een computerlaboratoriumomgeving integreren
 • Het gebruik van ICT-middelen met personen, kleine groepen en groepen in diverse omgevingen beheren
 • Logistieke en sociale interacties rondom ICT-middelen beheren
Digital Literacy-hulpmiddelen gebruiken om professionele prestaties te verbeteren
 • ICT-middelen gebruiken om de productiviteit van leraren te verbeteren
 • ICT-middelen gebruiken om de professionele leerervaring van leraren te ondersteunen
 • Internetveiligheidsproblemen identificeren en beheren

Voor wie is dit examen bedoeld?

Het Technology Literacy for Educators-examen is bedoeld als een geldige en betrouwbare meting van competenties volgens de Technology Literacy-methode van het UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Kandidaten zijn bijvoorbeeld personen die zich voorbereiden om docent te worden, docenten, lerarenopleidingen, of andere professionals die een validatie van competentie willen.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.