Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-333

Skype

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 31 juli 2015
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Skype voor Bedrijven
 • Tegoed voor certificering:
  MCSE

Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Skype voor Bedrijven plannen en ontwerpen met Enterprise Voice (30-35%)
 • Enterprise Voice-topologie ontwerpen
  • Ontwerpen van groepering of plaatsing van Mediation Servers, gateways, trunks, spraaktolerantie, Mediation Server-afhankelijkheden, spraakgebruik en -verkeer, DNS en telefoonconfiguratie
 • Oproeprouting en PSTN-connectiviteit (Public Switched Telephone Network) ontwerpen
  • Ontwerp van kiesplannen, routes, met inbegrip van locatiegebaseerde routering, normalisatie, spraakbeleid, basisnoodoproepen en -melding, PSTN-gebruik en trunkconfiguratie; ontwerp voor bellen via werk; definitie van capaciteitsvereisten voor SIP-trunks; ontwerp van ondersteuning van meerdere mediagateways, trunkconfiguratie; definitie van uitgaande omzettingsregels, inkomend kiesplan; technologieopties uit UCOIP kwalificeren
 • Spraaktoepassingen ontwerpen
  • Het parkeren van gesprekken, antwoordgroep, overdrachtmodel, werkstromen voor antwoordgroep ontwerpen; privélijn en aankondigingen van beschikbare nummers ontwerpen
 • UM (Unified Messaging) ontwerpen
  • UM-kiesplannen, normalisatieregels, UM Auto Attendant, toegang van abonnee, UM uitgaand gesprek, en plaatsing en capaciteit van UM voor lokaal en online ontwerpen
 • Plannen voor netwerkgereedheid en optimalisatie
  • Bepalen van netwerkvereisten, waaronder Multiprotocol Label Switching (MPLS), VPN (Virtual Private Network), meerdere MPLS-providers inclusief ExpressRoute-providers, asymmetrische koppelingen, point-to-point draadloos, interne NAT, TCP versus UDP en signalering versus mediaverkeer; plannen voor optimaal vergaderverkeer, capaciteit, Edge-plaatsing, beoordelen van QoS-gereedheid, met inbegrip van gevolgen van verkeersbewaking en verkeersvorming op RTC, DSCP, op poort gebaseerd, opruimingsklasse, 'best effort'-verkeersklasse en afzonderlijke/samengevoegde netwerken; raming netwerkgebruik; analyseren van mediascenario's voor vergadering, peer-to-peer, PSTN en registratiesporen voor maximale jitter, gemiddelde jitter, piek opeenvolgend pakketverlies, gemiddeld pakketverlies en eenzijdige netwerkvertraging
 • Netwerkservices voor Enterprise Voice ontwerpen
  • Location Information Services (LIS) en Call Admission Control (CAC) ontwerpen; plannen voor Media Bypass; ontwerp voor QoS, waaronder poortvereisten voor interne en externe services; ontwerpen en voorspellen van netwerkbehoeften voor de grootte van ExpressRoute
 • Modellen en analyses voor Skype voor Bedrijven-verkeer per locatie genereren
  • Servicebehoeften en groei voorspellen en berekenen, de gevolgen van verschillende persona's voor netwerkvereisten vergelijken, gebruiksmodellen kalibreren op basis van klantgebruik en zakelijke vereisten, zoals web, audio- en videovergaderingen, PSTN en peer-to-peer-gesprekken; zakelijke vereisten aanpassen, netwerkcomponenten (topologie, capaciteit) aanpassen en verkeersvolume beperken of oplossingsontwerp wijzigen; verkeersvolume berekenen via de Skype voor Bedrijven-bandbreedtecalculator voor vertakkingsverkeer, verkeer op centrale site en externegebruikersverkeer
 • Beleid en historisch gegevensnetwerkgebruik analyseren
  • Analyse van SLA's (Service Level Agreements) voor netwerkinfrastructuur, analyse van gevolgen van beveiligingsbeleid, waaronder firewalls, VPN-tunnels, externe toegang, DirectAccess, NAT en privé-VLAN's, en beoordeling van geschiktheid van de huidige QoS-beleidsregels voor Skype voor Bedrijven, gemiddeld gebruik, piekbelasting, gemiddeld pakketverlies en piekpakketverlies; analyse van historische kwaliteitsgegevens voor gesprekken; analyse van bandbreedtevereisten voor Skype voor Bedrijven Online
 • Simulatieverkeerresultaten plannen en analyseren, en aanbevelingen doen
  • Plaatsing/locatie van eindpunt van siteverkeersgenerator ontwerpen, transactiepad van siteverkeersgenerator ontwerpen en transactievolume per pad van siteverkeersgenerator ontwerpen; de basisnetwerkkenmerken en eventuele variaties interpreteren, simulatieresultaten in de context van een netwerk (topologie, QoS) interpreteren; herconfiguraties van netwerk aanbevelen, wijzigingen voor QoS-aanpak aanbevelen en de impact van de waargenomen netwerkkenmerken, zoals wachttijden, pakketverlies, jitter en gebruik van bandbreedte, uitleggen
Enterprise Voice implementeren en configureren (30-35%)
 • Netwerkservices voor Enterprise Voice configureren
  • Configuratie van locatiegegevensservices (LIS), Call Admission Control (CAC) voor spraak, Call Admission Control (CAC) voor video, DHCP voor Phone Edition, QOS en Media Bypass; configuratie van ExpressRoute voor Office 365
 • Spraaktoepassingen configureren
  • Configuratie van het parkeren van gesprekken, werkstromen voor antwoordgroep, wachtrijen voor antwoordgroep, privélijn en aankondigingen van beschikbare nummers; configuratie van overdracht; configuratie en inschakeling van PSTN-vergaderingen met ACP, Cloud PBX, PSTN-oproepen, hybride spraakinfrastructuur; telefoonnummers overdragen naar Microsoft als provider; configuratie van gebruikers met cloudtelefoonnummers
 • Oproeprouting configureren
  • Configuratie van kiesplannen, routes en trunks; spraakbeleid, PSTN-toepassingen en noodoproepen toepassen; bellen via werk
 • Configuratie van UM (Unified Messaging) voor Skype voor Bedrijven en cloudvoicemail
  • Configuratie van UM-kiesplannen, normalisatieregels, UM Auto Attendant, toegang van abonnee en regels voor het beantwoorden van oproepen; DNS-records configureren; Edge Server configureren voor integratie met Office 365; beleid voor gehoste voicemail beheren en toewijzen; gebruikers inschakelen voor gehoste voicemail; contactpersoonobjecten maken voor gehoste voicemail; Skype voor Bedrijven Online Enterprise Voice-gebruikers voor cloudvoicemail configureren
 • Enterprise Voice-clientfuncties configureren
  • Configuratie van delegatie, gelijktijdig overgaan, teamoproepen en opnemen van groepsgesprekken, gedeelde lijnen en bellen via werk
Enterprise Voice beheren en problemen hiermee oplossen (30-35%)
 • Problemen oplossen met het instellen en beëindigen van oproepen
  • Problemen oplossen met interne Skype voor Bedrijven Server- en Skype voor Bedrijven Online-telefoongesprekken (van pc naar pc), met externe telefoongesprekken (van pc naar PSTN [Public Switched Telephone Network]), met in- en uitgaande routering, met netwerkconfiguratie en met interne en externe klanten; bellen via werk
 • Problemen met Enterprise Voice-kwaliteit oplossen
  • Logboeken voor CDR/QOE (Call Detail Recording/Quality of Experience) analyseren, oproepstroom analyseren met Snooper, kwaliteitsgegevens voor gesprekken analyseren met methodologie voor gesprekskwaliteit (CQM), problemen met apparaten van andere fabrikanten oplossen, QOS en netwerkbandbreedte; Gespreksbeoordeling-resultaten (Rate My Call) analyseren; problemen met Skype voor Bedrijven Online Enterprise Voice-gebruikers analyseren en oplossen
 • Problemen met Enterprise Voice-configuratie oplossen
  • Kiesplannen (normalisatie, omzetting) analyseren, sessiebeheer (trunkroutering) analyseren; beleid, routes en toepassingen analyseren; problemen met externe connectiviteit (gateways, SBA, PBX, SBC, PSTN) en Media Bypass oplossen; CAC (Call Admission Control); bellen via werk; problemen met overdracht, gelijktijdig overgaan, teamoproepen en opnemen van groepsgesprekken oplossen; nummerexport
 • Problemen met Enterprise Voice-toepassingen oplossen en Enterprise Voice-toepassingen analyseren
  • Problemen met het parkeren van gesprekken, antwoordgroepen, niet-toegewezen nummers, Exchange-voicemail, en LIS- en noodoproepenimplementatie oplossen
 • Problemen met UC-apparaten en -randapparaten (Universal Communications) oplossen
  • Problemen met apparaatupdates, met apparaatconnectiviteit (LPE + 3PIP), met PIN-verificatie, randapparatuur en koppeling van VDI-plug-inapparaten oplossen
 • Skype voor Bedrijven controleren en beheren
  • Controle van gesprekskwaliteitdashboard, bewakingsserverrapporten, QoE, synthetische transacties en serverstatus; controle van Gespreksbeoordeling-resultaten (Rate My Call)

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor dit examen zijn IT-consultants en telecommunicatieconsultants die UC-oplossingen (Unified Communications) ontwerpen, plannen, implementeren en onderhouden. Kandidaten moeten zakelijke vereisten kunnen omzetten in een technische architectuur en een ontwerp voor een UC-oplossing. Kandidaten dienen over minimaal twee jaar ervaring met Skype voor Bedrijven-technologieën te beschikken en vertrouwd te zijn met ondersteunde migratiescenario's. Kandidaten moeten bekwaam zijn in de implementatie van Skype voor Bedrijven Server- en Skype voor Bedrijven Online-oplossingen voor eindgebruikers, eindpuntapparaten, telefonie, audio/video en webvergaderingen, beveiliging en hoge beschikbaarheid. Kandidaten moeten ook weten hoe ze Skype voor Bedrijven kunnen controleren en problemen kunnen oplossen met Microsoft-hulpprogramma's. Daarnaast moeten kandidaten bekwaam zijn met Active Directory Domain Services, gegevensnetwerken en telecommunicatienormen en -onderdelen die de configuratie van Skype voor Bedrijven ondersteunen. Kandidaten moeten vertrouwd zijn met de vereisten voor de integratie van Skype voor Bedrijven met Microsoft Exchange Server en Office 365.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.