Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-686

Windows

 • Gepubliceerd:
  vrijdag 20 november 2009
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Windows 7
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, Specialist, MCITP

Windows 7, Enterprise Desktop Administrator

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De levenscyclusstrategie voor een client plannen en beheren (16%)

Licentieverlening en activering voor clients plannen en beheren

 • Toepassingen en besturingssystemen; activeringsmethode; sleutelbeheerservice (KMS) versus meervoudige activeringscode (MAK); eerste vereisten; een voorraadeenheid (SKU) kiezen; infrastructuur voor licentieverlening; controles of wordt voldaan aan licentievereisten; voorraadcontroles; overwegingen bij licentieverlening in een virtualisatieomgeving; aanbevelingen doen voor een licentieverleningsstrategie en compliance

Software-updates plannen en beheren

 • Toepassingsupdates en besturingssysteemupdates; software-updates evalueren en goedkeuren; bedrijfstoepassingen; een updatestrategie ontwerpen; een updatehulpprogramma kiezen; een servicepack plannen en implementeren; overwegingen bij de planning; netwerkoverwegingen; testupdates; beveiligingscompliance controleren

Een strategie voor fysieke hardware en virtualisatie plannen en beheren

 • De bestaande hardwareomgeving analyseren; bepalen welke systemen voldoen aan de minimumvereisten; voor- en nadelen van fysieke hardware versus een VDI-omgeving; overwegingen ten aanzien van de netwerkbelasting; schijfruimte; directe verbinding versus brokered verbinding; een VHD-strategie bepalen; 32 bits of 64 bits

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een standaardimage ontwerpen (17%)

Een strategie ontwerpen voor het maken van images

 • Het besturingssysteem en de bedrijfstoepassingen vaststellen die in de standaardimage moeten worden opgenomen; thick, thin of hybride; op functies of op geografische ligging gebaseerde images versus single core-images; lokalisatie van image

Een aangepaste image ontwerpen

 • Vaststellen welke toepassingen moeten worden geïnstalleerd; functies en onderdelen vaststellen die moeten worden in- of uitgeschakeld; de aangepaste image testen

Een strategie voor het bijwerken van een image definiëren

 • Prestatieoptimalisatie; beveiligingsoverwegingen; efficiëntie; offlineservicing versus onlineservicing of updates na het maken van een image; opnieuw maken; opnieuw vastleggen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Clientconfiguraties ontwerpen (17%)

Standaardsysteeminstellingen ontwerpen

 • Methoden kiezen, waaronder aanmeldingsscripts, opstartscripts en groepsbeleid; profielen ontwerpen; foutrapportage ontwerpen; controlebeleid ontwerpen

Standaarden voor clientbeveiliging definiëren

 • Toepassingsbeheerbeleid; versleuteling; onnodige services stoppen; firewallregels ontwerpen; instellingen voor anti-malware definiëren; wijzigingen in Kerberos en NTLM; gebruikersrechten configureren; UAC-beleid definiëren; een beveiligingssjabloon ontwerpen voor vergrendeling van het systeem; accountbeleid definiëren; beveiligingsstandaarden voor verwisselbare opslag ontwerpen

Instellingen van Windows Internet Explorer definiëren

 • Beveiligingszones definiëren; locatie van de cache; huisstijl; InPrivate-modus; plug-ins beperken of toestaan; invoegtoepassingen; privacybeleid; beveiligde modus van browser

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een Windows 7-clientimplementatie ontwerpen (15%)

De omgeving analyseren en de juiste implementatiemethoden kiezen

 • De infrastructuur opbouwen; voordelen van Lite Touch versus Zero Touch versus lokale installatie, overwegingen ten aanzien van capaciteit en schaal; vereiste wijzigingen in de infrastructuur bepalen

Een strategie voor een Lite Touch-implementatie ontwerpen

 • Unicast versus multicast; AutoCast versus ScheduledCast; gefaseerde implementatie; overwegingen bij de planning; overwegingen ten aanzien van de netwerkbelasting; een clientopstartmethode voor de implementatie kiezen; antwoordbestanden voor installatie zonder toezicht; beperkingen instellen voor het ontvangen van een image; een leveringsmechanisme kiezen

Een strategie voor een Zero Touch-implementatie ontwerpen

 • Takenreeksen ontwerpen en configureren; antwoordbestanden voor installatie zonder toezicht; overwegingen bij de planning; gefaseerde implementatie; overwegingen ten aanzien van de netwerkbelasting; beperkingen instellen voor het ontvangen van een image

Een strategie voor migratie van de gebruikersstatus ontwerpen

 • Bepalen welke gebruikersgegevens en -instellingen behouden moeten blijven; overwegingen ten aanzien van lokale opslag versus externe opslag; een plan voor risicobeperking bepalen voor niet-gemigreerde toepassingen; gemigreerde gegevens beveiligen; de ontworpen strategie testen; migratie met wissen en laden versus gelijktijdige migratie

Informatiebronnen voor voorbereiding

Toepassingspakketten voor implementatie ontwerpen (17%)

Een leverings- of implementatiestrategie ontwerpen

 • Controle of aan de eerste vereisten en minimumvereisten wordt voldaan; een implementatiemethode kiezen, zoals gevirtualiseerd, Extern bureaublad-services, groepsbeleid of softwaredistributie; server- of clientinstallatie, overwegingen bij de planning; gefaseerde implementatie; netwerkoverwegingen; standaarden voor het maken van pakketten

De compatibiliteit van toepassingen beheren

 • Incompatibiliteit testen; een methode kiezen voor het oplossen van incompatibiliteit, zoals upgraden, Extern-bureaubladservices, shim of VDI; incompatibele software controleren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Problemen met de implementatie en clientconfiguratie vaststellen en oplossen (19%)

Problemen met Internet Explorer vaststellen en oplossen

 • Beveiligingszones; webtoepassingen; geavanceerde instellingen; groepsbeleidbeperkingen; certificaten

Problemen met groepsbeleid vaststellen en oplossen

 • Delegatie; overname; beleidsregels zijn niet effectief; blokkeren; machtigingen; loopback-verwerking; gebruikersinstellingen versus computerinstellingen; filters; prestaties

Netwerkproblemen vaststellen en oplossen

 • Draadloos; externe toegang; VPN; certificaten; prestaties; IP-communicatie; Windows Firewall

Problemen met verificatie en validatie vaststellen en oplossen

 • Gebruikersrechten; onderscheid maken tussen problemen op de client en de server; tijdsynchronisatie (Kerberos)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Oefentest

Maak een officiële Microsoft-oefentest voor examen 686

Van de community

Volg @MSLearning en @windows

Boeken
70-686 Training Kit

MCITP Self-Paced Training Kit (examen 70-686): Windows 7 Desktop Administrator
Gepubliceerd: Januari 2010

Dit trainingspakket voor studie in eigen tempo is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op examen 70-686, het vereiste examen voor het MCITP-certificaat: Windows 7, Desktop Administrator. Dit 2-in-1-pakket bevat de officiële Microsoft-studiegids plus oefentests op cd's, zodat u zelf uw vaardigheden kunt beoordelen, gedegen repetities waarbij elke doelstelling onder de loep wordt genomen, examentips van deskundige auteurs die over de certificering beschikken, en aanpasbare testopties. Het bevat ook levensechte scenario's, casestudyvoorbeelden en praktijkoefeningen, zodat u nuttige vaardigheden ontwikkelt en kennis opdoet, die u weer kunt gebruiken voor uw werk.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kandidaten voor dit examen moeten minimaal drie jaar ervaring hebben in het installeren, configureren en beheren van clients in een Windows-netwerkomgeving en ook ervaring hebben in het implementeren van besturingssystemen en toepassingen. Kandidaten moeten vertrouwd zijn met de mogelijkheden voor clientbeheer van Windows Server en met beheerhulpprogramma's, zoals de producten in de System Center-suite.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.