Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-483

Visual Studio logo

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 12 oktober 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  Ontwikkelaars
 • Technologie:
  Visual Studio 2012
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSD

Programming in C#

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Programming in C# Jump Start

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Programmaverloop beheren (25-30%)
 • Multithreading en asynchrone verwerking implementeren
  • De Task Parallel-bibliotheek (ParallelFor, Plinq, Tasks) gebruiken; vervolgtaken maken; threads produceren met behulp van ThreadPool; de UI deblokkeren; de trefwoorden async en await gebruiken; gegevens beheren met behulp van gelijktijdige verzamelingen
 • Multithreading beheren
  • Resources synchroniseren; vergrendeling implementeren; een langlopende taak annuleren; thread-safe methoden implementeren om racevoorwaarden af te handelen
 • Programmaverloop implementeren
  • Verzameling- en matrixitems herhaaldelijk doorlopen; beslissingen programmeren met switch-instructies, if/then en operators; expressies evalueren
 • Gebeurtenissen en callbacks maken en implementeren
  • Gebeurtenishandlers maken; een abonnement nemen en opzeggen voor gebeurtenissen; ingebouwde delegate-typen gebruiken om gebeurtenissen te maken; gemachtigden maken; lambda-expressies; anonieme methoden
 • Afhandeling van uitzonderingen implementeren
  • Uitzonderingstypen afhandelen (SQL-uitzonderingen, netwerkuitzonderingen, communicatie-uitzonderingen, netwerktime-outuitzonderingen); uitzonderingen van het type catch vs. basisuitzonderingen; try-catch-finally-blokken implementeren; uitzonderingen genereren; bepalen wanneer rethrow vs. throw moet worden gebruikt; aangepaste uitzonderingen maken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Typen maken en gebruiken (25-30%)
 • Typen maken
  • Waardetypen (structs, enum-), verwijzingstypen, algemene typen, constructeurs, statische variabelen, methodes, klassen, uitbreidingsmethoden, optionele en benoemde parameters, geïndexeerde eigenschappen maken; overladen en overschreven methoden maken
 • Verbruikstypen
  • Box of unbox om waardetypen te converteren; typen definiëren; typen converteren; dynamische typen afhandelen; interoperabiliteit met onbeheerde code garanderen, bijvoorbeeld dynamische trefwoorden
 • Inkapseling afdwingen
  • Inkapseling afdwingen met eigenschappen, door accessors (toegangsfuncties) te gebruiken (openbare, privé, beveiligde) en door expliciete interface-implementatie te gebruiken
 • Een klassenhiërarchie maken en implementeren
  • Een interface ontwerpen en implementeren; overname van een basisklasse; klassen maken en implementeren op die zijn gebaseerd op de interfaces IComparable, IEnumerable, IDisposable en IUnknown
 • Typen in runtime zoeken, uitvoeren en maken met behulp van reflectie
  • Kenmerken maken en toepassen; kenmerken lezen; code in runtime genereren door CodeDom- en lambda- expressies te gebruiken; typen uit de System.Reflection-naamruimte gebruiken (Assembly, PropertyInfo, MethodInfo, Type)
 • De levenscyclus van een object beheren
  • Onbeheerde resources beheren; IDisposable implementeren, waaronder interactie met finalize-methode; IDisposable beheren met behulp van de Using-instructie; finalize en garbagecollection beheren
 • Tekenreeksen bewerken
  • Tekenreeksen bewerken met de klassen StringBuilder, StringWriter en StringReader; tekenreeksen zoeken; methoden voor tekenreeksopsomming; tekenreeksen opmaken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Fouten in toepassingen opsporen en beveiliging implementeren (25-30%)
 • Toepassingsinvoer valideren
  • JSON-gegevens valideren; gegevensverzamelingstypen; gegevensintegriteit beheren; een reguliere expressie evalueren om de invoerindeling te valideren; ingebouwde functies gebruiken om gegevenstype en inhoud buiten bereik te valideren: reguliere expressies schrijven
 • Symmetrische en asymmetrische versleuteling uitvoeren
  • Een geschikt versleutelingsalgoritme kiezen; certificaten beheren en maken; sleutelbeheer implementeren; de System.Security-naamruimte implementeren; hashing van gegevens; streams versleutelen
 • Assembly's beheren
  • Versieassembly's; assembly's ondertekenen met sterke namen; gelijktijdige hosting implementeren; een assembly in de Global Assembly Cache plaatsen; een WinMD-assembly maken
 • Fouten in een toepassing opsporen
  • Compileerinstructies maken en beheren; een geschikt buildtype kiezen; programmeerdatabasebestanden en -symbolen beheren
 • Diagnose in een toepassing implementeren
  • Logboekregistratie en tracering implementeren; toepassingen profileren; prestatiemeteritems maken en bewaken; items naar het gebeurtenislogboek schrijven

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevenstoegang implementeren (25-30%)
 • I/O-bewerkingen uitvoeren
  • Bestanden en streams lezen en schrijven; lezen en schrijven vanuit het netwerk met behulp van klassen in de System.Net-naamruimte; asynchrone I/O-bewerkingen implementeren
 • Gegevens verbruiken
  • Gegevens ophalen uit een database; gegevens in een database bijwerken; JSON- en XML-gegevens verbruiken; gegevens ophalen via webservices
 • Gegevens en objecten opvragen en bewerken met LINQ
  • Query's voor gegevens uitvoeren met operators (projection, join, group, take, skip, aggregate); op methoden gebaseerde LINQ query's maken; query's voor gegevens uitvoeren met behulp van query comprehension-syntaxis; gegevens selecteren met behulp van anonieme typen; uitvoering van een query forceren; gegevensstructuren lezen, filteren, maken en bewerken met behulp van LINQ naar XML
 • Gegevens serialiseren en deserialiseren
  • Gegevens serialiseren en deserialiseren met behulp van binaire serialisatie, aangepaste serialisatie, XML Serializer, JSON Serializer en Data Contract Serializer
 • Gegevens opslaan in en ophalen uit verzamelingen
  • Gegevens opslaan en ophalen met behulp van woordenlijsten, matrixen, lijsten, sets en wachtrijen; een type verzameling kiezen; een verzameling initialiseren; items toevoegen aan en verwijderen uit een verzameling; verzamelingen met type vs. versus zonder type gebruiken; aangepaste verzamelingen implementeren; verzamelingsinterfaces implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo

Microsoft Certification PREP Talk: examen 483

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Jerry Nixon, Developer Evangelist, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Exam 483.

Training in uw eigen tempo
 • Programming in C# Jump Start

  Deze cursus voor ontwikkelaars gaat over C#, de door Microsoft beheerde C-achtige taal voor het .NET Framework. Net als alle andere Jump Start-sessies is ook dit een boeiende sessie vol demo's. Microsoft Technical Evangelist Jerry Nixon en mede-oprichter van Crank211 Daren May geven voorbeeldcode na voorbeeldcode om u eenvoudige en complexe technieken te laten zien die u op uw werkplek kunt uitproberen.

Oefentest

Maak een officiële Microsoft-oefentest voor examen 483

Van de community
Boeken
Exam Ref 70-483: Programming in C# cover

Exam Ref 70-483: Programming in C#
Gepubliceerd: 15 juli 2013

Bereid u voor op MCSD-examen 70-483 en demonstreer uw praktische bekwaamheid op het gebied van programmeren in C#. Exam Refis ontworpen voor ervaren IT-professionals die zich verder willen ontwikkelen en richt zich op kritisch denken en besluitvorming, beide vereist voor succes op MCSD-niveau.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor ontwikkelaars met één of meer jaar ervaring met het programmeren van de essentiële bedrijfs-/toepassingslogica voor diverse soorten toepassingen en hardware-/softwareplatformen met C#.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.