Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-673

Windows Server 2008-logo

 • Gepubliceerd:
  4 november 2008
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Windows Server 2008
 • Tegoed voor certificering:
  MCTS

TS: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM)

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

SAM-programma's (Software Asset Management) evalueren met het SAM-optimalisatiemodel (18%)
 • Het bereik van een SAM-programma-evaluatie definiëren
  • Infrastructuurgroepen en -locaties, de geschatte hoeveelheid hardware en software, functionele beschrijvingen van elke groep en belangrijke contactpersonen vaststellen
 • SAM-processen binnen een organisatie evalueren
  • Infrastructuurgroepen beoordelen op de aanwezigheid van gedocumenteerde SAM-procedures, -rollen en -verantwoordelijkheden
 • Maturiteitsniveaus toewijzen volgens de 10 onderdelen van het SAM-optimalisatiemodel
  • Een van de vier maturiteitsniveaus toewijzen aan elk onderdeel
 • Een gap-analyse uitvoeren om de kloof vast te stellen tussen het huidige maturiteitsniveau en het gewenste maturiteitsniveau
  • Toegewezen maturiteitsniveaus controleren, toegewezen maturiteitsniveaus vergelijken met gewenste maturiteitsniveaus

Informatiebronnen voor voorbereiding

Softwarelicentiecontroles uitvoeren (21%)
 • Volledige hardware- en software-inventarisaties verzamelen en beheren
  • De verzamelprocessen voor hardware- en software-inventarisatie en de gegevens van een organisatie controleren om volledigheid te waarborgen
 • De nauwkeurigheid van de inventarisatie valideren
  • Software-inventarisaties normaliseren en vergelijken met andere gegevensbronnen om de nauwkeurigheid van de opgegeven metrische gegevens van licenties te verifiëren, zoals het aantal gebruikers gebaseerd op HR-werknemersrecords
 • Licentierechtrecords verzamelen, valideren en beheren
  • Licentierechtrecords verzamelen, opslaan, normaliseren en valideren; rapporten verstrekken als dat nodig is
 • Een periodieke controle uitvoeren waarbij software-inventarisaties en licentierechten worden vergeleken
  • Software-inventarisatiegegevens vergelijken met licentierechtgegevens om de licentiecompliancestatus te bepalen en rapporteren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Technologieën voor gegevensverzameling coördineren (21%)
 • Gegevensverzameling beheren
  • Het type machine, installatievereisten voor de agent, verzamelingsschema's en discrepanties tussen inventarisaties vaststellen; gegevensschema's definiëren; gegevensopslaglocaties vinden; de verzamelde gegevens normaliseren
 • Het verzamelen van gegevens in de verschillende groepen binnen een organisatie coördineren
  • De gegevensoverdracht en -synchronisatie tussen verschillende IT-groepen vergemakkelijken, gegevens van deze groepen valideren en zorgen dat de globale SAM-processen worden gevolgd
 • Data-interfaces tussen ongelijksoortige gegevensbronnen beheren
  • Het proces vaststellen voor het in overeenstemming brengen van gemeenschappelijke velden, kruisverwijzingen gebruiken, bepalen of een afzonderlijke record in één gegevensbron het handmatig of het automatisch bijwerken van andere gegevensbronnen vereist; het gegevensoverdrachtproces aansturen
 • Rapporten beheren
  • Vereisten verzamelen voor algemene gebruikers- en leidinggevendenrapporten, periodieke rapporten genereren en onderhouden, de infrastructuur onderhouden die is vereist voor ad-hoc-rapportaanvragen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een SAM-programma ontwerpen en beheren (19%)
 • Steun van leidinggevenden verwerven
  • Vaststellen wie de belanghebbenden zijn, de presentatie van uw voorstel voorbereiden en uitdrukkelijke autorisatie verkrijgen van leidinggevenden
 • De financiering veiligstellen
  • De operationele kosten ramen voor zowel consultinguren als werknemerstijd, een projectplan en de bijbehorende begroting opstellen en van elke infrastructuurgroep de benodigde financiering verwerven voor elke taak die verband houdt met het beheer van een SAM-programma
 • Een SAM-programma ontwerpen
  • Resources en doelstellingen vaststellen voor een SAM-programma, resources afstemmen op de vereisten en planningen van klant en aankoopstrategieën coördineren die optimalisatiemethoden kunnen omvatten, zoals SaaS (Software as a Service) en toepassingsvirtualisatie
 • Een SAM-programma implementeren
  • Een SAM-belanghebbendengroep creëren die toezicht houdt op het project; de huidige staat van SAM evalueren en benchmarken; technologieën implementeren ter ondersteuning van hardware- en softwaredetectie; inkoopprocessen verbeteren door er mogelijkheden in op te nemen voor het opslaan en ophalen van licentierechtgegevens; een eerste licentie-afstemmingscontrole uitvoeren; beleid, processen en procedures maken ter ondersteuning van SAM; steun verkrijgen van alle betrokken afdelingen; werknemers trainen
 • Een SAM-programma onderhouden
  • Toezien op de naleving van het beleid, de processen en de procedures gedurende de SAM-levenscyclus van een organisatie; SAM-processen standaardiseren in alle domeinen en organisatorische eenheden; periodieke licentie-afstemmingscontroles uitvoeren; en trainingen bieden om te zorgen dat werknemers zich continu bewust zijn van SAM
 • Een plan voor verbetering van het SAM-programma maken en beheren
  • Analytische gegevens van SAM opnemen in de strategische planning van de IT-afdeling en andere bedrijfsonderdelen; gedetailleerde metrische gegevens en rapporten maken om te meten in hoeverre SAM wordt geaccepteerd, de optimalisatie is geslaagd en het plan wordt nageleefd; het rendement, de kostenbesparingen en de tevredenheid van eindgebruikers rapporteren aan alle belanghebbenden; de voordelen van SAM-optimalisatie verbreiden

Informatiebronnen voor voorbereiding

De softwarelevenscyclus beheren (21%)
 • Het aankoopproces beheren
  • Goedgekeurde en niet-goedgekeurde inkoopprocessen binnen een organisatie vaststellen en beheren, leveranciers vinden en de processen voor de goedkeuring en ontvangst van software beheren
 • Het implementatieproces beheren
  • De beschikbaarheid van software en licenties bevestigen, de juiste media selecteren, de software-identificatiekenmerken opgeven en de implementatie van software volgen
 • Activa onderhouden
  • Software en hardware beheren tijdens de IMAC-processen (Install, Move, Add, Change) gedurende de hele levenscyclus van de software
 • Het buitengebruikstellingsproces beheren
  • Nagaan welke hardware buiten gebruik moet worden gesteld, software buiten gebruik stellen, softwarelicenties verkrijgen, opslagmedia uit bedrijf nemen of vernietigen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor dit examen moeten beschikken over drie jaar praktijkervaring in een IT-omgeving. Ze zijn vertrouwd met bedrijfsprocessen en auditprocedures (bijvoorbeeld ITIL SAM-gerelateerde standaarden en ISO/IEC 19770-standaarden die de SAM-levenscyclus ondersteunen, inclusief het aankopen, in voorraad houden, detecteren, implementeren, afstemmen, onderhouden en buiten gebruik stellen van software).

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.