Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-462

Microsoft SQL Server logo

 • Gepubliceerd:
  maandag 11 juni 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server 2012/2014
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSA, MCSE

Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Administering Microsoft SQL Server 2012 Jump Start

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf 18 februari 2016 bevat dit examen vragen over SQL Server 2012 en 2014. Dit examen omvat geen vragen over functies of mogelijkheden die alleen deel uitmaken van het product SQL Server 2012. Voor meer informatie, download en lees dit document.

Installeren en configureren (20-25%)
 • Installatie plannen
  • Installatievereisten evalueren; de installatie van SQL Server en de onderdelen ervan (schijven, serviceaccounts enzovoort) ontwerpen; basiskennis voor planning van omhoogschalen vs. uitschalen; planning voor capaciteit, waaronder of en wanneer verkleinen, groeien, automatisch groeien en groei bewaken; de technologieën beheren die SQL-architectuur beïnvloeden (bijvoorbeeld Service Broker, zoeken in volledige tekst, uitschalen enzovoort); de opslag ontwerpen voor nieuwe databases (schijven, bestandsgroepen, partitionering); database-infrastructuur ontwerpen; een SQL Server-stand-bydatabase configureren voor rapportagedoeleinden; beveiliging op Windows-niveau en beveiliging op serviceniveau; kernmodusinstallatie; een benchmark-test voor een server uitvoeren alvorens deze in een productieomgeving te gebruiken (SQLIO, tests op SQL-exemplaar); de juiste hardware kiezen
 • SQL Server en aanverwante services installeren
  • Connectiviteit testen; functies in- en uitschakelen; SQL Server-database-engine en SSIS (niet SSRS en SSAS) installeren; een OS-schijf configureren
 • Een migratiestrategie implementeren
  • Herstellen vs. loskoppelen/koppelen; beveiliging migreren; migreren vanaf een eerdere versie; migreren naar nieuwe hardware; systemen en gegevens uit andere bronnen migreren
 • Extra SQL Server-onderdelen configureren
  • Alle SQL Server-onderdelen (Engine-, AS-, RS- en SharePoint-integratie) installeren en configureren in een complex en zeer veilige omgeving; volledige-tekstindexering configureren; SSIS-beveiliging; filestream; filetable
 • SQL Server Agent beheren
  • Taken maken, onderhouden en bewaken; taken en waarschuwingen beheren; automatiseren (installatie, onderhoud, toezicht) in meerdere databases en meerdere exemplaren; verzenden naar ''Manage SQL Server Agent-taken"

Informatiebronnen voor voorbereiding

Exemplaren en databases onderhouden (15-20%)
 • Databases beheren en configureren
  • Meerdere bestandsgroepen ontwerpen; databaseconfiguratie en -standaardisatie: AutoClose, Autoshrink, herstelmodellen; bestandsruimte beheren, waaronder het toevoegen van nieuwe bestandsgroepen en het verplaatsen van objecten tussen bestandsgroepen; ingesloten databases implementeren en configureren; gegevenscompressie; TDE configureren; partitionering; groei van logbestand beheren; DBCC
 • SQL Server-exemplaren configureren
  • Een database configureren en standaardiseren: AutoClose, Autoshrink, herstelmodellen; standaard- en benoemde exemplaren installeren; SQL configureren om alleen bepaalde CPU's te gebruiken (affiniteitsmaskers enzovoort); instellingen op serverniveau configureren; configuratie van een groot aantal databases/exemplaar, een groot aantal exemplaren/server, virtualisatie; geclusterde exemplaren configureren, waaronder MSDTC; geheugentoewijzing; Database Mail; SQL Server Engine configureren: geheugen, filffactor, sp_configure en standaardopties
 • Een SQL Server-clusterexemplaar implementeren
  • Een cluster installeren; meerdere exemplaren op een cluster beheren; subnetclusters instellen; herstellen van een mislukt clusterknooppunt
 • SQL Server-exemplaren beheren
  • Een exemplaar installeren, interactie van exemplaren beheren; SQL-patchbeheer; extra exemplaren installeren; gebruik van resources beheren via Resource Governor (Resourceregeling); foutenlogboeken doorlopen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Optimaliseren en problemen oplossen (15-20%)
 • Gelijktijdigheidsproblemen vaststellen en oplossen
  • Deadlock-problemen bestuderen met de SQL Server-logboeken en traceringsvlaggen; infrastructuur van rapportagedatabase ontwerpen (gerepliceerde databases); bewaking via DMV of ander MS-product; diagnoseblokkering, live-vergrendeling en deadlocking; diagnosewachttijden; prestatiedetectie met ingebouwde DMV's; weten wat invloed heeft op prestaties; processen lokaliseren en indien nodig stopzetten die alle resources blokkeren of claimen
 • Gegevens voor probleemoplossing verzamelen en analyseren
  • Bewaking met Profiler; prestatiegegevens verzamelen met System Monitor; traceringsgegevens verzamelen met SQL Server Profiler; transactionele replicatieproblemen identificeren; problemen met gegevenstoegang identificeren en oplossen; prestatiemeteritems verzamelen; potentiële problemen identificeren voordat ze serviceonderbrekingen veroorzaken; prestatieproblemen identificeren; XEvents en DMV's gebruiken; waarschuwingen voor kritieke serveromstandigheden maken; gegevens- en servertoegang bewaken door controles te maken; IO- vs. geheugen- vs. CPU-knelpunten; het hulpprogramma Gegevensverzamelaar gebruiken
 • Audit van SQL Server-exemplaren uitvoeren
  • Een beveiligingsstrategie implementeren voor controle en bewaking van het exemplaar; een controle configureren; servercontroles configureren; bijhouden wie een object heeft gewijzigd; verhoogde bevoegdheden en ongewenste verbindingspogingen bewaken; beheer op basis van beleidsregels

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens beheren (20-25%)
 • Een back-upstrategie configureren en onderhouden
  • Verschillende back-upmodellen beheren, waaronder herstelpunten; klantgegevens beschermen zelfs als back-upmedia verloren gaan; back-up maken/terugzetten met de juiste strategieën waaronder back-upredundantie; herstellen van een beschadigde schijf; een multi-TB database beheren; een database-implementatie en een back-upstrategie implementeren en testen (meerdere bestanden voor gebruikersdatabase en tempdb, databasebestanden verspreiden, back-up/herstel); back-up maken van een SQL Server-omgeving; back-up maken van systeemdatabases
 • Databases herstellen
  • Een database herstellen die is beveiligd met TDE; gegevens herstellen van een beschadigde DB (meerdere fouten in DBCC CHECKDB); herstellen naar een herstelpunt; bestandsgroepen herstellen; herstellen op paginaniveau
 • Indexen onderhouden en implementeren
  • Fysieke kenmerken van indexen inspecteren en indexonderhoud uitvoeren, gefragmenteerde indexen vaststellen, ongebruikte indexen vaststellen, indexen implementeren, indexen defragmenteren/opnieuw samenstellen, een onderhoudsstrategie voor indexen en statistieken instellen, indexen optimaliseren (volledig, filterindex), statistieken (volledig, filter), wachtrij forceren of corrigeren, een index opnieuw samenstellen versus opnieuw indelen en indexeren; volledige-tekstindexen; kolomopslagindexen
 • Gegevens importeren en exporteren
  • Gegevens overbrengen; bulksgewijs kopiëren; bulksgewijs invoegen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Beveiliging implementeren (15-20%)
 • Aanmeldingen en serverfuncties beheren
  • Serverbeveiliging configureren; de SQL Server beveiligen met Windows-accounts/SQL Server-accounts, serverrollen; aanmeldingsaccounts maken; toegang tot de server beheren, SQL Server-exemplaar en databases; door de gebruiker gedefinieerde serverrollen maken en onderhouden; certificaataanmeldingen beheren
 • Databasebeveiliging beheren
  • Configureren van databasebeveiliging, databaseniveau, machtigingen; objecten beschermen tegen wijzigingen; controle; versleuteling
 • Gebruikers en databaserollen beheren
  • Toegang tot server/database maken met minste bevoegdheid; beveiligingsrollen beheren voor gebruikers en beheerders; databasegebruikersaccounts maken; ingesloten aanmeldingen
 • Beveiligingsproblemen oplossen
  • Certificaten en sleutels beheren; eindpunten

Informatiebronnen voor voorbereiding

Hoge beschikbaarheid implementeren (5­10%)
 • AlwaysOn implementeren
  • Implementeren van AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen en AlwaysOn-failover clustering
 • Replicatie implementeren
  • Replicatieproblemen oplossen; geschikte replicatiestrategie vaststellen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: examen 462

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Dandy Weyn, Senior Program Manager van de SQL Server-productgroep, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 462.

Exam Prep: 70-462: MCSA: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Deze Exam Prep-sessie is gericht op alles wat u moet weten om voor examen 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases te slagen. De sessie wordt geleid door MCT (Microsoft Certified Trainer) Bob Taylor. Hij vertelt u wat de doelstellingen van het examen zijn, geeft u een aantal algemene examentips en bespreekt de beste werkwijzen voor het werken met SQL Server-technologie.

Training in uw eigen tempo
Oefentest
Van de community
Boeken

Training Kit (Examen 70-462): Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
Gepubliceerd: juni 2012

Bereid u optimaal voor op het verwerven van de vaardigheden die worden gemeten in het examen 70-462 en op het werk, met deze officiële studiegids van Microsoft. Doorloop in uw eigen tempo een serie lessen en revisies die elk examendoel volledig behandelen. Consolideer uw kennis vervolgens door deze toe te passen op levensechte scenario's en praktijkoefeningen.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor databaseprofessionals die installatie-, onderhouds- en configuratietaken uitvoeren. Andere verantwoordelijkheden zijn het installeren van databasesystemen, ervoor zorgen dat deze systemen efficiënt werken, en regelmatig gegevens opslaan, back-ups maken en gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.