Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-354

Windows

 • Gepubliceerd:
  maandag 5 oktober 2015
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Ontwikkelaars
 • Technologie:
  Windows 10
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSD

Universal Windows Platform – App Architecture and UX/UI

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De ontwerpspecificatie maken voor een mobiele LOB-app (Line-Of-Business)
 • Vereisten voor app-ontwikkeling en bedrijfsvereisten opgeven
  • De hulpmiddelen en technologieën opgeven die zijn vereist tijdens de ontwikkeling van de app, de methode van bronbeheer opgeven die wordt gebruikt tijdens de ontwikkeling van de app, de kwaliteitskenmerken van de app opgeven die moeten worden bereikt, transversale kwesties opgeven die in de projectruimte bestaan (verwante apps en ecosystemen voor gegevens), de implementatiescenario's voor de release van de app opgeven, de vereisten opgeven voor het onderhoud van de code voor de app (na de release), de vereisten voor globalisatie en lokalisatie voor de app opgeven
 • De architectuur van de app opgeven op basis van omgeving, infrastructuur, bedrijf en gebruikscriteria
  • De lagen van de app opgeven, de gegevensbronnen voor de app opgeven, de externe services opgeven waartoe de app toegang heeft, de transversale kwesties binnen de app opgeven, de componenten van de app opgeven
 • De app ontwerpen in relatie tot criteria voor de gebruikerservaring (UX)
  • De app ontwerpen en evalueren op basis van de ontwerpprincipes van Windows 10 (houd het eenvoudig, denk universeel, ontwerp als één geheel, maak het persoonlijk en plezierig); de app ontwerpen en evalueren op basis van persoonlijkheid en huisstijl, zoals compositie, typografie, kleur en beweging; de app ontwerpen en evalueren op basis van UX-patronen en -platforms, zoals besturingselementen van gebruikersinterface, navigatie, opdrachten en presentatie; de app ontwerpen en evalueren op basis van ondersteuning voor meerdere platforms, zoals app- en platformtypen
 • Vereisten voor kwaliteit en testen ontwikkelen, beoordelen waar transversale kwesties voor de bepaalde app bestaan en garanderen dat het ontwerp de juiste transversale mogelijkheden biedt (of uitleggen waarom niet)
 • Vereisten bepalen voor prestaties, beveiliging, gelijktijdigheid, globalisatie en lokalisatie, alsook voor testen en use cases
Processen implementeren voor het beheren van de levenscyclus van de toepassing
 • Versiebeheer implementeren
  • Versiebeheer met TFVG (Team Foundation Version Control) implementeren, versiebeheer met Git implementeren
 • Teamsamenwerking implementeren
  • Samenwerken met een ontwikkelteam voor het ontwikkelen van apps, het gebruik van storyboards implementeren, coderevisies implementeren, feedback (van collega's) implementeren, backlog-beheer implementeren, geautomatiseerde teambuilds implementeren
 • Automatisch testen en het bijhouden van de voortgang implementeren
  • Automatische tests en verkennende tests implementeren, voortgang tot mijlpalen bijhouden
Een LOB-app ontwikkelen die vensterbewerking, aanpasbare lay-out en in-app navigatie ondersteunt
 • Een lay-out maken voor gebruik in de gebruikersinterface van een app
  • Het juiste XAML-besturingselement selecteren op basis van vereisten voor de gebruikersinterface, inclusief categorieën met besturingselementen: basis, tekst, scenario en presentatie; een XAML-besturingselement met een lay-out implementeren; een vaste lay-out maken; een aanpasbare lay-out maken
 • De code ontwikkelen die is vereist om gegevensbinding in de gebruikersinterface van de app te implementeren
  • Gegevensbinding implementeren; gegevenssjablonen implementeren
 • Code ontwikkelen voor ondersteuning van schalen en vensterbewerking
  • Code ontwikkelen voor ondersteuning van meerdere schermformaten en resoluties, inclusief grootte, dpi en vorm van vensters; code ontwikkelen voor ondersteuning van veranderende venstergrootte, inclusief aanpasbare lay-out en verloop van inhoud; emulators gebruiken om implementaties van vensterbewerking te evalueren
 • Stijlen en thema's implementeren
  • Een stijl implementeren als bron voor de app, een thema implementeren voor een app, bronsjablonen implementeren, bronwoordenboeken implementeren
 • Animaties, overgangen en transformaties in de gebruikersinterface implementeren
  • Animaties implementeren in een app; overgangen en transformaties implementeren in een app
 • Herbruikbare besturingselementen en componenten maken
  • Aangepaste besturingselementen maken, Windows-runtime-onderdelen maken
 • Implementatie van appnavigatiepatronen
  • Navigatie op pagina implementeren; panning implementeren; semantisch zoomen implementeren; navigatie op één pagina (Frame.Navigate); een juiste navigatiestructuur implementeren; navigatie op systeemniveau implementeren
 • Globalisatie en lokalisatie van weergegeven inhoud van gebruikersinterface implementeren
  • App-bronnen implementeren, tekstbronnen lokaliseren, grafische bronnen lokaliseren
Een LOB-app ontwikkelen die invoer en interacties van gebruikers ondersteunt
 • Code ontwikkelen om traditionele invoerapparaten te implementeren
  • Aanraakinvoer ondersteunen (bijvoorbeeld aangepaste gebaren); muisinvoer ondersteunen (bijvoorbeeld gespecialiseerde afhandeling van de invoerapparaatgebeurtenissen, zoals muiswiel); invoer met toetsenbord en virtueel toetsenbord ondersteunen (bijvoorbeeld gespecialiseerde afhandeling van de invoerapparaatgebeurtenissen, zoals toets-omhoog en toets-omlaag)
 • Code ontwikkelen voor het implementeren van gesproken opdrachten
  • Spraaksynthese ondersteunen; spraakherkenning ondersteunen; integratie met Cortana ondersteunen; spraakopdrachten ondersteunen, inclusief besturing van apps en apparaten
 • Code ontwikkelen voor het implementeren van natuurlijke invoer in de gebruikersinterface (gebruikersinvoer)
  • Ondersteuning voor aanraakbewegingen implementeren, ondersteuning voor digitale peninvoer implementeren, ondersteuning voor volgen van blik implementeren, ondersteuning voor herkenning van gezichtsuitdrukkingen implementeren
 • Code ontwikkelen voor het implementeren van opdrachtbalken, fly-outmenu's en dialoogvensters
  • Standaard app-balken of opdrachtbalken implementeren; opdrachtknoppen implementeren; contextmenu's implementeren; inhoudsdialoogvensters implementeren; kiezers implementeren, zoals voor bestanden en contactpersonen
 • Lokalisatie van gebruikersinvoer implementeren
Een LOB-app testen en implementeren
 • Algemene code voor diagnose en testen implementeren
  • Tests uitvoeren versus gedefinieerde use cases, tests uitvoeren voor ondersteuning van meerdere platforms, eindgebruikerstests uitvoeren
 • Profilering implementeren
  • Geheugenprofilering, prestatieprofilering, Windows Performance Toolkit
 • Technieken voor het genereren van inkomsten integreren
  • Modellen voor in-app aankopen en freemium-modellen implementeren, de Advertising SDK implementeren, gratis evaluatie implementeren
 • Het pakket voorbereiden voor publicatie
  • Het app-manifest voorbereiden, de app inpakken, het indieningsproces voltooien

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen beoordeelt de kennis en de vaardigheden van een kandidaat bij het plannen van de ontwikkeling van Universal Windows Platform-apps en het ontwerpen en implementeren van een aantrekkelijke gebruikerservaring.

Kandidaten voor dit examen moeten één of meer jaar ervaring hebben in het ontwerpen en implementeren van LOB-apps met de nadruk op de gebruikerservaring. Kandidaten moeten ook minimaal één of twee jaar ervaring hebben in het ontwikkelen met C# en XAML.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.