Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-412

Windows Server

 • Gepubliceerd:
  17 september 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Windows Server 2012 R2
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSA, MCSE

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Windows Server MCSA Certification Objective Domain Review

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf januari 2014 bevat dit examen vragen over Windows Server 2012 R2.

Hoge beschikbaarheid configureren en beheren (15-20%)
 • Netwerktaakverdeling (NLB) configureren
  • NLB-knooppunten installeren; NLB-vereisten configureren; affiniteit configureren; poortregels configureren; clustermodus configureren; NLB-cluster bijwerken
 • Failoverclusters configureren
  • Quorum configureren; clusternetwerken configureren; configuratie van één serverknooppunt of cluster herstellen; clusteropslag configureren; clusterbewust updaten implementeren; een cluster bijwerken; geclusterde gedeelde volumes configureren en optimaliseren; clusters zonder netwerknamen configureren; opslagruimten configureren
 • Rollen voor failoverclusters beheren
  • Functiespecifieke instellingen configureren, waaronder voortdurend beschikbare shares; bewaking van virtuele machines (VM) configureren; failover- en voorkeursinstellingen configureren; gastclusters configureren
 • Verplaatsing van VM's beheren
  • Livemigratie uitvoeren; snelle migratie uitvoeren; opslagmigratie uitvoeren; VM's importeren, exporteren en kopiëren; beveiliging van VM-netwerkstatus configureren; stoppen met verwijdering van verkeer bij afsluiten configureren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Bestands- en opslagoplossingen configureren (15-20%)
 • Geavanceerde bestandsservices configureren
  • NFS-gegevensopslag (Network File System) configureren; BranchCache configureren; infrastructuur voor bestandsclassificatie (FCI) configureren met bestandsserverbronbeheer (FSRM); controle op bestandstoegang configureren
 • DAC (dynamisch toegangsbeheer) configureren
  • Claimtypen voor gebruikers en apparatuur configureren, beleidswijzigingen en fasering implementeren, herstel na toegang geweigerd uitvoeren, bestandsclassificatie configureren, regels en beleid voor centrale toegang maken en configureren, resource-eigenschappen en -lijsten maken en configureren
 • Opslag configureren en optimaliseren
  • iSCSI-doel en -initiator configureren; iSNS (Internet Storage Name Server) configureren; thin provisioning en TRIM implementeren; vrije ruimte op de server beheren met Onderdelen op verzoek; gelaagde opslag configureren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgeval implementeren (15-20%)
 • Back-ups configureren en beheren
  • Windows Server-back-ups configureren; Microsoft Azure-back-ups configureren; functiespecifieke back-ups configureren; VSS-instellingen beheren met VSSAdmin
 • Servers herstellen
  • Herstellen vanaf back-ups; een Bare Metal-herstelbewerking (BMR) uitvoeren; servers herstellen met Windows Herstelomgeving (Win RE) en de Veilige modus; de BCD-opslag (Boot Configuration Data) configureren
 • Fouttolerantie op siteniveau configureren
  • Hyper-V Replica, waaronder Hyper-V Replica Broker en VM's, configureren; clustering van meerdere locaties configureren, waaronder netwerkinstellingen, quorum- en failoverinstellingen; uitgebreide replicatie van Hyper-V Replica configureren; Globaal updatebeheer configureren; een failovercluster van meerdere locaties herstellen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Netwerkservices configureren (15-20%)
 • Een geavanceerde DHCP-oplossing (Dynamic Host Configuration Protocol) implementeren
  • Superscopes en multicast-scopes maken en configureren; DHCPv6 implementeren; hoge beschikbaarheid configureren voor DHCP, waaronder DHCP-failover en gesplitste scopes; DHCP-naamsbescherming configureren; DNS-registratie configureren
 • Een geavanceerde DNS-oplossing implementeren
  • Beveiliging configureren voor DNS, waaronder Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), DNS-socketpool en cachegeheugenvergrendeling; DNS-logboekregistratie configureren; gedelegeerd beheer configureren; recursie configureren; Netmask-ordening configureren; een GlobalNames-zone configureren; statistieken op zoneniveau analyseren
 • IP-adresbeheer (IPAM) implementeren en beheren
  • IPIM handmatig of met behulp van groepsbeleid inrichten, serverdetectie configureren, IP-blokken en -bereiken maken en beheren, gebruik van IP-adresruimte bewaken, migreren naar IPAM, IPAM-beheer delegeren, IPAM-collecties beheren, IPAM-databaseopslag configureren

Informatiebronnen voor voorbereiding

De Active Directory-infrastructuur configureren (15-20%)
 • Een forest of een domein configureren
  • Domein- of forestoverschrijdende Active Directory-omgevingen implementeren, waaronder interoperabiliteit met vorige versies van Active Directory; bestaande domeinen en forests bijwerken, waaronder voorbereiding van omgeving en functionele niveaus; meerdere UPN-achtervoegsels (User Principal Name) configureren
 • Vertrouwensrelaties configureren
  • Externe, forest-, verkorte en realm-vertrouwensrelaties configureren; verificatie van vertrouwensrelatie configureren; SID-filtering configureren; routering van naamachtervoegsels configureren
 • Sites configureren
  • Sites en subnetten configureren; sitekoppelingen maken en configureren; sitedekking beheren; registratie van SRV-records beheren; domeincontrollers tussen sites verplaatsen
 • Active Directory- en SYSVOL-replicatie beheren
  • Replicatie naar alleen-lezen domeincontrollers (RODC's) configureren; Password Replication Policy (PRP) voor RODC configureren; replicatie bewaken en beheren; SYSVOL-replicatie bijwerken naar Distributed File System Replication (DFSR)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Identiteits- en toegangsoplossingen configureren (15-20%)
 • AD FS (Active Directory Federation Services) implementeren
  • AD FS installeren; op claims gebaseerde verificatie implementeren, waaronder Relying Party Trusts; verificatiebeleid configureren; Workplace Join (Werkplek toevoegen) configureren; Multi-Factor Authentication (meervoudige verificatie) configureren
 • Active Directory Certificate Services (AD CS) installeren en configureren
  • Een bedrijfscertificeringsinstantie (CA) installeren; distributiepunten voor certificaatintrekkingslijsten (CRL) configureren; Online Responder installeren en configureren; scheiding van beheerdersrollen implementeren; back-up en herstel van CA configureren
 • Certificaten beheren
  • Certificaatsjablonen beheren; inzetten, valideren en intrekken van certificaten implementeren en beheren; certificaatvernieuwing beheren; certificaatinschrijving en -vernieuwing voor computers en gebruikers beheren met groepsbeleid; sleutelarchivering en -herstel configureren en beheren
 • Active Directory Rights Management Services (AD RMS) installeren en configureren
  • Een AD RMS-licentie- of certificaatserver installeren; AD RMS-serviceaansluitpunt (SCP) beheren; RMS-sjablonen beheren; uitsluitingsbeleid configureren; een back-up van AD RMS maken en terugzetten

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo

Microsoft Certification PREP Talk: examen 412

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Senior Product Planner, en Rick Claus, Senior Technical Evangelist, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Exam 412.

Oefentest

Maak een officiële Microsoft-oefentest voor examen 412

Van de community

Wiki voor examen 70-412

Forum voor examen 70-412

Volg @MSLearning en @windowsserver

Boeken

Exam Ref 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services
Gepubliceerd: 15 maart 2014

Volledig bijgewerkt voor Windows Server 2012 R2! Bereid u voor op examen 70-412 en demonstreer uw praktische bekwaamheid op het gebied van de geavanceerde configuratietaken voor de Windows Server-infrastructuur. Exam Ref is ontworpen voor ervaren IT-professionals die zich verder willen ontwikkelen en richt zich op kritisch denken en besluitvorming, beide vereist voor succes op MCSA- of MCSE-niveau.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Training Guide: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services
Gepubliceerd: 29 april 2014

Volledig bijgewerkt voor Windows Server 2012 R2! Deze trainingsgids, die is ontworpen om administrators van een onderneming te helpen praktische en functiespecifieke vaardigheden te ontwikkelen, is gericht op de configuratie van geavanceerde services van Windows Server 2012 R2. Doe praktijkervaring op door middel van een reeks lessen, oefeningen en voorgestelde werkwijzen om uw werk optimaal te kunnen doen.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is deel drie van een reeks van drie examens waarmee de vaardigheden en kennis worden getest die noodzakelijk zijn voor het beheer van een Windows Server 2012-infrastructuur in een bedrijfsomgeving. Door te slagen voor dit examen bewijst een kandidaat dat hij of zij in staat is de geavanceerde configuratietaken uit te voeren die nodig zijn voor de implementatie, het beheer en het onderhoud van een Windows Server 2012-infrastructuur, zoals fouttolerantie, certificaatservices en Identity Federation. Een kandidaat die voor dit examen en de twee andere examens slaagt, beschikt over de kennis en vaardigheden voor het implementeren, beheren, onderhouden en leveren van services en infrastructuur in een Windows Server 2012-omgeving.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.