Examen
70-663

Windows

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 29 januari 2010
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Exchange Server 2010
 • Tegoed voor certificering:
  MCITP

Pro: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010

Dit examen is buiten gebruik gesteld

Raadpleeg voor momenteel beschikbare opties de Lijst met Microsoft-certificeringsexamens.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De Exchange Server 2010-infrastructuur plannen (20 %)
 • De Exchange Server 2010-installatie ontwerpen
  • Exchange Server-locaties definiëren, Vereisten voor Exchange Domain Name Server (DNS), gemeenschappelijke en/of gedeelde naamruimten plannen, SLA-vereisten (Service Level Agreement), AD-sitetopologieën (Active Directory), netwerktopologie, Exchange-federatie, adreslijstsynchronisatie met de cloud, meerdere domeinen, meerdere forests, resourceforest, Exchange Deployment Assistant
 • Berichtroutering ontwerpen
  • Hubroutering tussen sites en binnen een site; connectors; connectiviteit plannen tussen Exchange en andere messagingtoepassingen; e-mailstroom van hub (on-premises services en/of cloudservices) ontwerpen en implementeren; Edge-connectors/-bereikbepaling ontwerpen en implementeren; berichttransport ontwerpen; reverse zone (PTR-records); serverprestaties voor hubtransport schalen; opslagvereisten voor transport, waaronder transportdumpster, berichtwachtrijen en schaduwredundantie; meerdere domeinen; meerdere forests; resourceforest; geaccepteerde domeinen; externe domeinen; configuratie van de verzendconnector
 • De postvakserverfunctie ontwerpen
  • Aanpassen van de databasegrootte plannen; prestatievereisten voor opslag, zoals I/O en schijfvertragingsvereisten; meerdere domeinen; meerdere forests; resourceforest; openbare mappen; geadresseerde, distributiegroep en postvak ontwerpen en beleid ontwerpen voor het inrichten van een postvak of ongedaan maken daarvan (on-premises services en/of cloudservices)
 • Clienttoegang ontwerpen
  • Lokale toegang versus externe toegang; beleid voor mobiele toegang; ondersteunde messagingclients of -protocollen identificeren en plannen, zoals IMAP, POP en Exchange ActiveSync; Outlook Anywhere; webservices; OWA; MAPI (RPC-Client Access); RPC CAS Kerberos-verificatie; prestaties van de CAS-server schalen; opslagvereisten; meerdere domeinen; meerdere forests; resourceforest; de locatie en configuratie van CAS-servers (Client Access Servers) plannen; de implementatie van de functionaliteit voor automatisch opsporen plannen; federatieve delegatie inplannen; CAS-proxy en -omleiding
 • Overgang en co-existentie inplannen
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: consolidatie van Exchange-servers plannen en onderzoeken, migratie binnen een organisatie en tussen organisaties plannen, verouderde omgeving uit bedrijf nemen, beschikbaarheidsinfo, berichtroutering tussen organisaties, de mogelijkheid behouden om een bericht te beantwoorden (x500, SMTP en oude ExchangeDN), openbare mappen (beschikbaarheidsinfo opzoeken, replicatie), herkennen wanneer een overgang in plaats van een migratie moet worden gebruikt, co-existentie met messagingsystemen van derden

Informatiebronnen voor voorbereiding

De Exchange Server 2010-infrastructuur implementeren (20%)
 • De infrastructuur voorbereiden voor de implementatie van Exchange Server 2010
  • Vereisten voor voorbereiding van het schema, het domein voorbereiden, Active Directory voorbereiden; verouderde machtigingen; forest voorbereiden; functionaliteitsniveau van het forest; domeincontrollerversies, functies (exclusief RODC/ROGC) en plaatsing; netwerkservices voorbereiden, waaronder adreslijstsynchronisatie, SMTP, federatie en DNS voor on-premises services en/of cloudservices
 • Edge-transportserverfunctie implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: Exchange-implementatie valideren, EdgeSync, transportagenten configureren, perimetergateway voor e-mail vervangen, het opnieuw schrijven van adressen configureren
 • Serverfunctie voor clienttoegang implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: CAS-hardware en -protocollen implementeren, mobiele messagingservices en connectiviteit implementeren, clientconnectiviteit valideren, clientfunctionaliteit valideren, automatisch opsporen, meerdere sites/domeinen/forests
 • Serverfunctie voor hubtransport implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: Exchange-implementatie valideren, meerdere sites/domeinen/forests, transportregels configureren, geaccepteerde domeinen, externe domeinen, verzend- en ontvangstconnectors, limieten voor berichten en geadresseerden, e-mailrelay implementeren, berichttransport valideren
 • Postvakserverfunctie implementeren
  • Beleid voor het afdwingen van quota voor databaseconfiguratie en -plaatsing, de postvakserver en -opslag implementeren, de postvakdatabase implementeren, adreslijsten en offline-adresboeken implementeren, prestaties van de postvakserver valideren, toegang tot de postvakserver valideren, openbare mappen implementeren, replicatie van openbare mappen configureren, clienttoegang tot openbare mappen configureren, machtigingen voor openbare mappen configureren
 • Serverfuncties implementeren voor co-existentie en migratie
  • Co-existentie met en/of migratie vanuit Exchange 2003, 2007, 2010, cloudservices en messagingsystemen van derden; co-existentie met naamruimten; Exchange-implementatie valideren; serverovergangsproces; transportregel-co-existentie; conversie van LDAP- naar OPATH-filtering; configuratie van routeringsgroepconnector (RGC)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Beveiliging voor de Exchange-organisatie ontwerpen en implementeren (20%)
 • Beveiliging van het berichtensysteem ontwerpen en implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: beveiligde relaying, ondertekenen en/of versleutelen met S/MIME, certificaten, MTLS, IRM (Information Rights Management), ActiveSync met IRM, federatie met IRM, vereisten voor beveiliging van berichten definiëren, beveiliging van de SMTP-connector plannen, beveiligde routering tussen organisaties plannen, berichtbeveiliging op de client plannen, Outlook-beveiligingsregels plannen
 • Exchange-machtigingsmodel ontwerpen en implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: RBAC-toewijzingen (Role-Based Access Control), bereiken en rollen; Exchange-configuratiescherm (ECP); RBAC-standaardrollen wijzigen; aangepaste RBAC-rollen maken; beheerdersmachtigingen plannen met de ingebouwde beheerrollen; beheerdersmachtigingen plannen met aangepaste beheerrollen; extern beheer van Exchange-servers plannen; splitsing van databasebereik; machtigingsmodel splitsen
 • Berichthygiëne ontwerpen en implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: Edge-beveiliging ontwerpen en implementeren; antispam- en antivirusoplossingen voor de messagingimplementatie identificeren, plannen en ontwerpen; SPA/afzender-id; verbinding definiëren, bijlage, geadresseerde, afzender en regels voor het filteren van inhoud; veilige-lijstaggregatie, blokkeringslijsten; PCL (Phishing Confidence Level); SCL (Spam Confidence Level); SRL (Sender Reputation Level)
 • Clienttoegangsbeveiliging ontwerpen en implementeren
  • ActiveSync-beleid ontwerpen en implementeren; certificaten voor Exchange CAS plannen; alternatieve verificatie (smartcards, clientcertificaten en op tijd gebaseerde tweeledige verificatietokens); verificatieprotocollen (tekst zonder opmaak, NTLM, op basis van formulieren, Kerberos); OWA-segmentatie
 • Exchange-objectmachtigingen ontwerpen en implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: beveiliging van openbare mappen ontwerpen en implementeren; postvak (verzenden als: volledige toegang, delegatie, e-mailstroom); resourcebeveiliging; distributiegroepen; clienttoegang voor POP, IMAP, ActiveSync, OWA en MAPI per postvak ontwerpen en implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Beschikbaarheid en herstelmogelijkheden van Exchange Server 2010 ontwerpen en implementeren (21%)
 • Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgeval ontwerpen en implementeren voor Exchange-afhankelijkheden
  • Tolerantie van mappen, netwerk, DNS, opslag, sites en datacentrum; updates en wijzigingsbeheer plannen
 • Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgeval ontwerpen en implementeren voor de CAS-functie
  • Back-ups maken en terugzetten, CAS-matrix ontwerpen en implementeren, CAS-implementatie op meerdere sites, DNS-updates voor clienttoegang tijdens sitefailover, netwerktaakverdeling
 • Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgeval voor postvakserverfunctie
  • Databasebereikbepaling ontwerpen en implementeren, DAG ontwerpen, replicatie van openbare mappen ontwerpen en implementeren, back-ups maken en terugzetten, TTL van DNS-records, tolerantie van bestandssharewitness, activeringsvoorkeur en automatische activering, vertraagde kopieën, continue replicatie ontwerpen en implementeren, databasebeschikbaarheidgroepen (DAG's) ontwerpen en implementeren verdeeld over meerdere locaties, DAC (Datacenter Activation Coordination), database repareren
 • Hoge beschikbaarheid en herstel bij noodgeval ontwerpen en implementeren voor de hubtransportfunctie
  • Back-up en herstel, tolerantie van de ontvangstconnector, bereikbepaling van de verzendconnector, redundante hubtransportservices voor één of meerdere sites ontwerpen en implementeren, netwerktaakverdeling
 • Hoge beschikbaarheid en herstel bij noodgeval ontwerpen en implementeren voor Edge-transportserverfuncties
  • Back-up en herstel, serverplaatsing, DNS-taakverdeling, MX-records, naamruimtewijzigingen, redundante Edge-transportservices voor één of meerdere sites ontwerpen en implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Messagingcompliance, systeemcontrole en rapportage ontwerpen en implementeren (19%)
 • Controle en detectie ontwerpen en implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: postvak- en beheercontrolegebeurtenissen vastleggen, machtigingen controleren, berichttracering, logboekregistratie voor protocollen, IRM-logboekregistratie, RBAC (compliancefunctie en bereik), vereisten identificeren voor detectie of controle, journaalopname of berichtrecordbeheer (MRM) voor detectie plannen, toegangsmachtigingen voor detectiezoekopdrachten plannen
 • Archivering van berichten ontwerpen en implementeren
  • Deze doelstelling is van toepassing op on-premises services en/of cloudservices: dumpster 2.0, juridische bewaring, bewaarbeleid (MRM), bewaarbeleidstags, beheerde mappen converteren naar bewaarbeleid, alternatieve postvakken ontwerpen en implementeren, het beheren van berichten in standaard Outlook-mappen plannen, een bewaarbeleidimplementatie plannen, een implementatie met automatische tagging plannen, persoonlijke archieven en de impact daarvan op het databaseontwerp
 • Transportregels voor berichtcompliance ontwerpen en implementeren
  • Ethische firewall; journaalopname van berichten; vrijwaringen; e-mailtips, zoals meldingen voor externe geadresseerden en limieten voor geadresseerden; op transport gebaseerde ondertekening en/of versleuteling (S/MIME, MTLS, IRM)
 • Bewaking en rapportage ontwerpen en implementeren
  • Berichtenstroombewaking ontwerpen en implementeren; toegankelijkheid van clients; SLA-vereisten; clientgebruik, aantal berichten en berichtgrootte analyseren; clienttoegangsservices bewaken; problemen met clienttoegangsservices oplossen; rapportage van postvaktoegang

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor kandidaten die verantwoordelijk zijn voor de Exchange-messagingomgeving in een onderneming. Het zijn senior beheerders die optreden als de technisch leidinggevende van een team beheerders. Deze kandidaten vormen een derde niveau van ondersteuning, tussen de Exchange Recipient Administrator en de Exchange Server Administrator in. Zij moeten beschikken over minimaal twee jaar ervaring in het beheren, implementeren, managen, bewaken, upgraden, migreren en ontwerpen van Exchange-servers.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.