Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB2-700

Microsoft Dynamics CRM

 • Gepubliceerd:
  22 januari 2014
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Spaans
 • Doelgroepen:
  Informatiewerkers
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Service-cases beheren (15-20%)
 • Klantenserviceorganisaties en recordtypes identificeren
  • Cases, accounts, activiteiten van contactpersonen, artikelen in de kennisbank, opdrachten, wachtrijen, producten, doelen
 • Service-cases maken
  • Een case maken met het verkorte formulier; een case maken met het volledige formulier; activiteitenrecords omzetten naar cases; casetypen identificeren; onderdelen op het formulier voor cases identificeren; posts, activiteiten en mededelingen toevoegen aan cases; typen activiteiten bepalen die kunnen worden omgezet in cases; activiteiten omzetten in cases
 • Cases bijhouden en ordenen
  • Case-fasen bepalen, velden en fasen toevoegen, een case annuleren of verwijderen, meerdere cases tegelijk verwijderen, cases toewijzen, een case afsluiten, records vinden die te maken hebben met een case, een case opnieuw activeren, onderwerpen in een boomstructuur ordenen, onderwerpen in een boomstructuur bijhouden, standaardweergaven bepalen en toepassen, een case volgen, een case exporteren naar Excel, gegevens importeren, een dialoog starten, rechtstreekse e-mailberichten versturen, workflows uitvoeren, een activiteit maken voor afsluiting van een case
De kennisbank beheren (5-10%)
 • Artikelen maken, beheren en verwijderen
  • Sjablonen voor artikelen en de beveiligingsrollen bepalen waarmee u sjablonen voor artikelen kunt maken en beheren; artikelen maken, goedkeuren en publiceren; het goedkeuringsproces voor artikelen uitlijnen; beveiligingsrollen vastleggen waarmee u artikelen kunt maken en publiceren; sjablonen voor artikelen uitschakelen en verwijderen
 • Gegevens vinden in de kennisbank
  • Het type zoekopdrachten bepalen die kunnen worden uitgevoerd, de kennisbank doorzoeken via Subject Browse (Bladeren naar onderwerp), de relatie aantonen tussen cases en artikelen in de kennisbank, naar artikelen zoeken in case-records, artikelen uit de kennisbank versturen
 • Verkoopdocumentatie beheren
  • Verkoopdocumentatie maken, bijhouden en ermee werken; records opstellen van bijlagen in de verkoopdocumentatie; bepalen wanneer Microsoft Dynamics CRM of SharePoint moet worden gebruikt voor het opslaan en beheren van de verkoopdocumentatie; concurrentenrecords aanmaken en bijhouden
Wachtrijen en opdrachten beheren (10-15%)
 • Wachtrijen maken en bijhouden
  • Systeemwachtrijen en persoonlijke wachtrijen omschrijven, een wachtrij maken, cases en activiteiten aan een wachtrij toevoegen, records aan een wachtrij koppelen, items uit een wachtrij vrijgeven of verwijderen, details van items in de wachtrij beheren
 • Opdrachten maken
  • Componenten van opdrachten beschrijven, met inbegrip van opdrachtsjablonen, opdrachten en opdrachtregels; vereiste velden voor opdrachtsjablonen bepalen; opties bepalen voor toewijzing van opdrachten; vereiste velden voor opdrachtregels bepalen; een opdracht aanmaken; opdrachtregels toevoegen; een opdracht activeren
 • Opdrachten beheren
  • De levenscyclus van een opdracht beschrijven, een opdracht annuleren, een opdracht in de wacht zetten en weer vrijgeven, een opdracht verlengen, een opdracht kopiëren, een opdracht aan een case koppelen, cases met bijbehorende opdrachten afsluiten
Serviceplanning beheren (10-15%)
 • Uitleg geven over functies van serviceplanning
  • Terminologie voor de serviceplanning bepalen; scenario's voor de serviceplanning beschrijven, met inbegrip van scenario's voor individuele medewerkers, ploegendiensten en vaardigheden, complexe planningen en uitgaande services; het proces van serviceplanning beschrijven
 • Resources, apparatuur en voorzieningen onderhouden
  • Records van voorzieningen en apparatuur aanleggen, plannen voor resources en werkzaamheden maken, vrije tijd inplannen, beperkingen opgeven voor het plannen van resources, selectieregels opgeven voor resources, een resourcegroep maken, resources aan een resourcegroep toevoegen
 • Resources beheren en capaciteit plannen
  • De benodigde capaciteit voor een service bepalen, de toewijzing van resources voor serviceactiviteiten configureren, resources of groepen resources uitsluiten van het uitvoeren van een service, klantvoorkeuren bepalen, websites maken, resources aan websites koppelen, opheffing van services beheren
 • Serviceplannen beheren
  • Een beschrijving geven van de planningsmodule voor serviceactiviteiten; een serviceactiviteit plannen; de synchronisatie van activiteiten plannen tussen serviceactiviteiten en de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook; geplande typen activiteiten vaststellen in de serviceagenda; de serviceagenda filteren; conflicten oplossen met serviceactiviteiten; serviceactiviteiten onderbreken, annuleren of verzetten
Leads en kansen beheren (15-20%)
 • Instanties voor verkoopbeheer en recordtypes identificeren
  • Klantgegevens beschrijven, met inbegrip van accounts en contactpersonen; verkoopbeheerterminologie beschrijven zoals leads, kansen, offertes, orders, facturen en productlijsten
 • Leads maken en beheren
  • De vereiste velden op formulieren voor leads bepalen, activiteitenrecords omzetten in leads, e-mailberichten omzetten in leads met Microsoft Outlook of de webclient, leads opnemen en uitsluiten, regelitems toevoegen aan kansen
 • Kansen creëren en beheren
  • Activiteiten of leads omzetten in kansen, bepalen wanneer u de waarden System-Calculated (Door systeem berekend) of User-Provided (Door gebruiker verstrekt) moet gebruiken voor de omzetvelden, concurrenten koppelen aan kansen, de juiste status voor kansen kiezen, kansen afsluiten, kansen verwijderen, kansen beheren aan de hand van weergaven, kansen koppelen aan verbonden entiteiten, eigendom toewijzen aan kansenrecords
Verkoop beheren (15-20%)
 • De productcatalogus bijhouden
  • De elementen van de productcatalogus kiezen; groepen eenheden maken; primaire eenheden beheren voor groepen eenheden; product- en prijslijsten opstellen; producten toevoegen aan de productcatalogus; kortingslijsten maken; prijslijsten koppelen aan kansen-, offerte-, order- of factuurgegevens; vervangende producten kiezen; producten bundelen in een set; producten omzetten in een set; een methode kiezen voor de prijsbepaling; een prijslijst uitschakelen; meerdere valuta's beheren
 • Offertes opstellen en beheren
  • Een offerteformulier opstellen op basis van een kans; verschillen bepalen tussen offertes en kansen; offertes beheren; inzicht krijgen in de verschillen tussen concepten en actieve en gecorrigeerde offertes
 • Verkooporders verwerken
  • Regelitems toevoegen aan kansen, producten toevoegen uit de productcatalogus, producten van buiten de catalogus toevoegen, de invloed van valuta's bepalen op prijsberekeningen, orders opstellen, facturen maken
Analyse- en rapportagefuncties beheren (15-20%)
 • Rapporten identificeren en opstellen
  • Een beschrijving geven van de beschikbare klantenservicerapporten; vooraf geconfigureerde verkooprapporten beschrijven; rapporten opstellen met de Report Wizard; een beschrijving geven van de functies van statische rapporten, dynamische rapporten en dynamische draaitabellen; draaitabellen exporteren; overzichtstabellen maken van cases
 • Grafieken en dashboards beheren
  • Vooraf geconfigureerde dashboards bepalen, een persoonlijke grafiek opstellen; een persoonlijke grafiek delen, een persoonlijke grafiek omzetten naar een systeemgrafiek, de gebruiksmogelijkheden beschrijven van informatiebronnen op internet en IFrames, een nieuw dashboard maken, dashboards en grafieken delen, zoekopdrachten met Advanced Find (Geavanceerd zoeken) opstellen
 • Doelen en metrische gegevens beheren
  • Metrische gegevens en records voor doelen beschrijven; records voor metrische gegevens van doelen definiëren; fiscale perioden configureren; records voor doelen bepalen; de waarden Target (Doel), Actual (Werkelijk) en In-Progress (Lopend) beschrijven voor doelrecords; doelen opnieuw berekenen; een samenvouwquery maken

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bestemd voor personen die Microsoft Dynamics CRM 2013-toepassingen binnen hun organisatie gaan implementeren, gebruiken, onderhouden, of ondersteuning voor deze toepassingen willen aanbieden. Deze doelgroep omvat onderhoudsplanners, beheerders, officemanagers, leidinggevenden en adviseurs die fundamenteel inzicht willen krijgen in de functionaliteit van de toepassingen.

Kandidaten dienen over basiskennis te beschikken van toepassingen, functies en functionaliteiten van Microsoft Dynamics CRM 2013.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.