Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-487

Visual Studio logo

 • Gepubliceerd:
  woensdag 17 oktober 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  Ontwikkelaars
 • Technologie:
  Microsoft Visual Studio 2013, Microsoft Azure
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSD

Developing Microsoft Azure and Web Services

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Developing Windows Azure and Web Services Jump Start

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf 30 april 2014 bevat dit examen ook vragen over Visual Studio 2013 en updates naar Microsoft Azure.

Toegang tot gegevens (20-25%)
 • Technologieën voor gegevenstoegang kiezen
  • Een technologie (ADO.NET, Entity Framework, WCF Data Services, Azure-opslag) kiezen die aansluit bij de toepassingsvereisten
 • Opslaan in cachegeheugen implementeren
  • Statische gegevens opslaan in de cache; cachebeleid toepassen (waaronder verlooptijd); CacheDependency gebruiken om cachegegevens te vernieuwen; querymeldingen
 • Transacties implementeren
  • Transacties beheren door gebruik te maken van de API uit de Systedm.Transactions-naamruimte; gedistribueerde transacties implementeren; isolatieniveau van transactie opgeven
 • Gegevensopslag in Azure implementeren
  • Toegang tot gegevensopslag in Azure; gegevensopslagmechanismen in Azure kiezen (BLOB's, tabellen, wachtrijen, SQL Database); gegevens distribueren met behulp van het netwerk voor contentlevering (CDN); uitzonderingen afhandelen met behulp van nieuwe pogingen (SQL Database); Azure Caching beheren
 • Een WCF Data Services-service maken en implementeren
  • Adresbronnen; filteren implementeren; een query-expressie maken; toegang krijgen tot payload-indelingen (waaronder JSON); gegevensservice-interceptoren en -serviceoperatoren gebruiken
 • XML-gegevensstructuren bewerken
  • XML-gegevensstructuren lezen, filteren, maken en wijzigen; XML-gegevens bewerken met behulp van XMLReader, XMLWriter, XMLDocument, XPath, LINQ to XML, XML transformeren met XSLT-transformaties

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens opvragen en bewerken van Entity Framework (20-25%)
 • Query uitvoeren voor gegevens en gegevens manipuleren met behulp van het Entity Framework
  • Query uitvoeren voor gegevens en deze bijwerken en verwijderen met DbContext; een query samenstellen die uitgestelde uitvoering gebruikt; vertraagd laden en eager-laden implementeren; gecompileerde query's maken en uitvoeren; query uitvoeren voor gegevens met Entity SQL; asynchrone bewerkingen uitvoeren met Entity Framework; een opgeslagen procedure toewijzen
 • Query uitvoeren voor gegevens en deze manipuleren met gegevensprovider voor Entity Framework
  • Query uitvoeren voor gegevens en deze bewerken met Verbinding, DataReader en Opdracht uit de System.Data.EntityClient-naamruimte; synchrone en asynchrone bewerkingen uitvoeren; transacties beheren (API); softwarematig een gegevensprovider configureren
 • Query uitvoeren voor gegevens met gebruik van LINQ to Entities
  • Query uitvoeren voor gegevens met gebruik van LINQ-operators (bijvoorbeeld project, overslaan, aggregaat, filter en deelnemen); query's en databaseopdrachten opnemen in registratielogboek; querygrenzen implementeren (IQueryable / IEnumerable); asynchrone query implementeren
 • Gegevens opvragen en bewerken met ADO.NET
  • Gegevens opvragen en bewerken met Connection, DataReader, Command, DataAdapter, DataSet; synchrone en asynchrone bewerkingen uitvoeren; transacties beheren (API)
 • Een Entity Framework-gegevensmodel maken
  • Het gegevensmodel structureren aan de hand van tabel per type, tabel per klasse, tabel per hiërarchie; een aanpak voor het beheren van een gegevensmodel (code eerst, model eerst of database eerst) kiezen en implementeren; POCO-objecten implementeren; een gegevensmodel beschrijven aan de hand van conceptuele schemadefinities, opslagschemadefinitie, toewijzingstaal (CSDL, SSDL, MSL) en Custom Code First Conventions

Informatiebronnen voor voorbereiding

WCF Services ontwerpen en implementeren (15-20%)
 • Een WCF-service maken
  • Contracten maken (onderhouds-, gegevens-, bericht-, terugbel- en storingscontracten); berichtinspecteurs implementeren; asynchrone bewerkingen in de service uitvoeren
 • WCF-services configureren met behulp van configuratie-instellingen
  • Servicegedrag configureren; service-eindpunten configureren; bindingen, zoals WebSocket-bindingen, configureren; een servicecontract opgeven; metagegevens van service (XSD's, WSDL en eindpunt voor uitwisseling van metagegevens) zichtbaar maken; berichtcompressie en -codering configureren
 • WCF-services configureren met behulp van de API
  • Servicegedrag configureren; service-eindpunten configureren; binding configureren; een servicecontract opgeven; metagegevens van service (XSD's, WSDL en uitwisseling van metagegevens) zichtbaar maken; WCF-routerings- en detectiefuncties
 • Een WCF-service beveiligen
  • Beveiliging op berichtniveau implementeren, beveiliging op transportniveau implementeren; certificaten implementeren; meerdere verificatiemodi ontwerpen en implementeren
 • WCF-services verbruiken
  • Proxy's genereren met SvcUtil; proxy's genereren door een serviceverwijzing te maken; kanaalfactory's maken en implementeren
 • Versiebeheer van een WCF-service
  • Versiebeheer van verschillende soorten contracten (bericht-, onderhouds-, gegevenscontract); versiebeheer van adres-, bindings- en routeringsservices configureren
 • Een WCF service maken en configureren op Azure
  • Bindingen voor WCF-services (Azure SDK-uitbreidingen van WCF) maken en configureren; bindingen doorgeven aan Azure met behulp van Service Bus-eindpunten; integratie met de Azure Service Bus Relay
 • Messaging-patronen implementeren
  • Eenzijdige communicatie, aanvraag/antwoordcommunicatie, streamingcommunicatie en duplexcommunicatie implementeren; Azure Service Bus- en Azure-wachtrijen implementeren
 • Services hosten en beheren
  • Gelijktijdigheid van services (enkele, meerdere, reentrant) beheren; servicehosts maken; een hostingmechanisme kiezen; een exemplaarmodus kiezen (per oproep, per sessie, singleton); een service activeren en beheren met behulp van AppFabric; transactionele services implementeren; services uitvoeren in een Azure-werkrol

Informatiebronnen voor voorbereiding

Op Web-API gebaseerde services maken en verbruiken (15-20%)
 • Een Web-API ontwerpen
  • HTTP-resources definiëren met HTTP-acties; passende URI-ruimte plannen en URI-ruimte toewijzen met routering; de juiste HTTP-methode (get, post, delete) kiezen om te voldoen aan de eisen; de juiste indeling (Web API-indelingen) kiezen, zodat reacties voldoen aan de eisen; plannen wanneer HTTP-acties asynchroon worden; routes ontwerpen en implementeren
 • Een Web-API implementeren
  • Gegevens accepteren in JSON-indeling (in JavaScript, in een AJAX-callback); inhoudsonderhandeling gebruiken om verschillende gegevensindelingen te leveren aan clients; acties en parameters definiëren om gegevensbinding af te handelen; HttpMessageHandler gebruiken om clientverzoeken en serverreacties te verwerken; afhankelijkheidsinjectie implementeren, samen met de afhankelijkheidsresolver om toepassingen flexibeler te maken; actiefilters en uitzonderingsfilters implementeren om controlleruitvoering te beheren; asynchrone en synchrone acties implementeren; streamingacties implementeren; SignalR implementeren; Web API-webservices testen
 • Een Web-API beveiligen
  • HTTPBasic-verificatie implementeren via SSL; Windows Auth implementeren; XSRF (aanvraagvervalsing op meerdere sites) voorkomen; verificatie en verificatiefilters ontwerpen, implementeren en uitbreiden voor toegangscontrole tot de toepassing; CORS (cross-origin-aanvraag delen) implementeren; SSO implementeren met OAuth 2.0; meerdere verificatiemodi configureren op één eindpunt
 • Web-API hosten en beheren
  • Web-API hosten in een ASP.NET-app; een Web-API zichzelf laten hosten in uw eigen proces (een Windows-service) met inbegrip van Open Web Interface voor .NET (OWIN); services hosten in een Azure-werkrol; berichtgrootte beperken; de hostserver voor streaming configureren
 • Web-API-webservices gebruiken
  • Web-API-services gebruiken door HttpClient synchroon en asynchroon te gebruiken; aanvragen verzenden en ontvangen in verschillende formaten (JSON, HTML, etc.); batchverwerking aanvragen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Webtoepassingen en -services implementeren (15-20%)
 • Een implementatiestrategie ontwerpen
  • Een IIS-installatiepakket maken; implementatie in webfarms; een webtoepassing implementeren met behulp van XCopy; een implementatie van TFS of installatieserver automatiseren
 • Een implementatiestrategie kiezen voor een Azure-webtoepassing
  • Een interne upgrade en VIP-wissel uitvoeren; een upgradedomein configureren; invoer en interne eindpunten maken en configureren; besturingssysteemconfiguratie opgeven; toepassingen implementeren met Azure Web Site
 • Een webapplicatie configureren voor implementatie
  • Overschakelen van productie-/releasemodus naar foutopsporingsmodus; SetParameters gebruiken om een IIS-groep van toepassingen in te stellen; machtigingen en wachtwoorden instellen; ASP.NET App Suspend inschakelen en bewaken; WCF-eindpunten (zoals HTTPS-protocoltoewijzing), bindingen en gedrag configureren; web.config transformeren met XSLT (bijvoorbeeld in ontwikkel-, test- en productie-/releaseomgevingen); Azure-configuratie-instellingen configureren
 • Pakketten beheren via NuGet
  • Een NuGet-pakket maken en configureren; een bestaand NuGet-pakket installeren en updaten; verbinden met een lokale opslagplaatscache voor NuGet, uw eigen opslagplaats voor pakketten samenstellen
 • Een webpakket maken, configureren en publiceren
  • Een IIS InstallPackage maken; het samenstelproces configureren voor uitvoer van een webpakket; voorwaardeacties voor- en achteraf toepassen om te zorgen dat transformaties correct worden toegepast; geschikte activa (webinhoud, certificaten) opnemen
 • Assembly's delen tussen meerdere toepassingen en servers
  • De omgeving voorbereiden op het gebruik van over meerdere servers verdeelde assembly's (internalisatie); assembly's ondertekenen met een sterke naam; assembly's implementeren in de algemene assemblycache; versiebeheer voor assembly's implementeren; een assemblymanifest maken; omleidingen voor assemblybindingen configureren (bijvoorbeeld van MVC4 naar MVC5)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo

Microsoft Certification PREP Talk: Exam 487

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Jeremy Foster, Developer Evangelist, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 487.

Training in uw eigen tempo

Developing Windows Azure and Web Services Jump Start

Oefentest

Maak een officiële Microsoft-oefentest voor examen 487

Van de community
Boeken
Exam Ref 70-487: Developing Windows Azure and Web Services cover

Exam Ref 70-487: Developing Windows Azure and Web Services
Gepubliceerd: november 2013

Bereid u voor op Microsoft-examen 70-487 en demonstreer uw praktische bekwaamheid op het gebied van het ontwikkelen van Azure- en Webservices. Exam Ref is ontworpen voor ervaren ontwikkelaars die zich verder willen ontwikkelen en richt zich op kritisch denken en besluitvorming, beide vereist voor succes op Microsoft Specialist-niveau.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor ontwikkelaars met minimaal drie tot vijf jaar ervaring in de ontwikkeling van Webservices, waaronder één of meer jaar in de ontwikkeling van Web API voor Azure-oplossingen.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.