Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
MB2-702

Microsoft Dynamics CRM

 • Gepubliceerd:
  29 januari 2014
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Spaans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Deployment

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De installatie van Microsoft Dynamics CRM plannen (15-20%)
 • De producten en ondersteuningsmogelijkheden voor Microsoft Dynamics CRM identificeren
  • Microsoft Dynamics CRM-producten en -edities beschrijven; de rollen van de Microsoft Dynamics CRM-server identificeren; uitleg geven over de rol van ondersteunende technologieën, zoals Active Directory, Active Directory Federation Services (ADFS), Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server, SQL Server Reporting Services, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange en de Secure Token Service; uitleggen welke rechten vereist zijn voor de installatie van Microsoft Dynamics CRM
 • De vereisten op het gebied van de infrastructuur, de hardware en de software identificeren
  • De hardware- en softwarevereisten voor Microsoft Dynamics CRM beschrijven, de vereisten voor ondersteunende technologieën identificeren, het aantal en de locatie van de serverrollen en -groepen plannen, de websitevereisten voor Microsoft Dynamics CRM identificeren
 • De implementatie plannen
  • De implementatie van een enkele en van meerdere servers plannen, het Microsoft Dynamics CRM-licentiemodel en soorten licenties identificeren, uitleg geven over typen productcodes en toegangsmodi, plannen maken voor meerdere organisaties, plannen hoe u toegang krijgt tot Microsoft Dynamics CRM
De Microsoft Dynamics CRM-server installeren en implementeren (15-20%)
 • De Microsoft Dynamics CRM-server installeren
  • De ontbrekende componenten installeren die ontbreken, voorbeeldgegevens toevoegen of verwijderen, specifieke accounts bepalen voor Microsoft Dynamics CRM-services, systeemcontroles uitvoeren, een opdrachtregel implementeren, problemen oplossen die succesvolle installatie verhinderen, de installatie registreren, aanmelden voor Windows Updates, onderdelen controleren die tijdens de installatie zijn geïnstalleerd
 • Microsoft Dynamics CRM Online implementeren
  • Een beschrijving geven van de Microsoft Dynamics CRM Online-service, bepalen welke taken u moet uitvoeren die niet nodig zijn voor een lokale installatie, onderscheid maken tussen administratieve en beveiligingsrollen, gebruikers van informatie voorzien, opslag beheren, één server en meerdere servers implementeren
 • Een Microsoft Dynamics CRM-website implementeren
  • Hostheaders gebruiken, Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) verbindingen gebruiken, de beveiligingszones van Internet Explorer uitleggen
Microsoft Dynamics CRM configureren (10-15%)
 • Rapportage-uitbreidingen voor Microsoft Dynamics CRM installeren
  • Bepalen wanneer rapportage-uitbreidingen nodig zijn, de installatievereisten voor rapportage-uitbreidingen uitleggen, onderscheid maken tussen op SQL gebaseerde rapporten en op Fetch gebaseerde rapporten, de rapportbewerkingsuitbreiding voor Microsoft Dynamics CRM beschrijven, uitleggen wanneer taalpakketten moeten worden geïnstalleerd
 • Een Internet Facing Deployment (IFD) configureren
  • Vereisten voor IFD en websites identificeren, de vereiste certificaten bepalen, ADFS installeren en configureren als de Secure Token Service, op claims gebaseerde verificatie configureren
 • Opties met hoge beschikbaarheid plannen en configureren
  • Hardwarevereisten voor hoge beschikbaarheid controleren; Microsoft Dynamics CRM Server installeren op meerdere computers; uitleggen hoe u Microsoft Dynamics CRM in een Network Load Balancing (NLB) cluster installeert; clustering in SQL Server uitleggen; oplossingen voor hoge beschikbaarheid beschrijven; uitleg geven over opties met hoge beschikbaarheid voor ondersteunende elementen, met inbegrip van SQL Server, de e-mailrouter voor Microsoft Dynamics CRM, Active Directory en Microsoft Exchange Server
E-mail configureren en beheren (10-15%)
 • E-mail configureren en berichten verwerken
  • Uitleg geven over de voor- en nadelen van opties voor e-mailverwerking, e-mailverwerking configureren, e-mail bijhouden, correlatie configureren, gebruikers configureren met de geschikte berichtopties, goedkeuring van e-mailadressen configureren, de e-mailconfiguratie testen en problemen oplossen
 • De e-mailrouter voor Microsoft Dynamics CRM installeren en configureren
  • Ondersteunde e-mailsystemen en Windows-besturingssystemen identificeren, de e-mailrouter op meerdere computers installeren, inkomende en uitgaande e-mailprofielen maken, regels implementeren voor het Postvak In en voor het doorsturen, opties voor tokens en slimme overeenkomsten bijhouden, een individuele mailbox en een mailbox voor doorsturen instellen en bijhouden, de synchronisatiemethode instellen, de e-mail-integratieservice implementeren, instellingen voor de e-mailrouter migreren
 • Serversynchronisatie configureren
  • De functies beschrijven van ondersteunde configuraties en deze identificeren, serversynchronisatie inschakelen, profielen voor e-mailservers aanmaken, het Exchange- en POP3-SMTP-profiel implementeren, verificatie configureren voor e-mailserverprofielen, mailboxen toevoegen aan een e-mailserverprofiel
De Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook installeren en implementeren (10-15%)
 • De software- en hardwarevereisten voor de Microsoft Dynamics CRM-clients voor Outlook identificeren
  • Ondersteunde besturingssystemen identificeren, inclusief 32-bits, 64-bits en Outlook-versies; ondersteunde internetbrowserversies identificeren
 • De Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook installeren
  • Implementatiemethoden bepalen, installeren vanaf een opdrachtregel, installeren vanaf de Microsoft Dynamics CRM-webtoepassing, upgradeopties identificeren
 • De Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook configureren
  • De configuratiewizard gebruiken voor organisaties op locatie of gehoste organisaties; online en offline werken; meerdere organisaties configureren; e-mailinstellingen van gebruikers configureren; offline werken; gegevensfilters gebruiken en aanpassen
Een versie van Microsoft Dynamics CRM upgraden en Microsoft Dynamics CRM opnieuw implementeren (10-15%)
 • Upgraden naar Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Typen upgrades en upgradepaden, -processen en ondersteunde upgradeversies beschrijven; uitleg geven over het samenvoegen van basisvelden en tabellen, waaronder uitstellen van een samenvoeging van tabellen, uitvoeren van een samenvoeging van tabellen, en bepalen welke instanties niet zijn samengevoegd; plannen maken voor fouten, back-ups en herstel; test- en productieomgevingen opstellen en valideren; de e-mailrouter upgraden naar Microsoft Dynamics CRM; Microsoft Dynamics CRM voor Outlook upgraden
 • Microsoft Dynamics CRM opnieuw implementeren via Configuratiebeheer
  • Het proces van opnieuw implementeren beschrijven; uitleg geven over aandachtspunten met betrekking tot Active Directory; beheerders toevoegen of verwijderen; bestaande organisaties beheren, waaronder wijzigen, uitschakelen, importeren en bijwerken van organisaties; een organisatie maken en verwijderen; de gegevens over een organisatie wijzigen; servers beheren; webadressen bijwerken
 • Microsoft Dynamics CRM bijwerken
  • Updatepakketten definiëren, uitleggen welk updatepakket wordt uitgegeven voor elk onderdeel, Microsoft Update configureren, nagaan welke updatepakketten zijn geïnstalleerd
Een implementatie van Microsoft Dynamics CRM beheren en problemen oplossen (10-15%)
 • Serviceaccounts en systeemtaken beheren
  • Serviceaccounts en servicetypen beschrijven, geïnstalleerde services controleren, de soorten accounts beschrijven voor elke service, serviceaccounts bijhouden en wijzigen, systeemtaken bekijken en verwijderen, typen systeemtaken beschrijven, het aantal asynchrone taken beperken, records verwijderen
 • Een plan maken voor noodherstel
  • Een plan maken voor noodherstel; back-ups maken van aanbevolen onderdelen; Microsoft Dynamics CRM-servers, Microsoft SQL Server en Microsoft Exchange Server herstellen; de e-mailrouter voor Microsoft Dynamics CRM en mislukte domeincontrollers herstellen
 • Microsoft Dynamics CRM bewaken en problemen oplossen
  • De locatie van bestanden in de Microsoft SQL Server-database controleren; de omvang, rij en paginacompressie in de database bewaken; Windows-gebeurtenislogboeken gebruiken; aangepaste weergaven maken in Logboeken; prestatiemeteritems gebruiken; diagnostiek uitvoeren; tracering configureren; de Best Practices Analyzer (BPA) installeren en een scan uitvoeren; VSS Writer Service voor Microsoft Dynamics CRM implementeren; de Microsoft Dynamics Marketplace bespreken
 • Gegevenscodering beheren
  • Uitleg geven over de activeringsstatus van gegevenscodering, de coderingssleutel wijzigen, een database met gecodeerde velden importeren, bevoegdheden voor gegevenscodering beheren

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bestemd voor personen die Microsoft Dynamics CRM 2013 in hun organisatie willen installeren en implementeren. Deze doelgroep omvat beginnende en ervaren systeembeheerders, implementatieadviseurs, systeemintegrators, technisch personeel en ondersteuningsexperts die fundamenteel inzicht willen krijgen in de installatie en implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2013.

Kandidaten dienen over basiskennis te beschikken van toepassingen, functies en functionaliteiten van Microsoft Dynamics CRM 2013. Kandidaten dienen over algemene kennis te beschikken van Windows Server 2012 R2, Active Directory, Internet Information Services (IIS), Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server-databasebeheer en Outlook.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.