Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-534

Microsoft Azure logo

 • Gepubliceerd:
  26 februari 2015
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Azure
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, Microsoft Specialist

Architecting Microsoft Azure Solutions

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Architecting Microsoft Azure Solutions

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De Microsoft Azure-omgeving ontwikkelt zich voortdurend. Met het oog op maximale relevantie wordt dit examen voortdurend bijgewerkt, zodat afgekeurde en nieuwe technologieën en processen aan de orde komen. Vanaf 10 maart 2016 is dit examen afgestemd op een update. Wilt u meer weten over deze wijzigingen en de impact op gemeten vaardigheden? Dan kunt u het document met wijzigingen voor examen 70-534 downloaden en lezen.

Opmerking: Om gegarandeerd op de hoogte te zijn van de nieuwste updates, is het aan te raden dat degenen die zich aanmelden voor dit examen deze pagina diverse malen doornemen voor hun geplande examen.

Microsoft Azure-infrastructuur en -netwerken ontwerpen (15-20%)
 • Beschrijven hoe in Azure gebruik wordt gemaakt van GFS-datacenters (Global Foundation Services)
  • Begrijpen wat de Azure-datacenterarchitectuur, regionale beschikbaarheid en hoge beschikbaarheid zijn
 • Azure-virtuele netwerken, netwerkservices, DNS, DHCP en IP-adresconfiguratie ontwerpen
  • On-premises Active Directory uitbreiden, Active Directory implementeren, statische IP-reserveringen definiëren, begrijpen wat ACL's en netwerkbeveiligingsgroepen zijn, resourcegroepen ontwerpen
 • Azure-rekenen ontwerpen
  • Azure-VM's (Virtuele Machines) en VM-architectuur voor IaaS en PaaS ontwerpen; begrijpen wat beschikbaarheidssets, foutdomeinen en updatedomeinen zijn in Azure; onderscheid maken tussen machineclassificaties
 • Azure-VPN (Virtual Private Network) en ExpressRoute-architectuur en -ontwerp beschrijven
  • Azure punt-naar-site (P2S) en site-naar-site (S2S) VPN beschrijven, de architectonische verschillen tussen Azure VPN en ExpressRoute begrijpen
 • Azure-services beschrijven
  • Een grote mate van inzicht hebben in Azure-taakverdelingsopties, waaronder Traffic Manager, Azure Media Services, CDN, Azure Active Directory (Azure AD), Azure Cache, Multi-Factor Authentication en Service Bus
Bronnen beveiligen (15-20%)
 • Bronnen beveiligen met behulp van beheerde identiteiten
  • De verschillen beschrijven tussen de lokale Actieve Directory en Azure AD, via programmacode toegang krijgen tot Azure AD met Graph API, toegang krijgen tot bronnen vanuit Azure AD-toepassingen beveiligen met OAuth en OpenID Connect
 • Bronnen beveiligen met hybride identiteiten
  • SAML-claims gebruiken voor verificatie bij lokale bronnen, DirSync-synchronisatie beschrijven, federatieve identiteiten implementeren met Azure Access Control Service (ACS) en Active Directory Federation Services (ADFS)
 • Bronnen beveiligen met id-providers
  • Toegang tot bronnen bieden met behulp van identiteitsleveranciers, zoals een Microsoft-account, Facebook, Google en Yahoo!, identiteit en toegang beheren met Azure Active Directory B2C
 • Een passende gegevensbeveiligingsoplossing vinden
  • De juiste toegangsbeheerlijst (Access Control List, ACL) gebruiken, beveiligingseisen bepalen voor gegevens die worden verzonden en gegevens in rusttoestand; beveiligingsrisico's identificeren, evalueren en oplossen met Azure Operations Management Suite
 • Een op rollen gebaseerde toegangsbeheerstrategie ontwerpen
  • Bronbereiken beveiligen, zoals de mogelijkheid om VM's en Azure-webapps te maken
Een toepassingsopslagruimte en een strategie voor gegevenstoegang ontwerpen (15-20%)
 • Gegevensopslag ontwerpen
  • Opslagopties voor gegevens ontwerpen, waaronder Table Storage, SQL Database, DocumentDB, Blob Storage, MongoDB en MySQL; beveiligingsopties voor SQL Database of Azure Storage ontwerpen; het juiste VM-type en de juiste grootte voor een oplossing bepalen
 • Toepassingen ontwerpen waarin Mobiele apps wordt gebruikt
  • Mobiele services met Azure Mobile Services maken, Mobiele apps gebruiken vanaf platformoverschrijdende clients, offline-synchronisatiemogelijkheden in een toepassing integreren, Mobiele apps uitbreiden met aangepaste code, Mobiele apps implementeren met Microsoft .NET of Node.js, Mobiele apps beveiligen met Azure AD
 • Toepassingen ontwerpen waarin meldingen worden gebruikt
  • Pushmeldingsservices implementeren in Mobiele apps, pushmeldingen naar alle abonnees verzenden, specifieke abonnees of een segment van abonnees verzenden
 • Toepassingen ontwerpen waarin een web-API wordt gebruikt
  • Een aangepaste web-API implementeren, schalen met Azure-webapps, offload van langlopende toepassingen met behulp van WebJobs, een web-API beveiligen met Azure AD
 • Een strategie voor gegevenstoegang ontwerpen voor hybride toepassingen
  • Verbinding maken met lokale gegevens van Azure-toepassingen met Service Bus Relay, Hybrid Connections of de VPN-mogelijkheid van Websites, beperkingen voor connectiviteit vaststellen met VPN, opties vaststellen voor het verbinden van VM's aan domeinen of cloudservices
 • Een mediaoplossing ontwerpen
  • Media Services beschrijven, de belangrijkste onderdelen van Media Services kennen, waaronder streamingmogelijkheden, mogelijkheden voor video op aanvraag en controleservices
Een geavanceerde toepassing ontwerpen (15–20%)
 • Rekenintensieve toepassingen maken
  • HPC (High-Performance Computing) en andere rekenintensieve toepassingen ontwerpen met Azure Services
 • Langlopende toepassingen maken
  • Werkrollen implementeren voor schaalbaar verwerken, staatloze onderdelen ontwerpen om schalen mogelijk te maken
 • De meest geschikte opslagoptie kiezen
  • Een wachtrijgericht patroon gebruiken voor ontwikkeling, de meest geschikte opslag voor optimale prestaties kiezen, opslagmogelijkheden voor cloudservices en hybride scenario's identificeren met rekenen op locatie en opslag op Azure, onderscheid maken tussen cloudservices en VM's die communiceren met opslagservices en SQL Database
 • Azure-services in een oplossing integreren
  • Het juiste gebruik van Azure Machine Learning, big data, Azure Media Services en Azure-zoekservices identificeren
Azure-webapps ontwerpen (15-20%)
 • Schaalbare en snelle Azure-webapps ontwerpen
  • Azure-webapps globaal schalen, Azure-webapps maken met Visual Studio, fouten in Azure-webapps opsporen, ondersteunde talen begrijpen, onderscheid kunnen maken tussen Azure-webapps voor VM's en cloudservices
 • Azure-webapps implementeren
  • Azure Site Extensions implementeren, pakketten maken, App Service-abonnementen, implementatiefasen, brongroepen, publicatieopties, Web Deploy en FTP-locaties en -instellingen
 • Azure-webapps ontwerpen voor bedrijfscontinuïteit
  • Opschalen en uitschalen met Azure-webapps en SQL Database, gegevensreplicatiepatronen configureren, Azure-webapps bijwerken met minimale downtime, een back-up maken van gegevens en deze terugzetten, ontwerpen voor herstel na een noodgeval, Azure-webapps implementeren in meerdere gebieden voor hoge beschikbaarheid, de gegevenslaag ontwerpen
Een strategie voor beheer, bewaking en bedrijfscontinuïteit ontwerpen (15–20%)
 • Hybride en door Azure gehoste architecturen voor een Microsoft System Center-implementatie evalueren
  • Op architectonisch niveau begrijpen welke onderdelen worden ondersteund in Azure; beschrijven wat de belangrijke aandachtspunten zijn bij het ontwerpen van het beheer van Azure-bronnen met System Center; begrijpen welke scenario's een hybride scenario vereisen
 • Een bewakingsstrategie ontwerpen
  • Microsoft-producten en -services identificeren voor het controleren van Azure-oplossingen; de mogelijkheden kennen van System Center voor de controle van een Azure-oplossing; de ingebouwde Azure-mogelijkheden kennen; bewakingshulpmiddelen van derden identificeren, waaronder open source; gebruiksscenario's voor Operations Manager, Global Service Monitor en Application Insights beschrijven; gebruiksscenario's beschrijven voor Windows Software Update Services (WSUS), Configuration Manager en aangepaste oplossingen; beschrijven wat de concepten zijn van de Azure-architectuur, zoals beschikbaarheidssets en updatedomeinen, en hoe deze invloed hebben op een patchingstrategie; logboeken analyseren met behulp van de Azure Operations Management Suite
 • BC/DR-mogelijkheden (Business Continuity/Disaster Recovery) van Azure beschrijven
  • Inzicht in de architecturale mogelijkheden van BC/DR, Hyper-V Replica en Azure Site Recovery (ASR) beschrijven, use cases voor Hyper-V Replica en ASR beschrijven
 • Een strategie voor herstel na een noodgeval ontwerpen
  • Azure Backup en andere back-up-oplossingen van Microsoft voor Azure ontwerpen en implementeren, inzicht in welke gebruiksscenario's StorSimple en System Center Data Protection Manager geschikt zouden zijn, herstel van Azure-sites ontwerpen en implementeren
 • Azure-automatisering en PowerShell-werkstromen ontwerpen
  • Een PowerShell-script maken voor Azure, taken automatiseren met de Azure Operations Management Suite
 • De use cases voor Azure Automation-configuratie beschrijven
  • Inzicht in wanneer Azure Automation, Chef, Puppet, PowerShell of Desired State Configuration (DSC) moet worden gebruikt

Voorbereidingsopties

Oefentest
Van de community
Boeken

Exam Ref 70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions
Gepubliceerd: 7 juni 2015

Bereid u voor op Microsoft-examen 70-534 en demonstreer uw praktische bekwaamheid op het gebied van Microsoft Azure-oplossingsontwerp en -architectuur. Exam Ref is ontworpen voor ervaren IT-professionals die zich verder willen ontwikkelen en richt zich op kritisch denken en besluitvorming, beide vereist voor succes op Microsoft Specialist-niveau.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in het valideren van hun vaardigheden op het gebied van het ontwerpen van Microsoft Azure-oplossingen. Kandidaten moeten de functies en mogelijkheden van Azure-services kennen om bij het ontwerpen van publieke en hybride cloudoplossingen de voor- en nadelen van deze services te kunnen afwegen en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Van kandidaten die dit examen afleggen, wordt verwacht dat ze in staat zijn de meest geschikte infrastructuur en platformoplossingen te definiëren om te voldoen aan de functionele, bedrijfs- en implementatievereisten gedurende de hele levenscyclus van de oplossing.

Examen 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions and Examen 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions zijn nuttig voor kandidaten die hun ervaring in het werken met cloudprojecten willen valideren, maar ze zijn geen noodzakelijke voorwaarden voor het behalen van dit examen.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.