Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-465

Windows

 • Gepubliceerd:
  maandag 11 juni 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSE

Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf 18 februari 2016 bevat dit examen vragen over SQL Server 2012 en 2014. Dit examen omvat geen vragen over functies of mogelijkheden die alleen deel uitmaken van het product SQL Server 2012. Voor meer informatie, download en lees dit document.

Een databasestructuur ontwerpen (25-30%)
 • Ontwerpen voor bedrijfsbehoeften
  • Bedrijfsbehoeften vertalen naar gegevensstructuren; database denormaliseren met behulp van SQL Server-functies waaronder materialisatie met geïndexeerde weergaven, gedistribueerde gepartitioneerde weergaven, gefilterde indexen en indexen zonder sleutelkolom, en momentopnamen
 • Fysieke database- en objectplaatsing ontwerpen
  • Een fysieke database ontwerpen, inclusief bestandsplaatsing, FILESTREAM, FILETABLE, bestandsgroepen en RAID; systeemdatabase-instellingen configureren
 • Een partitiestrategie voor tabellen en indexen ontwerpen
  • De optimale strategie voor indexering ontwikkelen, archiveren met gebruik van partities en tabellen, columnstore-indexen ontwerpen, XML-indexen ontwerpen
 • Een migratie-, consolidatie- en upgradestrategie ontwerpen
  • Upgrade uitvoeren met minimale downtime; een clusteroverschrijdende migratie ontwerpen; een database-implementatie plannen, met Windows PowerShell, Server Core en ingesloten databases; queryplannen migreren; een migratiestrategie ontwerpen met gebruik van Distributed Replay Controller; een SQL Server-virtualisatiestrategie ontwerpen
 • SQL Server-exemplaren ontwerpen
  • Hardware vaststellen voor nieuwe exemplaren; CPU-affiniteit ontwerpen; geclusterde exemplaren ontwerpen met behulp van MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Control); geheugentoewijzing voor exemplaren definiëren; installatiestrategieën ontwerpen, zoals sysprep, slipstream en SMB-bestandsserver; Cross Database Chaining-eigendom definiëren
 • Back-up en herstel ontwerpen
  • Een back-upstrategie ontwerpen op basis van bedrijfsbehoeften, inclusief differentiële back-up, back-up van bestanden en logboeken, striped back-up; strategie voor databasemomentopnamen ontwerpen; passende herstelmodellen ontwerpen; een strategie voor back-up van de systeemdatabase ontwerpen; back-ups van tail-logboeken herstellen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Databases en databaseobjecten ontwerpen (30-35%)
 • Een databasemodel ontwerpen
  • Een logisch schema ontwerpen; gegevenstoegang en architectuur van gegevenslaag ontwerpen; een databaseschema ontwerpen; een beveiligingsarchitectuur ontwerpen; een databasemodel voor meerdere servers ontwerpen, waaronder gekoppelde servers, beveiliging, providers, gedistribueerde transacties, gedistribueerde gepartitioneerde weergaven en Service Broker
 • Tabellen ontwerpen
  • Passende tabellen ontwerpen, met inbegrip van fysieke tabellen, tijdelijke tabellen, tijdelijke tabelvariabelen, algemene tabeluitdrukkingen, columnstore-indexen, door de gebruiker gedefinieerde tabeltypen, FILESTREAM, FILETABLE en In-Memory OLTP; weergaven en tabelwaardefuncties ontwerpen; een compressiestrategie ontwerpen, waaronder rij en pagina; een passend gegevenstype selecteren; berekende kolommen ontwerpen
 • Ontwerpen voor gelijktijdigheid
  • Een strategie voor maximale gelijktijdigheid ontwikkelen; een vergrendelings- en gelijktijdigheidsstrategie definiëren; een transactie-isolatiestrategie ontwerpen, inclusief een serverdatabase en -sessie; triggers voor gelijktijdigheid ontwerpen
 • Opgeslagen T-SQL-procedures ontwerpen
  • Opgeslagen procedures maken; een gegevenstoegangstrategie ontwerpen aan de hand van opgeslagen procedures; passende parameters voor opgeslagen procedures ontwerpen, waaronder invoer, uitvoer en tabelwaarde; foutafhandeling ontwerpen; een In-Memory OLTP-strategie voor opgeslagen procedures ontwerpen
 • Een strategie voor automatisering van beheer ontwerpen
  • Een oplossing maken voor gegevensarchivering; automatisering en controle ontwerpen, waaronder taken, waarschuwingen, operators, SSIS, CDC, controle, DDL-triggers en Windows PowerShell; automatiseren voor meerdere databases en exemplaren; gegevensbatchverwerking ontwerpen: een test voor het laden van de database ontwerpen; implementeren in andere omgevingen, waaronder ontwikkeling, fasering en productie
 • Ontwerpen voor transacties
  • Transacties beheren, waaronder tijd, opslagpunt en markering; ontwerpen voor impliciete en expliciete transacties; gegevensintegriteit waarborgen met behulp van transacties; foutafhandeling voor transacties ontwerpen, waaronder TRY, CATCH en THROW

Informatiebronnen voor voorbereiding

Databasebeveiliging ontwerpen (10-15%)
 • Een toepassingsstrategie ter ondersteuning van beveiliging ontwerpen
  • Beveiliging ontwerpen, waaronder beveiligingsrollen, ondertekende opgeslagen procedures, codering, ingesloten aanmeldingen, EXECUTE AS en referenties; schema's en schemabeveiliging implementeren; beveiligingsonderhoud ontwerpen, inclusief SQL-aanmeldingen, geïntegreerde verificatie, bevoegdheden en spiegeling
 • Machtigingen ontwerpen voor database-, schema- en objectbeveiliging
  • Een databaseschema ontwerpen dat voldoet aan beveiligingseisen, schema-eigendom, eigendomsketen, Cross Database Chaining
 • Beveiligingsconfiguraties op exemplaarniveau ontwerpen
  • Scheiding van taken implementeren aan de hand verschillende aanmeldingsrollen; een verificatietype kiezen, waaronder aanmeldingstriggers, wettelijke voorschriften en certificaten; gegevenscodering implementeren, waaronder hoofdsleutel en configuratie van database; DDL-triggers (Data Description Language) implementeren; een veilige serviceaccount definiëren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een oplossing voor optimalisatie en probleemoplossing ontwerpen (25-30%)
 • Een onderhoudsstrategie voor databaseservers ontwerpen
  • Onderhoudsplannen ontwerpen; indexonderhoud ontwerpen, inclusief opnieuw samenstellen, defragmentatie, statistieken, online opnieuw samenstellen, offline opnieuw samenstellen en drempels; fysieke en logische consistentie handhaven (DBCC); databasebestanden beheren, waaronder LDF, MDF, In-Memory OLTP en garbagecollection; een bewaarbeleid definiëren
 • Gelijktijdigheidsproblemen oplossen
  • Impasseproblemen (deadlocking) bestuderen aan de hand van SQL Server-logboeken en traceringsvlaggen; een infrastructuur voor een rapportagedatabase ontwerpen, waaronder gerepliceerde databases; gelijktijdigheid bewaken, waaronder dynamische beheerweergaven (DMV); diagnoseblokkering, waaronder live-vergrendeling en impasses; diagnosewachttijden; Extended Events gebruiken; querytips gebruiken om gelijktijdigheid te vergroten
 • Een oplossing met hoge beschikbaarheid ontwerpen en implementeren
  • Failoverclustering, inclusief meerdere subnetten, configureren; leesbare spiegels ontwerpen; een configuratie met hoge beschikbaarheid en lage hersteltijd maken; uptimevereisten ontwerpen en garanderen, met inbegrip van bewaking en patches; een replicatiearchitectuur ontwerpen en implementeren; AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen en AlwaysOn-failoverclusters implementeren
 • Een oplossing voor de bewaking van prestaties en gelijktijdigheid ontwerpen
  • Prestatiemeteritems identificeren; prestaties en knelpunten bewaken, waaronder wachttijdstatistieken; een strategie voor querybewaking en -controle ontwerpen; controleren op ontbrekende statistieken
 • Een bewakingsoplossing op exemplaarniveau ontwerpen
  • Controlestrategieën ontwerpen, met inbegrip van Extended Events, gebeurtenistraceringen, SQL Audit, door Profilering gepland of op gebeurtenis gebaseerd onderhoud, Prestatiemeter en DMV-gebruik; controle van bestands- en tabelgroei instellen; prestatie-indicatoren en tellers verzamelen; taken maken om servertoestand te bewaken; controleren met Windows-logbestanden

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: examen 465

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Content Publishing Manager, en Mike Corkery, MCT, MVP, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in examen 465.

Exam Prep: 70-465: MCSE: Data Platform, SQL Server

Deze Exam Prep-sessie is gericht op alles wat u moet weten om te slagen voor Exam 70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server. Deze sessie wordt geleid door MCT (Microsoft Certified Trainer) Armando Lacerda. Hij vertelt u wat de doelstellingen van het examen zijn, geeft u een aantal algemene examentips en bespreekt de beste werkwijzen voor het werken met SQL Server-technologie.

Training in uw eigen tempo

Designing Database Solutions for SQL Server

Met deze cursus kunt u zich beter voorbereiden op examen 70-465. Een team van experts vertelt u wat de belangrijkste overwegingen en aanbevelingen zijn bij het ontwerpen van gegevensoplossingen voor SQL Server. U krijgt informatie over het beheren van een SQL Server-omgeving en over handige hulpmiddelen. U krijgt inzicht in databasebeveiliging, back-up- en hersteloplossingen, en u leert over hoge beschikbaarheid. Ook het oplossen van databaseproblemen en het onderhoud van databases worden besproken.

Van de community

Wiki voor examen 70-465

Forum voor examen 70-465

Volg @MSLearning en @sqlserver

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor databaseprofessionals die databaseoplossingen in de organisatie ontwerpen en bouwen. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken van plannen en ontwerpen voor databasestructuur, -opslag, -objecten en -servers. Ze maken het plan voor de omgeving waarin de databaseoplossing wordt uitgevoerd.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.