Examen
77-882

Microsoft Office-logo

 • Gepubliceerd:
  30 juni 2010
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Office 2010-suites
 • Tegoed voor certificering:
  Microsoft Office Specialist

Excel 2010

 • Microsoft Office Specialist-examens worden aangeboden door een andere leverancier. Registreer u voor een examen bij de Certiport-website.

  Plannen met Certiport

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De werkbladomgeving beheren
 • Navigeren in een werkblad
  • Sneltoetsen, naamvak
 • Een werkblad of werkmap afdrukken
  • Alleen geselecteerde werkbladen afdrukken; een hele werkmap afdrukken; kop- en voetteksten samenstellen; afdrukopties toepassen (schaal, afdruktitels, pagina-instellingen, afdrukgebied, rasterlijnen)
 • De omgeving aanpassen met gebruik van Backstage
  • De werkbalk Quick Access (Snelle toegang) bewerken; de tabs en groepen op het lint bewerken; de Excel-standaardinstellingen bewerken; gegevens importeren naar Excel; gegevens importeren uit Excel; laten zien hoe werkmapeigenschappen worden bewerkt; werkmapbestanden en -mappen bewerken; verschillende namen en bestandsindelingen toepassen voor verschillende toepassingen met behulp van de functies Save (Opslaan) en Save As (Opslaan als)

Informatiebronnen voor voorbereiding

Celgegevens maken
 • Celgegevens samenstellen
  • De functie Paste Special (Plakken speciaal) gebruiken (indelingen, formules, waarden, voorbeeldpictogrammen, rijen en kolommen transponeren, bewerkingen, opmerkingen, validatie, plakken als koppeling); celgegevens knippen, verplaatsen en selecteren
 • AutoFill (Automatisch doorvoeren) toepassen
  • Gegevens kopiëren met AutoFill (Automatisch doorvoeren); series vullen met Automatisch doorvoeren; celopmaak kopiëren of behouden met Automatisch doorvoeren; selecteren uit vervolgkeuzelijst
 • Hyperlinks toepassen en bewerken
  • Een hyperlink maken in een cel; hyperlinks wijzigen; kenmerken van cellen met hyperlinks wijzigen; een hyperlink verwijderen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Cellen en werkbladen opmaken
 • Celopmaak toepassen en wijzigen
  • Celinhoud uitlijnen; een getalnotatie toepassen; tekstomloop in een cel; de functie Format Painter (Opmaak kopiëren/plakken) gebruiken
 • Cellen samenvoegen of splitsen
  • De functies Merge & Center (Samenvoegen en centreren), Merge Across (Rij samenvoegen), Merge Cells (Cellen samenvoegen), en Unmerge Cells (Samenvoeging van cellen opheffen) gebruiken
 • Rij- en kolomtitels maken
  • Rij- en kolomkoppen afdrukken; rijen afdrukken met herhaalde titels; kolommen afdrukken met herhaalde titels; titels zodanig configureren dat ze alleen op oneven of even pagina's worden afgedrukt; titels zodanig configureren dat de eerste werkbladpagina wordt overgeslagen
 • Rijen en kolommen verbergen en zichtbaar maken
  • Een kolom verbergen; een kolom zichtbaar maken; een reeks kolommen verbergen; een rij verbergen; een rij zichtbaar maken; een reeks rijen verbergen
 • Pagina-instellingsopties voor werkbladen bewerken
  • Paginastand configureren; paginaschaling beheren; paginamarges configureren; grootte van kop- en voettekst wijzigen
 • Celstijlen maken en toepassen
  • Celstijlen toepassen; nieuwe celstijlen samenstellen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Werkbladen en werkmappen beheren
 • Werkbladen maken en opmaken
  • Werkbladen invoegen; werkbladen verwijderen; kopiëren, verplaatsen, kopiëren en verplaatsen, hernoemen, groeperen; kleur toepassen op werkbladtabs; werkbladtabs verbergen; werkbladtabs zichtbaar maken
 • Vensterweergaven bewerken
  • Vensterweergaven splitsen; vensterweergaven rangschikken; een nieuw venster met de inhoud van het huidige werkblad openen
 • Werkbladweergaven bewerken
  • De werkbladweergaven Normal (Normaal), Page Layout (Pagina-indeling) en Page Break (Pagina-einde) gebruiken; aangepaste weergaven maken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Formules en functies toepassen
 • Formules maken
  • Standaardoperators gebruiken, formules herzien
 • Bewerkingsvolgorde afdwingen
  • Volgorde van beoordeling, bewerkingsvolgorde met gebruik van haakjes, bewerkingsvolgorde van operators voor percentage vs. exponenten
 • Celverwijzingen toepassen in formules
  • Relatief, absoluut
 • Voorwaardelijke logica toepassen in een formule
  • Een formule maken met waarden die overeenkomen met uw voorwaarden; in een formule gedefinieerde voorwaarden bewerken; een reeks voorwaardelijke-logicawaarden gebruiken in een formule
 • Benoemde bereiken toepassen in formules
  • Een benoemd bereik definiëren, bewerken en hernoemen
 • Celbereiken toepassen in formules
  • Een definitie van een celbereik invoeren in de formulebalk; een celbereik definiëren met de muis; een celbereik definiëren met behulp van een sneltoets

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens visueel presenteren
 • Grafieken maken op basis van werkbladgegevens
 • Illustraties toepassen en bewerken
  • Clip Art, SmartArt, vormen, schermafbeeldingen
 • Afbeeldingen maken en wijzigen met behulp van de Image Editor (Afbeeldingseditor)
  • Een afbeelding corrigeren (een afbeelding verscherpen of verzachten, helderheid en contrast aanpassen); hulpmiddelen voor afbeeldingskleur gebruiken; artistieke effecten van een afbeelding wijzigen
 • Sparklines toepassen
  • De grafiektypen Line, Column en Win/Loss (respectievelijk Lijn, Kolom en Winst/verlies) gebruiken; een Sparkline-grafiek maken; een Sparkline aanpassen; een Sparkline opmaken; gegevensmarkeringen tonen of verbergen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Werkbladgegevens delen met andere gebruikers
 • Spreadsheets delen via Backstage
  • Een werkblad verzenden via e-mail of OneDrive; het bestandstype wijzigen in een andere versie van Excel; opslaan als PDF of XPS
 • Opmerkingen beheren
  • Opmerkingen invoegen, weergeven, bewerken en verwijderen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens analyseren en organiseren
 • Gegevens filteren
  • Lijsten definiëren, toepassen, verwijderen, doorzoeken en filteren met AutoFilter
 • Gegevens sorteren
  • Sorteeropties (waarden, letterkleur, celkleur) gebruiken
 • Voorwaardelijke opmaak toepassen
  • Voorwaardelijke opmaak toepassen op cellen; Rule Manager (Regelbeheer) gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen; de functie IF (ALS) gebruiken en voorwaardelijke opmaak toepassen, pictogrammensets, gegevensbalken, duidelijke regels gebruiken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Van de community

Volg @MSLearning en @office

Boeken

MOS 2010-studiegids voor Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Outlook
Gepubliceerd: maart 2011

Demonstreer uw expertise op gebied van Microsoft Office 2010. Deze complete gids is ontworpen ter voorbereiding op en om te oefenen met de vier belangrijkste MOS-examens (Microsoft Office Specialist). Gebruik de eenvoudig te volgen procedures en illustraties om de belangrijkste vaardigheden te bestuderen die worden gemeten door de MOS-examens. Bovendien kunt u het geleerde in de praktijk brengen dankzij de downloadbare bestanden voor alle oefentaken van het boek.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Kerngebruikers van Microsoft Office Excel 2010 moeten door de functies van de Microsoft Office Excel 2010-software kunnen navigeren. Ze moeten vertrouwd zijn met ten minste 80 procent van de functies en mogelijkheden van Microsoft Office Excel 2010 en deze kunnen gebruiken. Deze gebruikers moeten professioneel ogende spreadsheets voor verschillende doeleinden en situaties kunnen maken met gebruik van Microsoft Office Excel 2010. Gebruikers zijn mensen die een groot aantal verschillende functies bekleden in vrijwel alle aspecten van het leven, zowel op professioneel en universitair als op persoonlijk vlak.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.